Republica moldova

Report
Republica Moldova
Republica Moldova - Localizare
Moldova, cu denumirea
oficială Republica Moldova este un stat
localizat în sud-estul Europei și se
învecinează cu România la vest și
cu Ucraina la est. Republica Moldova are
ieșire la Dunăre pe o fâșie de 340 de metri la
extremitatea sa sudica.
Scurt istoric al Republicii Moldova
În antichitate, teritoriul (dintre Nistru și Carpați) Moldovei era locuit
de daci (regatele lui Burebista și a lui Decebal). Regiunea sudică moldoveană de la
Marea Neagră (la sud de Valul lui Traian) a aparținut Imperiului Roman, partea de
nord rămânând în acest timp dacilor liberi (supuși raidurilor triburilor migratoare).
Al doilea Razboi Mondial:În iunie 1941 România, aliată cu Germania, după începutul
războiului împotriva URSS, a ocupat teritoriile cedate un an mai devreme, dar a
ocupat (alături de germani) și Podolia ucraineană între Nistru și Bug, devenită zonă
militară de ocupație germano-română. În martie1944 trupele sovietice intră din nou
în Basarabia de nord (Hotin, Soroca, Bălți) iar la 24 august 1944, ele ocupă
Basarabia de sud. Uniunea Sovietică în mod abuziv transferă Bugeacul și nordul
Basarabiei Republicii Sovietice Socialiste Ucrainiene.
Geografia Republicii Moldova
Republica Moldova este situată în partea de sud-est a Europei,
învecinându-se cu România la vest și Ucraina la nord, est și sud.
Lungimea totală a frontierelor este de 1.389 km, 450 km cu România și
939 km cu Ucraina. Se răspândește între 45º28' și 18º28' N de
longitudine geografică (aproximativ 350 km) și între 26º40' și 30º6' E de
latitudine geografică (aproximativ 150 km). Țara ocupă o suprafață de
33.843 km², din care 472 km² sunt ape — mai ales
fluviile Dunăre și Nistru, râurile Prut și Răut și lacurile Beleu, și Dracele.
Deși Republica Moldova nu are drept ieșire la mare, portul Giurgiulești
de pe Dunăre asigură transportul maritim.
Imagini din Moldova
Capitala Chisinau
Municipiul
Chisinau
este
centrul
administrativ, teritorial, economic, stiintific si
cultural al Republicii Moldova. Este asezat la o
margine a pantei de sud-est a Podisului Central al
Moldovei. Este strabatut de raul Bac cu afluentii
Durlesti si Burbocica.
Localitatea este supranumita “orasul de
piatra alba”. Numele vine de la cladirile de culoare
deschisa, fiind construite din piatra alba de calcar.
Atractii turistice din
Moldova:
Cetatea Soroca
Vinăria „Mileştii Mici”
Mănăstirea Căpriana
Mănăstirea Saharna
Rezervaţia naturală Ţîpova
Mănăstirea Japca
Muzeul Naţional de Istorie
a Moldovei
Complexul "Orheiul Vechi”
Mănăstirea Hârjeuca
Biserica Adormirii Maicii
Domnului de la Căuşeni
Cricova
Relieful Republicii Moldova
Deși partea nordică este deluroasă, cele mai înalte culmi nu
depășesc 430 m (cel mai înalt punct fiind Dealul Bălănești). Partea
centrală și nordică a țării se află pe Podișul Codru, iar cea sudică
pe Câmpia Bugeacului. Zonele arabile ocupă 53% de suprafeței ale
Republicii Moldova, cele destinate culturii cerealiere 14%, pășunile13%,
pădurile 9%. Alte zone, incluzând terenuri neproductive, formează 11%
de teritoriul întreg al statului. Solurile sunt în general de calitate medie,
se pot găsi atât cernoziomuri cât și podzoluri.
Solul
constituie principala bogăție naturală a Republicii
Moldovei. Fondul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010
constituie 3,384 mln ha. Terenurile agricole ocupă circa 2 mln ha (74,0 la
sută), inclusiv: terenuri arabile – 1820,5 mii ha (72,7 la sută), plantații
pomiviticole – 303,0 mii ha (12,1 la sută), pajiști – 356,1 mii ha (14,2 la
sută).
Clima Republicii Moldova
Republica Moldova este plasată în zona cu clima temperatcontinentală,
la
aproximativ
jumătate
din
distanță
între Ecuator și Polul Nord. Temperatura medie a aerului din
nord spre sud variază între 7,5 °C și 10 °C, iar a solului între 10 °C și
12 °C. Iarna în Republica Moldova este blândă cu temperatura
medie în ianuarie de -5 °C — -3 °C, în unele zile ea poate să coboare
la -15 °C — -20 °C, iar în cazul pătrunderii maselor de aer
arctic chiar până la -35 °C. Vara este călduroasă și de lungă durată,
cu perioade mari lipsite de precipitații. Temperatura medie de
vara este cuprinsa intre 19-22C, dar uneori poate atinge si 35C.
Moldova este frecvent afectată de fenomenul de secetă și
suferă din cauza resurselor limitate de apă.
Flora Republicii Moldova
Aşezarea geografică clima şi relieful Republicii Moldova au determinat
formarea unei vegetaţii variate şi bogată în specii. În Republica Moldova se deosebesc
două zone de vegetaţie: zona stepei şi zona silvostepei.
Zona stepei: ocupă câmpiile şi podişurile din regiunea, situată mai la sud
de Podişul Codrilor, şi sud-est de Colinele Tigheciului. În afară de aceste regiuni,
vegetaţia de stepă se întâlneşte şi în Nord, în stepa Bălţului. În prezent majoritatea
terenurilor stepice sunt valorificate în agricultură aşa că vegetaţia tipică de stepă, este
reprezentată prin negară, colilia, păiuş cu diverse ierburi etc.
Zona silvostepa: este pe culmile mai înalte, mai frecvent în Regiunea
Codrilor, pe lângă vegetaţia de stepă, se întâlneşte şi in vegetaţia de pădure. Esenţele
cele mai frecvente sunt cele de stejar, uneori în asociaţie cu fagul, un arbore tipic
pentru Europa de Vest şi Europa Centrală.
Imagini din flora Moldovei
Fauna Republicii Moldova
Lumea animală este răspândită în conformitate cu
caracterul vegetaţiei care îi oferă atât hrană cât şi un mediu
mai sigur de viaţă. De acea se disting animale care trăiesc
în păduri: căprioara, mistreţul, vulpea, bursucul, veveriţa,
jderul, pisica sălbatică, multe păsări: gangurul, coţofana,
pupăza, privighetoarea, mierla ş.a.
În regiunile de stepă sunt caracteristice unele rozătoare:
şoarecele de câmp, hârciogul, iepurele, păpăndăul, dintre
păsări: ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, mai rar, dropia.
În lacuri şi bălţi există gâşte şi raţe sălbatice, berze,
lebede, bâtlani, în lunca Prutului de Jos, mai rar, şi pelicani.
În râuri şi lacuri se întâlnesc aşa peşti ca crapul, carasul,
ştiuca, şalăul, somonul, plătica ş.a. Reptilele sunt
reprezentate prin şopârle, vipere, şerpi de casă.
Imagini din fauna
Moldovei
Hidrografia Republicii Moldova
Bazinul hidrografic al Republicii Moldova este reprezentat
prin 3621 râuri și pâraie, inclusiv 7 cu lungimea de peste 100 km, 247
- de peste 10 km, 57 lacuri, cu suprafața oglinzii apei de 62,2 km2, și
circa 3000 iazuri și rezervoare de acumulare, cu un volum de 1,8 km3
și suprafața oglinzii apei de 333 km². Cele mai mari râuri care curg pe
teritoriul țării sunt Dunarea, Nistrul și Prutul, cu un volum anual de
scurgere de 13,6 km3.
Cele mai importante ape
din Moldova:
1. Nistru
2. Prut
3. Lacul Babei
4. Lacul Bac
5. Raul Vila
6. Raul Cahul
7. Raul Delia
8. Raul Raut
9. Lacul Alcalia
10.Raul Sarata
Frontiera Prut dintre Romania si Republica
Moldova
Frontiera terestră între România și Republica Moldova este
o frontieră internațională, lungă de 681,3 kilometri, care
delimitează teritoriile României și Republicii Moldova. Ea constituie una dintre
limitele estice ale Uniunii Europene de după extinderea survenită în 2007.
În prezent, ea are o lungime de 681,3 km, în întregime frontieră fluvială.
Frontiera româno-sovietică a fost fixată în iunie 1940 de către o comisie sovietoromână constituită ca urmare a cedării de către România a Basarabiei și nordului
Bucovinei către URSS în urma ultimatumului sovietic. Această frontieră separa
regiunile istorice ale Moldovei occidentale și Moldovei orientale (cunoscută ca
și Basarabia).
Imagini cu raul Prut
Biografie
•
•
•
•
•
•
www.google.ro
www.wikipedia.com
www.referate.ro
www.moldovenii.md
www.e-referate.ro
www.allmoldova.com
Proiect realizat de echipa Moldovenii
Au colaborat: Buliga George, Cicoare Emanuela, Paulet
Vlad, Simiciuc Ionut , Isak Emil si Musteata Marian.
Sigla echipei:
Profesor coordonator: Irasoc Marcel
Anul scolar: 2012-2013

similar documents