poluarea apei budau

Report
“Apa e cel mai bun lucru din câte există pe Pământ.
Dacă există magie pe Pământ ea trebuie să fie în apă”
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Apa nu are gust, culoare sau miros, nu poate fi definită, în jurul ei plutind o aură de mister.
Ea nu este vitală pentru a supravieţui ci este insăşi viaţa”
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Apa este un element esenţial în viaţa fiecărui om. Este o necesitate pentru bunăstarea
omenirii. Cu toate acestea acest bun nu este întotdeauna folosit în mod raţional,iar foarte des
suntem martorii unei folosiri improprii sau inadecvate a apei de către oameni.
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
POLUAREA APEI reprezintă contaminarea apei râurilor, lacurilor,mărilor şi oceanelor cu
materiale străine cum ar fi:
substanţe chimice
deşeuri industriale şi neindustriale
microorganisme
Aceste substanţe sunt dizolvate,în suspensie sau depuse pe fundul apei perturbând
funcţionarea ecosistemelor acvatice.
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Apa are capacitatea de a absorbi şi
descompune materialele
din
compoziţia sa.
Substanţele
chimice
sunt
descompuse de bacterii în noi
substanţe
folositoare
vieţii
subacvatice.
Când deversările depăşesc anumite
limite
apa
nu
mai
poate
descompune
substanţele
în
exces,acestea devenind poluanţi.
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Apa este un purtător potenţial de agenţi
patogeni care pot provoca boli infecţioase:
febra tifoida
holera
dizenteria
Surse de poluare:
industria hârtiei
industria alimentara
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Reziduri cu zinc:
determină:
-diaree,pareze;
-afecţiuni cardiace;
sursă de poluare:
-ape reziduale;
Reziduri cu cadmiu:
determină:
-cefalee;
-afecţiuni hepato-renale;
sursă de poluare:
-ape reziduale;
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Reziduri cu plumb :
determină boala numită ”SATURNISM”
sursă de poluare:
- gazele de eşapament ale maşinilor;
- manipularea greşită a benzinelor
cu plumb;
Reziduri cu mercur :
determină:
- ameţeli, insomnii;
- afecţiuni ale rinichilor,:
- malformaţii congenitale;
sursă de poluare:
- deşeuri industriale;
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
Intoxicarea cu fosfati si azotati
determină:
- agitaţie, învinețire;
- cefalee, greaţă;
sursă de poluare
- îngrăşăminte;
-detergenţi;
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
pesticide
fungicide
insecticide
detergenţi
Determină hepatite şi malformaţii congenitale .
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
scurgeri de petrol
gaze de eşapament
arderea incompletă a combustibililor fosili
Determină o înmulţire rapidă a algelor, care
prin moartea lor produc un miros neplăcut
al apelor.
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
substanţe solide
provenite de la cariere
sau mine
Este datorată:
-centralelor termice;
-deversării apelor industriale calde;
 Ridicarea temperaturii apei conduce la:
-daune florei şi faunei acvatice;
-scade conţinutul de Oxigen dizolvat;
Este determinată de substanţele din centralele nucleare;
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
afectează sănătatea oamenilor
determină moartea peştilor
determină moartea lacurilor prin proliferarea planctonului
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
scoaterea din uz a unor produse cu potenţial poluant ridicat
controlul depozitării rezidurilor şi distrugerea lor
interzicerea evacuării la întâmplare a rezidurilor
întărirea legislaţiei care să protejeze apele
construirea de staţii de epurare moderne
adoptarea de tehnologii nepoluante
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
“Resursele de apă sunt limitate necesarul de apă creşte continuu”
“În natură nu există nici recompense,nici pedepse ci numai CONSECINŢE”
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia
C.Gheorghiţă-Lumea pe care ne-o dorim-Ed.Spiru Haret,2000;
E.Meiroşu-Chimia mediului-Ed.Crepuscul, 2001;
S.Fătu-Manual cls.IX-Ed.All, 2001;
F.Niţă-Manual cls.IX-Ed.Aramis, 2004;
Elev: Budau Sergiu
Prof. coordonator: Leana Iulia

similar documents