Skolebesøk - Fellesforbundet

Report
Klar for Arbeidslivet?
(DITT NAVN)
(skriv gjerne noen ord om hvem du er)
2
Hva skal vi snakke om i dag?
• Hva er en Fagforening
• Fellesforbundet
• Rettigheter og plikter
3
Hva er en fagforening?
Du vil ha mest mulig lønn og goder for å jobbe
Sjefen vil ha minst mulig utgifter
En mulig konflikt er skapt!
Med loven i hånd kan arbeidstakerne danne
en fagforening på arbeidsplassen og velge
tillitsvalgt som forhandler på vegne av alle.
4
Fellesforbundet
Dannet 8. mai 1988 av:
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbundet,
Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund,
Norsk Bekledningsarbeiderforbund,
Norsk Papirindustriarbeiderforbund,
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
2006: Norsk Grafisk Forbund
2007: Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.
151.000 medlemmer
23.142 medlemmer under 30 år
5
Formål:
Organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår
Visjon:
Styrke og troverdighet
6
Hvordan?
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Utdanner tillitsvalgte
Forhandler fram landsomfattende tariffavtaler
Kurser våre medlemmer
Økonomisk og juridisk bistand
Legger press på politikere
Skolebesøk
Lo`s sommerpatrulje
Engasjerer oss internasjonalt
Verktøy
Arbeidsmiljøloven:
lov som regulerer arbeidsgiverens og
arbeidstakernes plikter, og som skal gi
arbeidstakerne et godt arbeidsmiljø
Tariffavtale:
En avtale mellom en fagforening og en
arbeidsgiver(forening) om lønns- og
arbeidsvilkår
Hovedavtalen:
Avtale mellom LO og NHO om de
grunnleggende spilleregler i
arbeidslivet.
8
Ny i jobben???
GJØR DIN PLIKT…
…KREV DIN RETT!!!
9
Arbeidslivet medfører plikter:
•
•
•
•
•
•
10
Du må møte opp til rett tid
Du skal gjøre den jobben du blir satt til
Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks
Om du blir syk, må du melde i fra til arbeidsgiver ASAP
Fellesforbundet anbefaler ikke bruk av SMS til dette.
Hvis du er beruset på jobb, eller blir tatt i tyveri, kan du bli
oppsagt på dagen
Dine rettigheter
• Arbeidskontrakt
11
12
13
Dine rettigheter
• Arbeidskontrakt
• Opplæring (lønn under opplæring)
• Opplæring i hvilke regler som gjelder for helse, miljø og
sikkerhet
• Opplæring i andre regler og lover som gjelder på
arbeidsplassen
• Arbeidsgiveren skal skaffe og betale verneutstyr
• Rett til å organisere deg
14
Lønn
• Det er arbeidsgivers ansvar at du betaler skatt av lønnen din
• Ta vare på lønnsslippen din!
• Den generelle minstelønna i Norge?
•
Det finnes i utgangspunktet ingen minstelønn regulert i
lovverket
•
men vi har Allmengjøringsloven…
• Arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn (utenom skatt)
• Du har krav på lønn 1. og 17. mai
• Overtid gir minst 40 % tillegg
• Du har rett til lønn selv om bedriften går konkurs, like lenge som
oppsigelsestiden varer (Lønnsgarantifondet)
• Skriv timeliste for deg selv også
15
Svart arbeid
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ikke la deg friste til å jobbe svart, det vil si uten å betale skatt!
Du mister alle rettigheter, som for eksempel rett til:
Feriepenger
Yrkesskadeforsikring
Sykepenger
Dagpenger v/arbeidsledighet
Pensjonspoeng
Fødselspenger
• Svart arbeid er ulovlig, og om du betaler
mindre må andre betale mer!
16
Ferie og fritid
•
•
•
•
•
•
•
17
Vanlig arbeidstid er 40 timer i uka, maks 9 timer om dagen
Du skal ha pause om du jobber mer enn 5,5 timer om dagen
Jobber du 8 timer skal du ha minst én 30 minutters pause
Du skal ha minst 11 timers fri mellom to arbeidsperioder
Du har rett på 4 uker og en dags ferie
Feriepenger skal utgjøre 10,2 prosent av fjorårets lønn
Det er ikke lov å regne inn feriepengene som en del av lønna
Når du slutter
• Du har krav på skriftlig sluttattest
• Attesten skal fortelle hva du har gjort, og hvor lenge du har
jobbet
• Attesten kan gjerne inneholde positiv omtale av din
arbeidsinnsats, men ikke negative karakteristikker
• Be i tillegg gjerne arbeidsgiveren eller noen andre på jobben
om å være referanse for deg
• Du kan få feriepengene utbetalt når du slutter i jobben
18
Arbeidsmiljøloven vs Tariffavtale
Lønn:
Arbeidstid:
Overtid:
Helligdagsgodtgjørelse:
Arbeidstøy:
Oppsigelser:
Ferie:
Feriepenger:
Utdanning:
Pensjon:
19
Uorganisert:
Tariffavtale:
Ingen Regler
40t pr uke/9t pr dag
40 %
Garantert minstelønn
37,5t pr uke/7,5t pr dag
50% - 100% + + +
1. Og 17.Mai
Ingen Regler
Lykke til!!!
4 uker og 1 dag
10,2 %
Biblioteket?
67 år
Alle Rød-dager
I de fleste tariffer
Juridisk hjelp
5 uker
12 %
Stipend og støtte
62 år
Whats in it for me?
• Videregående elever får tilbud om gratis medlemsskap
– Inkluderer gratis juridisk hjelp i tilfelle trøbbel på evt.
Deltidsjobb/sommerjobb.
– Tilgang og mulighet til å delta på kurs gratis gjennom
forbundet og LO generelt.
– www.aof.no og www.nord.aof.no finner du mulighetene.
20
Gå inn på
www.fellesforbundet.no
Klikk på ”bli medlem”
21
Kontakte oss?
www.fellesforbundet.no/ungdom
www.loungdom.no
www.frifagbevegelse.no
Facebook: Fellesforbundet Ungdom
22
23

similar documents