Enegiebesparende maatregelen Intrakoop Gijs van Leeuwen

Report
Dé energiepartner van de zorg
Energiebesparende maatregelen
Wie worden er uiteindelijk wijzer van…….?
16 september 2013
Gijs van Leeuwen
Inkoper/adviseur
Wie we zijn?
Intrakoop:
Coöperatieve inkoopvereniging; bestaat 54 jaar
Bijna 600 leden, ongeveer 6.000 locaties
Alle algemene ziekenhuizen zijn lid (op 2 na)
80% van de V&V is lid
100 raamovereenkomsten: energie is er 1 van
Wie we zijn?
Hellemans Consultancy:
Onafhankelijk adviesbureau op het gebied van
energiedienstverlening:
• Aanbesteden & selecteren (al dan niet Europees)
• Aan- en verkopen van energie (elektriciteit en
aardgas)
• Energiemanagement & Duurzaamheid
• Energieadministratie:Factuurcontrole Factuurbeheer
Bestaat ruim 15 jaar
Organisatie van 30 medewerkers in de Benelux
Wat doen we?
Activiteiten (brons, zilver, goud en platina)
–
Inkopen en contracteren van energie (gas,
elektriciteit, stadswarmte en koude)
• Aansluitingenbeheer, contractbeheer
– Energieadministratie
• Factuurcontrole
• Factuurbeheer
• Kostentoewijzing derden
– Energiemanagement
• Monitoren, managen, bewaken en
rapporteren van energie: budget,
verbruik en duurzaamheidsambitie
– Realisatie van energiebeleid en
doelstellingen (decentraal duurzaam):
Match tussen behoefte en levering van
energie(soorten) (PV, WKO, WKK)
APK, Energiescan, besparingsplan, ESCo’s
Inkoop energie
(brons)
Energieadministratie
(zilver)
Energiebesparing
(goud)
Duurzame
Ambitie
(platina)
4
Wat nu?
Verbreden en verdiepen
• MVO
• Energieakkoord
• Energiesprong
• Verduurzaming
• Energiemanagersadviesdienst
Wat doen we
• Lange termijn benadering vanuit de klant
• Waarom een ESCo?
• Financieel (geen investering)
• Expertise (externe partij heeft meer kennis)
• Succesvolle ESCo levert een solide business case
voor klant en ESCo
• Onafhankelijke begeleiding van gehele proces
• Fase 1 – Planning
• Fase 2 – Realisatie
• Fase 3 – Exploitatie
Wat doen we
• Fase 1 – Planning
• Conceptuele beoordeling
• Wat is de ambitie?
• Waarom deze ambitie (duurzaam, financieel)?
• Hoe wordt de ambitie gerealiseerd (ESCo)?
• Technische beoordeling
• Financiële beoordeling
• Juridische beoordeling (in samenwerking met
partners)
|Wat doen we
• Fase 2 - Realisatie
• Begeleiding tijdens realisatieproces
• Toezicht op realisatiekwaliteit
• Beoordeling prestatiecontracten
• Formuleren Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s)
• Fase 3 – Gebruikersfase
• Monitoren van verbruik en besparing (Energy Panel)
• Naleven prestatiecontract, toetsen op KPI’s
• Bijsturen indien nodig
Methodiek
1. Formuleren van ambitie
2. Monitoring
• Duidelijk beeld van huidig energieverbruik
• Waar liggen de grootste besparingskansen?
3. Hoe kunnen de besparingen gerealiseerd worden
• Is een ESCo wel de beste oplossing?
4. Afsluiten prestatiecontracten en formuleren KPI’s
5. Investering door ESCo
6. Nakomen contractuele verplichtingen
• ESCo management
(ESCo) Management
• Volledige begeleiding gedurende looptijd ESCo
• Waarborgen business case klant (en ESCo)
• Continue monitoring
• Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)
• Naleving prestatiecontract
• Energy Panel
• Monitoren van verbruik en besparing
• Evaluatie van prestaties
• Terugkoppeling
Monitoring – Energy Panel
• Overzicht verbruik en energiekosten
• Profiel analyse
• Vergelijking tussen locaties
• Vergelijking met doelstelling
• Benchmarks
• Direct ingrijpen
• Managementtool
Monitoring – Energy Panel
Elektriciteit
Ook profiteren?
06-21860867

similar documents