Click here to add title - Forum rettsinformatikk

Report
EKOM Regulering?
Willy Jensen, post- og teleråd, EU DEL
Forum Rettsinformatikk 2012
EU Europeisk digital agenda
• Politikk for Single Market og ny økonomisk vekst
• Policy, Strategier mer enn lovtekster
• Tillit, sikkerhet for forbrukere og næringsliv, Internett Sikkerhet,
Cloud Computing, Persovern
• Strategi for tryggere Internett for barn og ungdom
• Tjenester, digitalisering av forvaltningen, eGovernment, eHealth
• Anvendelser, bruk, Public Sector Information, åpne data, digital
økonomi skal gi ny vekst, digitale borgere
• Infrastruktur, bredbånd, frekvenser, Connecting Europe Facility
(7+2.2 milliarder euro), standarder
• Regulering, SMP, BEREC
Why?
from ICT as interesting
to ICT as hugely important
How Norway scores on the digital agenda targets
100 %
100 %
Broadband coverage for all*
50 % of households hav subscriptions > 100 0 %
Mbps (2020)*
50 %
67 %
100% coverage of > 30 Mbps (2020)*
50% of citizens bying online
50 %
100 %
71 %
29 %
20 %
20% of citizens bying online cross-border
33% of SMEs bying online
33 %
56 %
2010, Norway *2011
34 %
33 %
33% of SMEs selling online
Digital Agenda targets
82 %
75 %
75% Internet regular use
60% Internet use by disadvantage groups
60 %
82 %
90 %
85 %
85% Internet use
50% of citizens using e-government
50 %
25% of citizens using e-government and
returning forms
25 %
0%
20 %
40 %
76,50 %
49 %
60 %
80 %
100 % 120 %
Sentrale tema
•
•
•
•
Digital agenda Europa
Reguleringstrender
Internett sikkerhet
Forholdet lovtekster – soft regulering – strategier og policy
How Norway scores on the digital agenda targets
100 %
100 %
Broadband coverage for all*
50 % of households hav subscriptions > 100
Mbps (2020)*
0%
50 %
67 %
100% coverage of > 30 Mbps (2020)*
50% of citizens bying online
50 %
100 %
71 %
29 %
20 %
20% of citizens bying online cross-border
33% of SMEs bying online
33 %
33% of SMEs selling online
34 %
33 %
*2011
56 %
2010, Norway
Digital Agenda targets
82 %
75 %
75% Internet regular use
60% Internet use by disadvantage groups
60 %
82 %
90 %
85 %
85% Internet use
50% of citizens using e-government
50 %
25% of citizens using e-government and
returning forms
25 %
0%
20 %
40 %
76.50 %
49 %
60 %
80 %
100 %
120 %
Digital Single Market
online access to legal content
50% shop online
20% buy cross-border
Online trust and security
identity theft
cybercrime
privacy concerns
spam
low trust = low use
cybercrime centre
computer emergency response teams
Internet for all
2020
2013
100%
50% households
100%
internet coverage of take-up of
≥100Mbps
coverage ≥30Mbps
Digital inclusion
get more people online
75%
60%
now
2015
regular use
41%
now
60%
2015
disadvantaged
eSkills training
30% 15%
now
2015
never used
Governance for Digital Agenda Europa
Digital Agenda Scoreboard
stakeholders
Member
States
Digital Agenda Assembly
Yearly DAE Communication
European Council
European
Parliament
Noen initiativer
• Europeisk Internett sikkerhet strategi
•
•
•
•
•
•
Nettverk av nasjonale CERTer
Tvungen hendelses rapportering
Sikkerhets revisjoner, øvelser,…..
Forskning, skape produkter for et sikkerhets marked
Tett internasjonalt samarbeid, spam, ID tyveri, cybercrime, domenenavn
Strategi for tryggere Internett for barn og ungdom
• Cybercrime senter
• Samlokalisert med Europol i Amsterdam 2013
• Cloud Computing Strategi, 2012
• Personvern, forordning og direktiv
• Public Sector Information 2012 , åpne data strategi
Klassisk SMP regulering
•
•
•
•
•
•
•
Konkurranse reguleringen: Sunset regulering, 2003, 2009, 2012, ?
Internasjonal gjesting også på plass! (i Norge når?)
Marked 6 , 7, 14 friskmeldte av PT
Originering fastnett marked 2, opprettholdes
Aksessregulering for bredbånd, teknologi nøytralt, fiber relevant,
Termineringspriser
KOM vokter ”snodigheter”
•
•
•
•
Latvia, Spania terminering
Nederland nytt marked for
Portugal (USD brudd), Ungarn (særskatt)
ETNO sutrer som før; beskyldes for kartell virksomhet, standardisering og prissamarbeid
• Uavhengighet under press
• Danmark
• Italia
• Nederland
Internett ”regulering”
•
•
•
•
•
•
•
•
Konseptuell forvirring
Sikkerhet og åpenhet i nettet
Fundamentale rettigheter og plikter (les IPR, ”ytringsansvar”, sensur)
DNS, ICANN kan bli en betydelig risiko
WCIT/ITR?
Nettnøytralitet blir neppe lovregulert
Internet of Things er framtidas utfordring mhp standarder og lovverk
Kultur for ”selvregulering”

similar documents