Ptaki

Report
o Ptaki (Aves), to gromada
zwierząt stałocieplnych.
o Nie wiadomo dokładnie, ile
gatunków ptaków
występuje obecnie na
ziemi. Szacuje się, że
współcześnie żyje ok. 10000
gatunków podzielonych na
28 rzędów. Ptaki opanowały
praktycznie wszystkie
środowiska ziemi. Ptaki są
jedynymi kręgowcami (z
wyjątkiem nietoperzy),
które dzięki umiejętności
latania opanowały
środowisko powietrzne.
Ptaki, które będziemy omawiać :
• Alka
• Bekasik
• Czapla
• Drop
• Flaming
• Grubodziób
• Płaskonos
• Sokół wędrowny
• Wrona
Alka
•
Osiągają 16-46 cm długości. Obie płci
nie różnią się od siebie. Upierzenie
ich krępego tułowia jest czarne, a
brzucha - białe. Duża głowa z
mocnym, bocznie spłaszczonym
czarnym dziobem, osadzona jest na
krótkiej szyi. Palce krótkich nóg spięte
są błoną pławną. Skrzydła alk są
wąskie, krótkie, u niektórych
gatunków - zredukowane. W okresie
godowym samce niektórych
gatunków mają ozdobne pióra na
głowie. Alki żywią się głównie rybami,
które łowią podczas nurkowania na
głębokość do kilkunastu metrów.
Bekasik
• Bekasik, ptak z rzędu siewkowych,
rodziny występuje w północnowschodniej Europie i Syberii.
Zamieszkuje mszary, bagniska
wokół jezior i starorzeczy oraz
muliste brzegi zatok morskich.
Zimuje w południowej Europie,
Afryce i południowej Azji.
• Bekasik gnieździ się na ziemi
wśród roślinności. Wyprowadza 1
(lub 2) lęg w roku. Samica składa
4 jaja wysiadywane przez ok. 2124 dni. Pisklęta opuszczają
gniazdo po pierwszej dobie życia i
samodzielnie, pod opieką
rodziców poszukują pokarmu.
Czapla
•
•
Czapla siwa, ptak z rzędu brodzących, o
długości ciała ok. 90 cm. i długości
skrzydła 43-48 cm. jest ptakiem
wielkością i sylwetką zbliżonym do
bociana. Ptak ten występuje w Europie,
w środkowej i południowo-wschodniej
Azji i w Afryce.
Gnieździ się najczęściej kolonijnie na
wysokich drzewach w pobliżu wody;
wyprowadza 1 lęg w roku. Samica
składa 2-5 niebieskozielonych jaj, które
wysiaduje 26 dni. Młode (rzekome
gniazdowniki) uzyskują samodzielność
po 50 dniach.
Drop
•
Drop osiąga 80-105 cm długości,
rozpiętość skrzydeł - do 2,6 m. Waga
dorosłego samca może osiągnąć 18 kg,
dorosłej samicy - 7,5 kg. Poza okresem
lęgowym dropie skupiają się w nieduże
stada, wędrując sezonowo w
poszukiwaniu pożywienia. Żerują w ciągu
dnia. Żywią się pokarmem roślinnym, a
także większymi owadami i innymi
bezkręgowcami, jaszczurkami i drobnymi
gryzoniami. Upierzenie dropia świetnie
maskuje go na otwartym terenie. Są to
ptaki niezwykle płochliwe i czujne. Drop,
gdy zagraża mu niebezpieczeństwo,
najczęściej nie ucieka, ale kładzie się na
ziemi. Ma bardzo silne nogi, potrafi
codziennie przebyć pieszo
wielokilometrowe odcinki. W locie drop
przypomina gęś. Głowę i szyję ma
wyciągnięte w przód, uderzenia skrzydeł
są silne i równomierne.
Flaming
•
•
Flamingi, inaczej czerwonaki,
zaliczane dawniej do brodzących.
Występują wyspowo na
tropikalnych, podzwrotnikowych i
umiarkowanych terenach Ameryki
Środkowej i Południowej, Afryki,
Europy południowo-wschodniej i
południowej Azji.
Czerwony lub różowy kolor piór
uzyskują przez pobieranie
odpowiedniego pokarmu. W ich
diecie występują kraby o
czerwonym zabarwieniu. Gnieżdżą
się na płyciznach i rozlewiskach w
olbrzymich koloniach liczących setki
tysięcy par. Gniazda budują z mułu i
resztek roślinnych nagarnianych
dziobem i ubijanych nogami,
tworząc stożkowaty kopiec o
wysokości do 40 cm, zakończony
niecką lęgową. Samica składa 1 lub
rzadziej 2 jaja, które są
wysiadywane przez ok. 28 dni.
Grubodziób
•
•
Grubodziób jest częściowo wędrownym lub
osiadłym ptakiem (w zależności od
dostępności pokarmu) z rodziny ziarnojadów,
podrodziny łuszczaków , rzędu wróblowych
występuje w Europie i Azji Środkowej aż po
Japonię, w Azji Mniejszej i w Afryce
północno-zachodniej. Zasiedla lasy liściaste z
bukami i grabami, lasy mieszane, spotkać go
też można w zadrzewieniach, sadach i
parkach.
Gniazdo grubodziób zakłada niezbyt wysoko
w koronie krzewu lub drzewa, na poziomych
gałęziach, blisko pnia. Gniazdo ma podstawę
ułożoną z gałązek oraz czarkę uplecioną z
trawy, korzonków, mchu i porostów. Pora
lęgowa u grubodziobów trwa od maja do
czerwca. W tym czasie ptaki wyprowadzają 1
lęg. Samica składa 3-5 wydłużonych,
bladozielonkawych jaj z nielicznymi, czarnymi
plamkami, które sama wysiaduje przez 11-13
dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo
po ok. dwóch tygodniach.
Płaskonos
•
•
•
Płaskonos, ptak z rodziny kaczkowatych,
rzędu blaszkodziobych. Występuje w
prawie całej Europie, środkowej Azji i
Ameryce
Północnej.
Zamieszkuje
rozległe, płytkie i zarośnięte śródlądowe
zbiorniki wodne. Zimuje w zachodniej i
południowej Europie, południowej Azji,
północnej i wschodniej Afryce oraz na
wybrzeżach oceanicznych Ameryki
Środkowej i Południowej.
Płaskonosy żywią się planktonem
roślinnym i drobnymi bezkręgowcami
wodnymi
odcedzanymi
szerokim
dziobem.
Kaczki te zakładają swoje gniazda w
pobliżu wody pod osłoną traw i turzyc.
Samica składa 8-12 jaj, które wysiaduje
sama przez ok. 27 dni.
Sokół wędrowny
•
Długość ciała: 36-48 cm. Większy od
pustułki o bardziej zwartej budowie,
krótszym ogonie i szerszych u nasady
a zaostrzonych na końcach
skrzydłach. Wierzch ciała
stalowoszary, spód gęsto prążkowany.
Na głowie czarny kaptur z szerokimi
wąsami na policzkach. Sokół
wędrowny należy do najlepszych
łowców. Potrafi schwytać ptaka w
locie pikując na niego z dużej
odległości i przechwycić ofiarę w
powietrzu zanim spadnie na ziemię.
Gatunek ten niemal zniknął z naszego
kraju, a obecnie populacja powoli
odradza się zasilana ptakami
wyhodowanymi w niewoli.
• Długość ciała: 44-49 cm.
Ubarwienie popielate z
czarną głową i piersią,
skrzydłami i ogonem. Jest
wszędobylskim ptakiem,
który przystosował się do
życia w miastach, gdzie
korzysta z pokarmu na
wysypiskach śmieci. Jest
ptakiem towarzyskim i
chętnie w okresie
polęgowym przyłącza się
do stad gawronów i
kawek.
KONIEC
AUTORZY : MONIKA MUZIŃSKA I
SONIA SARACH

similar documents