Pristup projektiranju stana 1. dio

Report
Mr.sc. Olga Magaš, dipl.ing.arh.
Kolegij:
PROJEKTIRANJE U VISOKOGRADNJI
Tematska jedinica:
PRISTUP PROJEKTIRANJU
STAMBENOG PROSTORA 1 DIO
OSUNČANJE
minimalni zahtjevi osunčanja
stanova :
dnevni boravak 60-90 min
dječja soba30-90 min
ZAŠTITA OD SUNCA
OSVJETLJENJE
Osnove teorije arhitekture
• Autoriteti u arhitekturi proizlaze iz biološke strukture čovjeka i
imanentnih zakonitosti vezanih uz osjetila vida, sluha, dodira, mirisa….
•
•
•
•
•
•
Autoritet smjera (kretanje prema naprijed - vid )
Autoritet ritma i euritmije (muzika)
Autoritet simetrije (čovjek simetrično biće)
Autoritet statike (ravnoteže)
Autoritet dinamike (barokna porculanska figura na prstima jedne noge)
Autoritet lebdjenja (obrnuta piramida)
Arhitektura formira i oblikuje prostor prema nekim načelima
-arhitektonskim konceptima
1. PROSTORNI KONCEPT arhitektonskog djela čini:
- Autoritet totalnog prostora - sve što nas okružuje, što možemo obuhvatiti osjetilima –
Trsatska gradina s “beskonačnim” pogledima uokolo ili rudarski tunel ispod zemlje.
- Autoritet međuodnosa dimenzija djela i totalnog prostora - mala kuća u stoljetnoj šumi,
“ogromna” četverokatnica u naselju jednokatnica.
- Autoritet žarišta interesa - vertikala zvonika liburnijskih i istarskih kaštela, naglašena
hotizontala ispred visoke planine, parterni drugačije oblikovani objekt između staklenih
nebodera kao Muzej Guggenheim u New Yorku.
2. PROPORCIONALNI KONCEPT čini:
- Autoritet sila koje omogućuju stvaranje djela - na Zemji je dominantna sila teža što stvara
pojam nosivog i nosećeg - stup i greda - kao autoriteta statike u određenom proporcijskom
omjeru koji je čovjeku imanentna svojina, ali i pojam lebdećeg, .
- Autoritet međuodnosa ploha i volumena djela – idealna proporcija…..
3. OBLIKOVNO – STRUKTURALNI KONCEPT čini:
- Autoritet materijala od kojeg je djelo napravljeno - kameni stup i greda naspram čeličnom,
rešetkastom nosaču ili čeličnom užetu visećih konstrukcija)
- Autoritet dvojne relevantnosti forme - cjelina kao dio, dio kao cjelina u ovisnosti o tehnologiji
i vremenu izvedbe.
IDEALNA PROPORCIJA - imanentna biološkoj strukturi čovjeka
ZLATNI REZ 1,618 (približno 3:5 = 5:8 )
manji dio : veći dio = veći dio : njihov zbroj
Fibonaccijev niz: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... s greškom!!
IDEALNA PROPORCIJA ČOVJEKA
ZLATNI REZ 1,618 ( 3:5 = 5:8 )
na primjeru Leonarda da Vincia i današnjeg čovjeka kao mjerila prostora
ČOVJEK KAO MJERILO PROSTORA
AURON
ZLATNI REZ
IDEALNA
PROPORCIJA
KVADRAT
TROKUT V2
(korijen iz 2 =
beskonačni niz)
Donato Bramante
Tempietto 1503
MICHELANGELO
BUONAROTTI
CRKVA I TRG
SV. PETRA U RIMU
1506-1626
SEMIOLOŠKO KOD
Mjerilo !
Pogled na
trg Sv. Petra
s krova katedrale
Urbanizam
širokog
prospekta
PROSTORNI KONCEPT SUVREMENE KUĆE RAVNOG KROVA
I TRADICIONALNE KUĆE KOSOG KROVA
TEKUĆI
PROSTOR
EKSTROVERTNI
PROSTOR
INTROVERTNI
PROSTOR OBAVEZNO
ŽARIŠTE
INTERESA
LE CORBUSIER
Unite d’habitation Marseilles
337 jedinica
Zajednički prostori:
-krovna terasa igralište
-srednji kat trgovine i hotel
Kuća DOMINO
ZALJEV KIJAC KRK – prostorno usmjerenje (žarište
interesa, generator urbaniteta) terena u padu je
morska uvala – javni sadržaji:
(marina, ugostiteljsko uslužne djelatnosti) plažni
pojas, šetnica lungo mare
Zgrade u prvom planu niske rastu prema rubnim
djelovima od P+1 do P+3 i više
Obrnuta atrijska kuća
rješava problem intime i vizure u
konceptu primorske urbane strukture
definirajući prostorno usmjerenje
prema prirodnom fenomenu

similar documents