1 Uvod

Report
Digitalno modeliranje
O predmetu
Namen in vsebina predmeta,
pričakovanja, obveznosti,...
Danijel Rebolj 2011
Vaša pričakovanja in želje?
Matija Kajba, Digitalno modeliranje gradbenih objektov od zasnove do
fizičnega modela, diplomsko delo; objekt Maistrov dvor, arh. Janko Zadravec
Matija Kajba, Digitalno modeliranje gradbenih objektov od zasnove do
fizičnega modela, diplomsko delo; objekt Maistrov dvor, arh. Janko Zadravec
Matija Kajba, Digitalno modeliranje gradbenih objektov od zasnove do
fizičnega modela, diplomsko delo; objekt Maistrov dvor, arh. Janko Zadravec
Matija Kajba, Digitalno modeliranje gradbenih objektov od zasnove do
fizičnega modela, diplomsko delo; objekt Maistrov dvor, arh. Janko Zadravec
Gradbena informatika 2009: Most na Mariborski otok (SketchUp)
Gradbena informatika 2009: Most na Mariborski otok (SketchUp)
Radiolaria paviljon (d_shape
3D print)
nanoGradnja

nanoBuild, Nano- to meter-scale Building (www.n2mBuilding.org)
Namen predmeta (iz opisa)
Spoznati proces digitalnega modeliranja
s poudarkom na 3D modelih zgradb
Pridobiti osnovno teoretično in praktično
znanje o 3D digitalnem (računalniško
podprtem) modeliranju
Izdelati model objekta od idejne
zasnove in konceptualnega modela do
podrobnih načrtov
Namen predmeta
Namen predmeta
Namen predmeta
23
23
07
29
29
29
23
23
07
29
29
29
23
23
07
07
07
07
23
07
23
23
23
23
07
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Namen predmeta
x4b, y4b
x1b, y1b
x4a, y4a
x1a, y1a
x3b, y3b
x2b, y2b
x3a, y3a
x2a, y2a
Namen predmeta
x8,y8,z8
x7,y7,z7
7
8
12
6
x5,y5,z5
x4,y4,z4 9
4
x1,y1,z1
5
11
3
x3,y3,z3
x6,y6,z6
10
2
1
x2,y2,z2
x,y,z koordinate določajo
geometrijo
rob robovi določajo topologijo
Namen predmeta
Prepoznavanje informacij
Strukturiranje informacij
Modeliranje informacij
Reprezentacija in posredovanje
informacij (komunikacija)
s poudarkom na grafični reprezentaciji.
Namen predmeta
Poudarek je na konceptih, ne na
receptih.
Zakaj?
Koncepti predstavljajo trajnejše znanje
Če poznamo koncepte, se veliko lažje
naučimo nove recepte (= nova orodja,
novi pristopi)
Namen predmeta
Razumeti digitalni svet
in se v njem kreativno izražati
Namen predmeta
Namen predmeta
Namen predmeta
Namen predmeta
Vsebina predavanj
1. Uvod
2. Vrste modelov in gradniki



vrste modelov
gradniki (evklidski, neevklidski)
topologija
3. Operacije modeliranja
Vsebina predavanj
4. Orodja za modeliranje



konceptualno 3D modeliranje
3D načrtovanje
3D modeliranje prostora
5. Proces oblikovanja in načrtovanja
6. Koncepti informacijskega modela
objekta (BIM)
Vsebina vaj
1. Modeliranje geometrijskih teles
(3 osnovna telesa, 3 sestavljena)
2. Konceptualni 3D model objekta
(opis: namen, lokacija, značilnosti;
geometrija)
3. Podrobnejši 3D model objekta
4. Predstavitev objekta
Vsebina predmeta - navezave
Geometrijsko modeliranje z opisno
geometrijo (G, PI)
Računalništvo in informatika (A, G, PI,
GING)
Risanje, vizuelno izražanje (A)
Stavbarstvo
Terminski plan
Mesec
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Teden 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Predavanja 15, seminar 15
1 Uvod v predmet
2 Vrste modelov in gradniki
3 Operacije modeliranja
4 Orodja za modeliranje
5 Konceptualno 3D modeliranje
6 3D načrtovanje
7 3D modeliranje prostora
8 Proces modeliranja
9 Informacijski model zgradbe (BIM)
10 Seminarji, diskusije
ON1
ON2
ON3
ON4
Vaje (15)
Modeliranje geometrijskih teles
Konceptualni 3D model objekta
Podroben 3D model objekta
Predstavitev objekta
Oblike izvajanja predmeta
Predmet obsega 3 ECTS k.t. = 90 ur,
od tega




Predavanja 15
Seminarji 15
Vaje 15
Individualno delo 45
Predmetni forum (za komentarje in ?)
Govorilne ure
Gradiva
Zapiski
Predstavitve s predavanj
+ spletne povezave
Priročniki za programska orodja (!)
Szalapaj, P.: CAD Principles for
Architectural Design, Architectural Press
Wikipedia
Gradiva
Orodja za modeliranje:
SketchUp
Google Earth
ArchiCAD ali
Revit
Obveznosti študentov
Aktivna udeležba pri predmetu
(10%, min 5%)
 prisotnost, aktivna udeležba v predavalnici
in na forumu
Ocena vaj (60%, min 30%)
 vaje se ocenjujejo sproti
Izpit ali seminarska naloga
(30%, min 15%)
Predavatelj in asistent
Red. prof. dr. Danijel Rebolj,
J1-308 Center za gradbeno informatiko
govorilne ure: ob torkih od 12-14
www.fg.uni-mb.si/danijel.rebolj
Viš. pred. mag. Nenad Čuš Babič,
J1-308 Center za gradbeno informatiko
www.fg.uni-mb.si/nenad.cus-babic

similar documents