Powerpoint

Report
Waarom de rijken in België
geen belastingen betalen
Danny Bruggeman
Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur
Gentse Feestendebatten -
19 juli 2011
30 jaar dienst bij Financiën
 1982
Controle Vennootschappen Brussel: mijn leerschool
 1986
Controlecentrum Geautomatiseerde Boekhoudingen: ICT
 1988
Inspectie geschillen Vennootschappen: de fiscale procedure
 1991
Bijzondere Belasting Inspectie: het arm’s lenght principe
 1994
Controlecentrum Nationaal: de coördinatiecentra
 1998
Controlecentrum Dendermonde: KMO-Grote Ondernemingen
 2004
Controlecentrum Nationaal: einde coördinatiecentra => NIA
 2007
Controlecentrum Dendermonde: vrije beroepen
Mijn spreekrecht als ambtenaar
 Mijn uiteenzetting is een persoonlijke visie en
vertegenwoordigt niet het officiële standpunt van
de administratie
 Als vakbondsafgevaardigde van het ACV word ik
regelmatig als specialist gevraagd om toelichting
te geven bij fiscale onderwerpen
 Ik ging graag op de uitnodiging in om een
introductie te geven bij het debat van vandaag
1961 Cassatie voert de
Brepols-doctrine in
 Simulatieleer: om doorheen een
constructie te prikken moet de fiscus
veinzing bewijzen
 dus aantonen dat de akte in werkelijkheid
niet is gesteld of dat de partijen niet alle
gevolgen van de akte hebben aanvaard
 1993 anti-misbruikbepaling = dode letter?
1986 invoering Charter
van de Belastingplichtige
 Strikte scheiding tussen fiscaal
onderzoek en strafonderzoek
 Onvoldoende mogelijkheden tot
samenwerking fiscus - parket
 Ambtenaren mogen slechts optreden als
getuigen en niet als deskundigen
2011 het leven zoals het is
“De Belastingambtenaar”
 De burger mag constructies opzetten om
belastingen te ontwijken, zolang hij zich
houdt aan de regels
 De ambtenaar moet alle moeite van de
wereld doen om de constructies te
doorprikken en is als uitvoerende macht
met handen en voeten gebonden
2011 het leven zoals het is
“De Belastingambtenaar”
 De wetgeving is zo onvoorstelbaar
complex dat wij ons tijdens de verificaties
soms (meestal?) focussen op de
verkeerde (gemakkelijke) zaken
 Een loontrekker heeft 100% kans op
controle, een bedrijf maar 3% kans
2011 het leven zoals het is
“De Belastingambtenaar”
 De burger heeft natuurlijk recht op
verdediging en rechtszekerheid
 Maar de ondraaglijke traagheid van
Justitie zorgt er voor dat standpunten pas
na heel veel jaren gewijzigd worden
Belastingontwijking (1)
 Arm’s length en belastingparadijzen
 Grote ondernemingen maken gebruik van het
systeem van de verrekenprijzen en bepalen
zelf in welk land hoeveel belastingen ze
betalen
 Off-shores in Jersey, Guernsey, Man, Nevis,
Kaaimaneilanden, Vanuatu, kanton Zug in
Zwitserland, Panama, Monaco, Liechtenstein,
Gibraltar, Dubai, Barbados…
Belastingontwijking (2)
 Expats: de circulaire van 08.08.1993
 Ceo grote multinational heeft zijn officiële
domicilie in België en kreeg zijn erkenning als
buitenlands kaderlid wegens zijn technische of
generieke competentie
 Toegekende jaarwedde : 8,2 miljoen euro
Belastbaar: 8,2 mio x 1,35 % = 110.700 euro
want hij was in dat jaar maar 3 dagen in België.
Belastingontwijking (3)
 De éénpersoonsvennootschap: eBVBA
 Maandelijkse netto-winst 50.000 euro
 Autokosten, telefoon en gsm, internet, huis en
meubilair, onderhoud tuin, zwembad, plasmatv, buitenverblijf in de Ardennen, appartement
op Tenerife…..
 Er blijft geen winst meer over die kan belast
worden
Belastingontwijking (4)
 Een vennootschap als zaakvoerder of ceo
(wordt ook al gebruikt door kaderleden)
 De winst van de werkmaatschappij gaat via
bestuurdersvergoedingen naar managementen patrimoniumvennootschappen
 Kosten in deze vennootschappen zorgen er
voor dat er geen winst meer overblijft die kan
belast worden
Belastingontwijking (5)








Vruchtgebruikconstructies
Opstal- en erfpachtrechten met natrekking
Captive verzekeringspremies
Inkoop eigen aandelen
Meerwaarden op aandelen en optiecontracten
Dagvergoedingen en verplaatsingsforfaits
Kosten eigen aan de werkgever
Enz…enz…enz…
Belastingontwijking (6)
 Veel ontwijking is via eenvoudige wetgeving
aan te pakken:
 Het voordeel wegens gratis woonst mag niet
kleiner zijn dan de kostprijs voor de verstrekker
in plaats van de huidige berekening op basis
van het kadastraal inkomen
 Het voordeel wegens autogebruik niet meer
berekenen op de CO² maar wel op de
cataloguswaarde van de wagen (cfr
Nederland)
Mijn EU-Fiscalis
project in Spanje
 Code Napoleon / post-Franco tijdperk
 Modulo’s
 Zújar
 Geen bankgeheim
 Is het gras groener aan de overkant?
Fod Financiën in een
stroomversnelling











Belconet-on-web en belcotax-on-web
VenSoc => BizTax: aangifte via internet
Tax-on-web en Taxi
E-learning en Blended Learning
Fisconet, Belfirst, Cadnet, Fun, e-Succ
MPM performantiemanagement & Cockpit
Datamining, ACL en Mercurius
Dominique en Domino, Dorothée
Mississippi en Balance Score Card
Workflow geschillen, e-dossier en STIR-CO
Enz…
Is er een alternatief?
 Bill Clinton versus Bush sr.
“it’s all the economy,
stupid”

similar documents