Unghiuri - Ceban Tatiana

Report
Proiect la matematică
Tema: UNGHIURILE
A elaborat eleva clasei a XII-a ,,A”
Pușcașu Aliona
Profesor Ceban Tatiana
I. Ce reprezintă unghiul ?
- Unghiul este o figură geometrică formată din două
semidrepte cu originea comună.
- Originea semidreptelor este vîrful unghiului.
Semidreptele sînt laturile unghiului.
A
O
B
O – vîrful unghiului
[OA, [OB – laturile
unghiului.
• Reprezentăm:
A
- Notăm:
< AOB sau < BOA, sau < O.
< MVN sau < NVM, sau < V.
B
O
_ Litera din vîrful unghiului se
scrie la mijloc.
M
N
V
_ Putem nota unghiurile prin
literele α, β, η, μ...
- Deschiderea unghiului reprezintă măsura lui.
A
O
B
- Dacă un punct este situat între laturile unghiului,
spunem că acest punct aparține interiorului unghiului.
M
x
N
P
II. Clasificarea unghiurilor
_ Ce fel de unghiuri cunoașteți ?
a) Unghiuri drepte;
b) Unghiuri ascuțite;
c) Unghiuri obtuze;
d) Unghiuri alungite;
e) Unghi nul.
a) Unghiuri drepte:
A
- Punem în evidență un unghi
drept folosind simbolul
O
B
_ Unghiul drept poate fi construit
cu ajutorul echerului.
O
b) Unghiuri ascuțite:
N
K
O
M
S
O
T
Unghiurile ascuțite sînt mai mici
decît unghiurile drepte!
O
F
c) Unghiuri obtuze:
S
R
K
P
T
Unghiurile obtuze sînt mai mari decît
unghiurile drepte!
F
d) Unghiuri alungite:
< AOB și <CVD –
unghiuri alungite.
A
O
B
- Unghiul alungit este format din două semidrepte
opuse.
Măsura unghiului alungit este de două ori mai
mare decît a unghiului drept!
e) Unghi nul:
O
V
•
A
B
N
M
< AVB, < NOM –
unghi nul.
- Unghiul nul este unghiul care are laturile
semidrepte identice (care coincid).
III. Să vedem ce ați însușit
Recunoașteți unghiurile:
a) drepte;
b) ascuțite; c) obtuze;
d) alungite; e) nule.
C
A
P
M
R
K
•
B
O
O
D
S
N
O
V
C
K
N
K
P
Q
N
• Dreptele AB și CD se intersectează în punctul V.
A
D
V
Recunoașteți :
a) Unghiurile ascuțite;
b) Unghiurile obtuze;
c) Unghiurile alungite.
C
B

similar documents