voorlichting 3HV 2014-2015

Report
Maike Lotgerink
Teamleider HAVO 2 en 3
Mentoren 3 HAVO
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Leerlingbegeleiding klas 3 HAVO
Maike Lotgerink
teamleider
José Laarhuis
Hein ter Weele
Jasper Sinnema
mentor
mentor
mentor
Chris de Ruyter
Samantha de la Parra
Roy Huiskes
Tineke de Boer
ondersteuningscoördinator
dyslexie coördinator
counselor
counselor
HAVO 3 docententeam
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
3 HAVO een overgangsjaar
• Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase
• Profielkeuze
• HACO: Havisten Competent
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Lessentabel
Nederlands(3)
Engels (3)
Frans (3)
Duits (3)
Geschiedenis (2)
Aardrijkskunde (2)
Wiskunde (4)
Natuurkunde (3)
“Ambitieus en uitdagend”
Scheikunde (2)
Economie (2)
Muziek (1)
Tekenen (2)
LO (2)
Mentorles (1)
HACO (1)
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Profielkeuze
•
•
•
•
•
Profielen Tweede Fase: CM, EM, NG, NT
Intensieve oriëntatie vanuit HACO
Voorlichtingsavond: 27 januari 2015
Advies vakdocenten: week 8
Keuze vakkenpakket: week 12
• Profielkeuzetest AOB Compaz ( eigen kosten )
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Havisten Competent (1)
• Doorlopende leerlijn HAVO 3, 4, 5
• Webquests (It’s Learning) / Portfolio
• Aansluiting op Tweede Fase en HBO
• Profielkeuze is centrale thema in HAVO 3
• Beoordelen op competenties
• Voldoende beoordeling vereist voor overgang H4
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Havisten Competent (2)
Competenties staan centraal:
•
•
•
•
•
•
•
Plannen, eigen werk organiseren
Communiceren
Presenteren
Omgaan met informatie
Onderzoek doen
Samenwerken
Reflecteren (Portfolio)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels ( 1 )
Bevorderbaar:
• Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes
• Voldoende voor HACO
* Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt
Onvoldoendes
compensatiepunten
geen
0 of meer
1 x 5 (4,5 – 5,4)
0 of meer
1 x 4 ( 3,5 – 4,4)
2 of meer
2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )
2 of meer
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels ( 2 )
Bespreking:
Voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald Ne, En, Wi
Onvoldoende voor HACO
* Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt
Onvoldoendes
compensatiepunten
1 x 4 (3,5 – 4,4)
0 of 1
0 of 1
2 x 5 (4,5 – 5,4)
1 x 3 (2,5 – 3,4)
2 of meer
1 x4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4)
2 of meer
3 x 5 (4,5 – 5,4)
2 of meer
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Niet over ?
• Doubleren
• Overstap VMBO
• Doorstroom advies ( bindend of niet-bindend )
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Mentor
• Eerste aanspreekpunt in leerlingbegeleiding
• Contact
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ziekte
•
1e dag ziekte: ouder belt naar school
•
Na het weekend: opnieuw bellen
•
Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen
•
Kind weer beter: briefje mee van ouder
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bijzonder verlof
• Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen
• Tot 3 dagen: Teamleider
• Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties:
Mevr. J. Duijvestijn
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vinger aan de pols
• Startgesprekken
• Spijbelen
• Te laat komen
• Magister: cijfers en absentiegegevens
• Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)
• Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Toets(en) gemist
•
Afwezigheid zonder reden: 1,0!
•
Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden
bij docent.
•
Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor
aanvang van de toets
•
Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):
• Naam en klas leerling
• Reden afwezigheid
• Welke toets(en) gemist
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Informatie
•
Mail
•
Magister
•
Schoolgids
•
It’s Learning: infoplein H 3
•
Schoolsite: Ouders HV 2 / H 3
•
Overzicht belangrijke data
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Kosten
• Ouderbijdrage ( schoolgids )
• Kosten schoolactiviteiten
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Met de mentor mee
3HA Jasper Sinnema
3HB José Laarhuis
3HC Hein ter Weele
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”

similar documents