Avizier IMO - Universitatea Maritimă

Report
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
Dobândirea
competențelor
necesare
profesiei!
OBIECTIVE
• Asigurarea efectuării cursurilor IMO
pentru studenții de la toate
specializările maritime, curs de ZI și
IFR
• Îndrumarea studenților, curs de zi,
pentru efectuarea practicii ambarcate
la bordul navelor
CURSURI IMO
Cursuri IMO pentru cadeți, necesare pentru obținerea carnetului de
marinar și a brevetului de ofițer maritim aspirant:
•BST - Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă
- Prim ajutor medical;
- Prevenirea şi lupta contra incendiilor;
- Tehnici individuale de supravieţuire pe mare;
- Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navelor;
•SSD - Familiarizare de securitate
CURSURI IMO
Cursuri IMO necesare pentru obținerea brevetului de ofițer maritim punte :
•Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor de conducere și munca în
echipă în compartimentul punte
•Folosirea sistemelor de afişare a hărţilor electronice și a informaţiilor de navigaţie ECDIS
•Operator General Radio în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă GMDSSGOC (Operator Restrans Radio în sistemul GMDSS-ROC pentru navigaţie costieră) şi
raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor şi cu
procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor
•Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă
•Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât
bărcile rapide de salvare
•Prevenirea şi lupta contra incendiilor – nivel avansat
•Prim ajutor medical
•Familiarizare de securitate/Ofiţer cu securitatea navei
CURSURI IMO
Cursuri IMO necesare pentru obținerea brevetului de ofițer maritim mașină/electrician:
•Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi munca în
echipă în compartimentul punte
•Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă
•Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele
decât bărcile rapide de salvare
•Prevenirea şi lupta contra incendiilor – nivel avansat
•Prim ajutor medical
•Familiarizare de securitate/Ofiţer cu securitatea navei
PRACTICA AMBARCATĂ
Pentru asigurarea practicii la bordul navelor maritime în vederea
acumulării stagiului minim impus pentru examenul de ofițer maritim,
U.M.C. a încheiat protocoale de colaborare cu 22 agenții de crewing.
Aceste agenții de crewing au programe de cadeți asigurate la bordul
navelor, iar in prezent sunt plecați în voiaje internaționale, studenții din
anii II, III și IV de la toate specializările maritime, care au situații școlare
bune.
BREVETE
Acte necesare obținerii carnetului de marinar și a brevetului de ofițer
maritim aspirant:
Adeverință de la UMC (de la secretara de facultate);
Originale și copii după cursurile IMO (cursuri pentru cadeți):
BST - Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă
- Prim ajutor medical
- Prevenirea şi lupta contra incendiilor
- Tehnici individuale de supravieţuire pe mare
- Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul
navelor
SSD- Familiarizare de securitate
Aviz medico-psihologic;
Carte de identitate, original și copie;
4 fotografii tip pașaport (costum/cravata).
BREVETE INTERNAȚIONALE
OFIȚER DE PUNTE MARITIM PENTRU NAVE
MARITIME CU UN TONAJ BRUT MAI MARE DE 500
OFIȚER MECANIC MARITIM
OFIȚER ELECTRICIAN MARITIM
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII II, III ȘI IV, MASTER, INTERESAȚI ÎN EFECTUAREA VOIAJULUI DE PRACTICĂ
LA PLECARE ȘI LA SOSIREA DIN VOIAJ, STUDENȚII TREBUIE SĂ SE ÎNREGISTREZE LA
DEPARTAMENTUL DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO. ACTELE NECESARE SUNT:
LA PLECARE ÎN VOIAJ
Adeverință sau copie contract de ambarcare de la agenția de crewing
Fișa de înscriere pentru efectuarea practicii ambarcate și contract de studii adițional
Carnet de marinar - copie
LA SOSIRE DIN VOIAJ
Se înștiințează intr-un termen MAXIM de 2 săptămâni de la sosire din voiaj.
SEA SERVICE - original (după ce a fost vizat de agenția de crewing)- pentru a fi vizat de UMC
CARNET DE MARINAR – original și copie (inclusiv fila cu îmbarcări/debarcări care să prezinte
ștampila ANR)
CERERE PENTRU SESIUNE DESCHISĂ
ÎN ATENŢIA PERSONALULUI NAVIGANT MAŞINĂ
Universitatea Maritimă Constanţa a obţinut acreditarea Autorităţii Navale
Române pentru efectuarea cursului :
ENGINE TEAM AND RESOURCE MANAGEMENT –
NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL
Acest curs este adresat tuturor cadeţilor / studenţilor mecanici şi electricieni , absolvenţilor UMC şi
Academia Navală, ofiţerilor mecanici şi electricieni.
Tarif curs : - cadeţi (UMC, Academie) : 750 RON
- absolvenţi / ofiţeri : 1000 RON
Relaţii suplimentare şi programări:
La sediul UMC, sala P016 – Simulator Compartiment Maşină, Tel.: 0241/664740 int. 136
sau
Departament IMO, sala E101 – Tel.: 0241/664740 int. 115
ÎN ATENŢIA PERSONALULUI NAVIGANT PUNTE
Universitatea Maritimă Constanţa a obţinut acreditarea Autorităţii
Navale Române pentru efectuarea cursului :
BRIDGE TEAM AND RESOURCE MANAGEMENT –
NIVEL OPERAŢIONAL
Acest curs este adresat tuturor cadeţilor / studenţilor punte, absolvenţilor UMC şi Academia
Navală.
Tarif curs : - cadeţi (UMC, Academie) : 700 RON
- absolvenţi / ofiţeri : 900 RON
Relaţii suplimentare şi programări:
La sediul UMC, Departament IMO, sala E101 – Tel.: 0241/664740 int. 115
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
Tarife
Cursuri IMO
Nr.
crt. Denumire curs IMO
Cursuri pentru cadeți
Tarife
UMC
1. BST pentru cadeți- Pregătire de bază pentru siguranța maritimă
500
Prim ajutor medical
Prevenirea și lupta contra incendiilor
Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor
Tehnici individuale de supraviețuire pe mare
2. SSD - Familiarizare de securitate
150
Cursuri pentru brevet - ofițeri
1. Certificat operator - GMDSS-GOC
1000
Tarife
examinare
CERONAV
350
30
339
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR de la FACULTATEA de NAVIGAȚIE
Înscrierile pentru cursul GMDSS-GOC se fac la Departamentul IMO (sala - E101), in intervalul orar
07.30 – 15.30.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
•
Original și copie după chitanţa aferentă taxei cursului GMDSS-GOC (plata se face la casieria
UMC). Program casierie UMC: 08:00-10:00, 12:00-15:00;
•
Copie după carte de identitate;
•
Cerere tip, completată la Departamentul IMO, etaj I, sala E101.
25.02.2015
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR care s-au înscris la cursul GMDSS, grupa 1
Cursul GMDSS începe luni, 02 martie 2015, ora 12:00.
Cursul se desfășoară la laboratorul GMDSS, Universitatea Maritimă Constanța.
25.02.2015
Departament Promovare si Cursuri IMO
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
Grupa 1 GMDSS- GOC
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nume
AVGANTI
CAPRĂ
DOLHAN
GAVRILOV
GHINEA
HALABALA
HARTAS
LUCA
MIHAILOV
MOCANU
MUȘAT
NICOLOV
OANCEA
PETCU
PETRICĂ
ROMBIS
SLOBOZIANU
STAN
ȘANDRU
ȘTEFĂNICĂ
UDUDEC
Prenume
RĂZVAN - IONUȚ
PAULA-FLORENTINA
DORIN
ROLAND
IULICA
CRISTINEL
VLAD
ANDREI
ALEXANDRU - NICOLAE
ȘTEFAN
COSMIN - ANDREI
MARIAN
RĂZVAN - EUGEN
ROMEO - DANIEL
MARIUS - GEORGE
ANDREI-FLORENTIN
NICU
IONUȚ -EMANUEL
MARIUS
ALEXANDRU
ANDREI
Prenume tata
GHEORGHE
CONSTANTIN
CONSTANTIN
PAUL
VASILE
NICOLAE
VASILE
ION - OVIDIU
MARIAN
HARALAMBIE
IOAN
MIHAI
VASILE
GABRIEL - CĂTĂLIN
IONEL
ADRIAN-ANDREI
GHEORGHE
MARIUS-SILVIU
MIHĂIȚĂ
GHEORGHE
IOAN
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR care s-au înscris la
cursurile pentru cadeți (BST + SSD)
Cursurile pentru cadeți incep luni, 02 martie 2015.
Grupele cu studenți și orarul primului curs (Prim ajutor medical) sunt:
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 1 NAVIGATIE – cursuri IMO cadeti
Nr. crt.
1
2
3
Nume
ARGHIR
BOCU
BREAZU
Prenume
DRAGOȘ - DANIEL
ANDREI - COSMIN
OCTAVIAN - FLORIN
Prenumele tatalui
CORNEL
IONEL
FLORIN
BST cadeti
X
X
X
SSD
X
X
X
4
5
CHIRIȚĂ
COȘALI
ANDREI - CRISTIAN
NAZIM
VALERIE
SUNAI
X
X
X
X
6
7
DIDILIUC
FILIP
RĂZVAN - IONEL
VLADIMIR
ADRIAN
MIHAI
X
X
X
X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
IANĂU
LAZĂR
LEAHU
LUCA
MARIN
MOISĂ
NEGHINĂ
PANTILIMON
PETRESCU
RADU
RADU
SALI
TILICĂ
TUDOR
URSE
ZANET
ANDREI - ALEXANDRU
ANDREI
ȘTEFAN - CLAUDIU
DĂNUȚ - VALENTIN
RĂZVAN
CRISTIAN-CORNEL
GEORGE - ALEXANDRU
LUCIAN - MIHAI
PETRE - SEBASTIAN
GHEORGHE-ADRIAN
DAN
NESIN
CRISTINA - LĂCRĂMIOARA
MARIUS-CONSTANTIN
COSMIN - ȘTEFAN
PAUL
VIOREL
ION
MAXENȚIU
MARIAN
ION
MIRCEA
DUMITRU
HORIA
LIVIU
ADRIAN-CĂTĂLIN
GHEORGHE
LEBIB
GABRIEL
CONSTANTIN
MARIAN
MARIAN - ADRIAN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 2 NAVIGATIE –cursuri IMO cadeti
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nume
ACSENTE
BĂLĂEȘ
BĂLĂNESCU
BORODATENCO
BORȘARU
CĂLIN
CĂTUN
COMĂNESCU
CONDULIMAZI
CONSTANTIN
DĂNILĂ
DEMIAN
FOLESCU
GHERGHINA
GHIORGHIȚĂ
IAVIȚA
MUNTIAN
Prenume
DĂNUȚ
ȘTEFAN - NICOLAIE
ALEXANDRU
RADU-IOAN
CONSTANTIN - RADU
CĂTĂLIN - CRISTIAN
IONUȚ - ALEXANDRU
ALEXANDRU - MĂDĂLIN
COSMIN-MANUEL
IULIAN
IONUȚ - ALEXANDRU
ȘTEFAN
SILVIA
ALEXANDRU
ALEXANDRU-BOGDAN
DAVID
NATALIA
Prenumele tatalui
MARIUS
TITI
DANIEL
MIHAI
RADU
COSTICĂ
GEORGE
GABRIEL - GHEORGHE
IANCU
PETRE
STELIAN
STANISLAV
GHEORGHE
GHEORGHE
DANIEL
SERGIU
VASILE
18
19
20
21
22
PASCU
RADU
SAVIN
SÎRBU
TANASĂ
ADRIAN - CONSTANTIN
IONUȚ
ADRIAN
MIHAI - CRISTIAN
DANIEL
CLAUDIU
COSTEL
IGOR
ANATOLIE
DOREL
BST cadeti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 3 NAVIGATIE -cursuri IMO cadeti
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nume
BOER
CARAIOLA
CARDON
CHERIM
CRĂIȚĂ
ENE
FRIMU
GEORGESCU
GEORGESCU
IERCOȘAN
LIXANDRU
LUCA
MIHALACHE
MILOȘ
MUSTAFA
MUȘAT
NEDELCU
PANAITE
PETRICĂ
PLEȘA
POPESCU
Prenume
VASILICA-ANCUȚA
OCTAVIAN - NICOLAE
GEORGE-RADU
AINUR
ALEXANDRU
ȘTEFAN - CRISTIAN
EDUARD-ALEX
ADRIAN
CRISTIAN
PATRICIA - IOANA
ION-CRISTIAN
ANDREI
MARIUS
NICOLAE
SERHAN
VLAD - GEORGE
MARIUS
CĂTĂLIN - NICUȘOR
MARIUS - GEORGE
ALEXANDRU - CĂTĂLIN
CRISTIAN
Prenumele tatalui
VASILE
STERE
CONSTANTIN
AICAN
PETRICĂ
TITUS
CONSTANTIN
GABRIEL
DANIEL
IOAN - TEODOR
GHEORGHE
ION - OVIDIU
MARIUS
NICOLAE
ANEPI
AUREL
ADRIAN - FLORIN
NICUȘOR
IONEL
GEORGEL
DANIEL
22
23
24
25
26
27
PREȘA
SAVU
STANCIU
STOIAN
TĂCUȚANU
TOADER
DAN - COSMIN
DAVID
ROBERT
COSMINA-MĂDĂLINA
LUCIAN
IONUȚ
MARIUS
ION
SILVIU
GHEORGHE
COSTEL
MARIAN
BST cadeti
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 4 NAVIGATIE - cursuri IMO cadeti
Nr. crt. Nume
1
ABLES
2
AMET
3
ANGHEL
4
BĂLAN
5
BOAGIU
6
BUTNARIU
7
CIUREA
8
CORDON
9
DINU
10
FUDULEA
11
GAFAR
12
GAIU
13
GRAMATICU
14
MANEA
15
MOCANU
16
NEICU
17
PIRON
18
PUFAN
19
SĂRĂCESCU
20
STANCA
21
ȘOROBOACĂ
22
TROCARU
Prenume
ACAN
ERVIN
CEZAR - NOROCEL
ANDREI
SEBASTIAN - TIBERIU
CRISTIAN-IULIAN
GEORGE
ADRIAN
ALIN
STELIAN
SUBAI
SANDU - DAN
CRISTIAN - NICOLA
ROBERT - MARIAN
ȘTEFAN
EUGEN - GABRIEL
NICOLAE
ALEXANDRU - VALENTIN
GABRIEL - IONUȚ
SERGIU - SORIN
SEBASTIAN - GABRIEL
GEORGE
Prenumele tatalui
ATILA
DEMIRGEAN
VASILE
SILVIU - EMANOIL
VASILE - DAN
VASILE
IOAN
VASILE
IOAN
NICEA
NAIL
VALERIU
TĂNASE
ION
HARALAMBIE
GHEORGHE
GRIGORE
IONEL
DANIEL
SANDU
MIHAI
ION
BST cadeti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 1 ELECTROMECANICA - cursuri IMO cadeti
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nume
BADEA
CĂRĂUȘ
CEBAN
DAMIAN
DINACHE
GHIȚĂ
GHIȚESCU
HOLOȘTENCU
LUPU
MATASĂ
MEȘCA
NEGUȚI
NONU
PAVEL
PĂUN
PENUAȘU
PETRACHE
PLAMUȚI
RACU
REIZ
SECUIANU
SERAFIM
SIMIONOV
SMADU
SPIRU
ȘUTILĂ
TOADER
UNGUREANU
Prenume
ALEXANDRU - GABRIEL
ALEXANDRU-PETRU
EUGENIU
IULIU - OCTAVIAN
CRISTIAN
LUCIAN-BOGDAN
CRISTIAN - DUMITRU
EDUARD
DAN - ADRIAN
BOGDAN - DANIEL
CRISTIAN - IULIAN
IOAN - ALEXANDRU
VLAD
COSTIN
COSMIN - IONUȚ
MIHAI
ALEXANDRU - CONSTANTIN
NICOLAE
MĂDĂLIN
ONUR
ANDREI - EMILIAN
BOGDAN - CRISTIAN
ȘTEFAN
CRISTIAN - ALEXANDRU
NARCIS - SORIN
NICOLAE
ADRIAN - GABRIEL
ALEXANDRU
Prenumele tatalui
BST cadeti
ROBERT - PETRE
X
D.
X
PETRU
X
IULIAN
X
IANCU
X
ANDREI-MARIUS
X
STELICĂ
X
NICU
X
CĂTĂLIN
X
ARGENTIN
X
CONSTANTIN
X
ADRIAN
X
STELICĂ
X
MIHAI
LUCIAN
X
DUMITRU
X
CRISTIAN - ION
X
STELICĂ
X
GELU
X
BEINUR
X
CRISTIAN
ADRIAN
X
MARIAN-ȘTEFAN
X
MIRCEA - PETRIȘOR
X
CLEMENT
X
ION
X
IONEL
X
LAURENȚIU
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 2 ELECTROMECANICA - cursuri IMO cadeti
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nume
ANDREI
BICĂ
BREHUESCU
BULAMACI
CIUCĂȘEL
CRISTEA
CROITORU
DOROBANȚU
FLOREA
GHEORDUNESCU
HAMPU
IVAN
LUPU
MARIN
MATAC
NEGUSTORU
NICULAIE
ORLEANU
PIRICI
RISTEA
SOCA
ȘONEA
ȘUTA
TULBEGEANU
ȚIGĂU - ZARAFU
USTINESCU
VASILE
Prenume
ARIS
DAN - ȘTEFAN
RADU - COSMIN
DRAGOȘ - CONSTANTIN
EDUARD-ANDREI
MARIAN - ALEXANDRU
VALERICĂ - DORINEL
DRAGOȘ - TEODOR
VALENTIN
DRAGOȘ - MIHAI
ALEXANDRU
ADRIAN - NICOLAE
DANIEL
ȘTEFAN - VLAD
DORICĂ - NICOLAE
ROXANA-DENISA
SILVIAN
ALEXANDRU
ALEXANDRU
MARIUS - IONUȚ
MARIAN
OCTAVIAN - MIHAI
NICOLAE - ROBERT
ANDREI-CRISTIAN
TĂNASE
LAURENȚIU
RADU-ADRIAN
Prenumele tatalui
WALTER
VALERIU
PINTILIE
SORIN
PETRICĂ
LUCIAN
LIVIU
VASILE
ION
VASILE
SILVIU
LAURENȚIU - DAN
MATEI
MUGUREL - CRISTIAN
DORICĂ-GHEORGHE
DAN
NICULAIE
DUMITRU
LIVIU
GHEORGHE
ADRIAN
DUMITRU
TOMA
VIRGIL
ILIE
SORIN
STELIAN
BST cadeti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 3 ELECTROMECANICA - cursuri IMO cadeti
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nume
AMET
BATOG
CHIRAN
COROBLEA
CRISTIAN
CROITORU
FRUNZULICĂ
GĂLĂȚEANU
GÎNDILĂ
IACOBESCU
IZET
MANEA
MIHAI
NISTOR
OLARU
PANCHICI
PAȘCA
PETRESCU
POPESCU
PRODAN
STANCIU
SUCMANSCHI
ȘERBAN
TRANULEA
VLĂDESCU
VOICU
VOINEA
Prenume
ARTUR
ION
IONEL
MIHAI - IONUȚ
COSTEL - ADI
GEORGE - ANDREI
COSMIN - ADRIAN
RĂZVAN - IULIAN
LIVIU
CĂTĂLIN - IONUȚ
GUNER
FLORIAN - ALEXANDRU
CRISTIAN - DIMITRIE
DMITRII
ADRIAN
ROBERT - CIPRIAN
PAUL - IULIAN
LAURENȚIU
VLAD - CRISTIAN
IONUȚ - AURELIAN
IONUȚ
MICHAEL
EMANUEL - ANDREI
MARIUS-FLORIAN
MANUEL
BOGDAN - GABRIEL
LORIN - ALEXANDRU
Prenumele tatalui
AIDÂN
NICOLAE
CONSTANTIN
FLORIN
VASILE
MAXIM
MARIAN
CRISTIAN
LAURENȚIU
NICOLAE
TURAN
VIOREL
ADRIAN
ROMUS
LAURENȚIU
GHEORGHE
NICOLAE
GABRIEL
ADRIAN
GHEORGHE
COSTEL
SORIN
FLORIN - VALENTIN
IANI
ADRIAN
VALENTIN
DRAGOȘ - MIHAI
BST cadeti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
GRUPA 4 ELECTROMECANICA - cursuri IMO cadeti
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nume
BEJAN
BODE
CANDACHIA
DAMIAN
DIMU
DINCĂ
DUMITRU
GHEORGHE
GHEORGHE
GOSPODIN
GURZU
IACOVICI
LĂTĂEANU
MĂNTĂRĂU
MIHALE
NENCIU
OLARU
PÎRVULEȚ
TĂCUȚANU
TĂNASE
TÎRZIU
TOMIȚA
TROCARU
ȚICU
UNGUREANU
VANGHELE
VEDRAȘCO
Prenume
PETRU-DRAGOȘ
CRISTIAN - ALEXANDRU
SORIN
MUGUREL
DUMITRU-DANIEL
ALEXANDRU - VLĂDUȚ
EDUARD-MARIAN
RĂZVAN
THEODOR - COSMIN
EDUARD - EMILIAN
CIPRIAN - GEORGE
BOGDAN
COSTEL
EDWARD - RADU
CRISTIAN
ANDREI
CRISTIAN - GEORGE
FELIX
BOGDAN
ȘTEFAN - CRISTIAN
ALEXANDRU - GEORGE
IONUȚ - CRISTIAN
ADRIAN
AURELIAN - SORIN
SERGIU - ALEXANDRU
GHEORGHIȚĂ - CĂTĂLIN
EDUARD
Prenumele tatalui
GHEORGHE
GHEORGHE
ALEXANDRU
COSTICĂ
ȘTEFAN
DUMITRU
NECULAI
GHEORGHE
NICU-VALENTIN
GABRIEL
IOAN
DORU
VIOREL
DORULEȚ
STERE
DANIEL
GHIORGHE
SORIN
VIOREL
CONSTANTIN
SAVU - ION
ION
IOAN
DOREL
ION - LIVIU
ION
VITALIE
BST cadeti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
Programare curs IMO
PRIM AJUTOR MEDICAL
Nr.crt.
Grupa
Perioada de
desfasurare a
cursului
Coordonator
Ora
Sala
1
Grupele 1, 2
Navigatie
Tudorache
Monica
BNP004
2
Grupele 3, 4
Navigatie
Mihalache
Constantin
BN011
3
Grupele 1, 2
Electromecanica
4
Grupele 3, 4
Electromecanica
02 - 05 martie
Hanzu Pazara
9 - 10 martie 2015 Loredana
/Chirică Razvan
Cursurile vor avea loc la Baza Nautica UMC
Dușa Daniela
16.45
20.45 BNP010
BNP002

similar documents