Traject schooladvies VO 2015 7-8

Report
Traject schooladvies
Overzicht groep 7:
• Oktober: Voorlichting over tot stand komen van uiteindelijk
schooladvies en voortgezet onderwijs.
• April groep 7: Afname entreetoets.
• Mei groep 7: Bespreken van entreetoets, leerkracht en
leerling. Uitslag gaat in envelop mee naar huis, leerkracht en
leerling maken plan van aanpak.
• Juni groep 7: leerkracht en IB stellen schooladvies vast. Eerste
voorlopig advies staat op het laatste rapport, 2 richtingen
vermeld.
• Rapportagegesprek voor alle leerlingen
Traject schooladvies
Overzicht groep 8:
• Oktober: Voorlichting over tot stand komen van uiteindelijk
schooladvies en voortgezet onderwijs.
• November groep 8: Afname proefcito.
Evalueren en investeren in nieuwe plan van aanpak.
Toelichting in gesprek met leerling, ouders, leerkracht.
• Januari: cito leerlingvolgsysteem
• Maart: definitief advies met toelichting.
Aanmelding voortgezet onderwijs
• April: bericht plaatsing voortgezet onderwijs
Open dagen
Zwijsen en Fioretti:
Zwijsen:
Fioretti:
zaterdag 24 januari
10.00 – 14.00 uur
11.00 - 15.00 uur
Elde: zondag 25 januari
St Michielsgestel
zondag 1 februari
Schijndel
12.30- 16.00 uur
Bernrode: zondag 25 januari
13.00 – 16.00 uur
Heeswijk-Dinther
Cito eindtoets
• Op papier:
21, 22, 23 april.
• Digitaal:
28, 29, 30 april.
• Hogere cito normering kan leiden tot eventuele
heroverweging, lagere cito normering kan niet
bepalend zijn.
• Twee versies:
– Basis: Gemengd theoretische leerweg of hoger.
– Niveau: basisberoepsgericht of kaderberoepsgerichte
leerweg.
• Veel externe druk, probeer ik weg te nemen.
• Rapportage is midden mei weer op school..
AOB test
Praktijkonderwijs
Scholen uit de omgeving
Definitief schooladvies
• Onderwijskundig rapport voor voortgezet
onderwijs.
• Vóór 1 maart schriftelijk bij ouders.
• Gemaakt door leerkracht groep 8.
• Besproken met IB.
– Zelfstandigheid / taak- en werkhouding.
– Leermotivatie
– Alle gegevens van de leerling:
• Rapporten, onderzoeksverslagen, methodetoetsen,
leerlingbespreking, leerlingvolgsysteem en entreetoets.
Aanmelding
•
•
•
•
•
Aanmelding half maart.
Eén advies is voldoende.
Eindtoets komt later.
Mogelijkheid tot afname AOB.
Mogelijkheid tot afname onafhankelijk extern
onderzoek.
• Persoonlijke aanmelding door ouders (evt.
met leerling).

similar documents