Øreverk hos barn

Report
Øreverk
• AOM, akutt mellomørebetennelse
(purulent/suppurativ otitis media)
• OEM otitis media med effusjon (serøs otitt,
sekretorisk otitis media)
Risikofaktorer for å få AOM
• Alder 6-18 måneder
• Anatomiske forhold
– Downs syndrom, leppe-ganespalte, allergisk rinitt mm
•
•
•
•
•
•
Smukkbruk
Barnehage
Røyking hos foreldre
Luftforurensing
Familiehistorie
>3 månader amming minsker risiko
Symptomer
•
•
•
•
•
•
Smerter i øret
Feber 38-39 grader
Nesetetthet og sekret
Nedsatt hørsel
Renning fra øret
Ofte debut eller forverrelse nattestid
– Småbarn vill ikke bli lagt ned
– Dårlig humør og matlyst
Funn
•
•
•
•
Rød, matt, bukende tromhinne uten lysrefleks
Dårlig beveglighet
Tragusømhet
Obs mastoidutskott
• Simplexotitt: Rødme, ikke buking, normal
beveglighet
Behandling
• Symptomatisk behandling: De fleste tilfeller av AOM
tilheler spontant i løpet av 3 dager. Symptomatisk
behandling med analgetika vil derfor være tilstrekkelig i
de fleste tilfeller.
• Antibiotikabehandling: Avhenger av plagenes varighet
(mer enn 2 døgn), grad av allmennpåvirkning, ev.
forverring og pasientens alder. Hos pasienter < 6 md.,
pasienter med Downs syndrom, hørselsskade,
ganespalte og barn med svekket immunforsvar, bør
antibiotikabehandling overveies tidligere.
Komplikasjoner til otitt
• Perforasjon av tromhinne
• Spredning av bakterieinfeksjon
– Mastoiditt
– Hjernhinnebetennelse
• Væske i mellomøret
– Nedsatt hørsel
• Dårligere språkutvikling
– Dårlig søvn
– Adferdsendringer
Kontroll efter otitt viktig
•
•
•
•
Efter 2-3 måneder
Normal tromhinne
Normal beveglighet
Normal hørsel
Sekretorisk otitt
• Otosalpingitt, sekretorisk otitis media, OEM
• Knastrer – bobbler i øret
• Etter akutt otitt eller andre øvre
luftveisinfeksjoner
• Dårlig beveglighet, intrukken tromhinne, ev.
ses væske
• Behandling: Lufte mellomøret
– Valsalvamanøver, nesedråper, dren

similar documents