Billeder af trommehinder

Report
Trommehinde-billeder
Jørgen Lous
Professor, dr.med.
Almen medicin, Odense
Trh.dræn
Cerumen
Normal trh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pars falccida
Pars tensa
Malleus crus b
Malleus c long
Lysrefleks
Blodkar
Runde vindue
Tuba eustachii
Normal trh
1. Incus p long
2. Chorda tymp
3. Tuba eust.
Normal trh med
Exostosis i øregang
Myringitis
bullosa
Kraftige øresm.
Tidlige
Myringitis
Øresmerter uden
feber
Bevægelig trh
Akut otitis:
Ingen landmarks
Uigennemsigtig
Kraftig rødme
Frembulning
Akut otit
Med pus i ml øret
Og rødme af trh
Normal trh
Søren
2½ år tidl. AOM
Søren
AOM sm. I få timer.
Søren
12 timer efter
AOM debut
Søren 2 dage efter
AOM debut
Beg. perforation
Søren
Dag 3.
Trh-perforation
Øregangen suget
Luftbobel opadfortil
Søren
Dag 6
Måske lidt
flere
luftbobler
Søren
Dag 20
Igen næsten normal
trh
Ikke tegn på væske i
ml-øret
Acut mastoiditis
Dreng 9 år
Otitis media with
effusion (OME)=
Sekretorisk otit =
Mellemørekatar =
Væske i ml øret
I længere tid
Otoskopi:
Ravgul trh
Gennemskinnelig
Luftbobler
(+lysrefleks)
Tympanometri:
B, Flad eller
C, undertryk
OME
Næsten normal trh
+ luftbobler
+lysrefleks
OME
Tidligere
mange AOM
Atrofiske partier
fortil
OME
Trh retraheret
Trh uigennemsigtig
Trh adhærent til
Incus (pilen)
OME
Med svære
Retraktion
Både i pras flaccida
Og nedadtil bagtil
OME
2 år gl.
For 4 md siden
AOM.
Nu retraktion
af trh og væske
+ lysrefleks
Tympanosclerose =
Myringosclerose
Hørelsen normal
Kan aftage igen
Cholesteatom
Med stor destruktion
af knogle opadtil
Trh-dræn
der er stoppet

similar documents