Presentatie: “Vereniging van Penshonado`s (VVP)”

Report
Presentatie: “Vereniging van
Penshonado’s (VVP)”
Drs A.G.Romero
Centrale Bank van Curacao en St.Maarten
15 februari 2011
1
• Agenda
– 1.Economische ontwikkeling in de wereld
– 2.Effecten schuldsanering voor de lokale markt
– 3.Uitdagingen voor de pensioenwereld.
– 4.Vragen ronde
2
1. Wereld Economie
3
Aswolk boven Ijsland 2010
4
Real GDP growth (%) in selected
countries / areas
2008
2009
2010
2011
World
2.8
-0.6
4.8
4.2
Advanced economies
0.2
-3.2
2.7
2.2
USA
0.0
-2.6
2.6
2.3
Euro area
0.5
-4.1
1.7
1.5
Netherlands
1.9
-3.9
1.8
1.7
Emerging &
developing economies
6.0
2.5
7.1
6.4
Brazil
5.1
-0.2
7.5
4.1
Venezuela
4.8
-3.3
-1.3
0.5
Colombia
2.7
0.8
4.7
4.6
5
Internationale econmische panaroma
2011:
• Extreem lage rente;
• Hogere olieprijzen ( > 100 dollar );
• Hoge werkloosheid in ontwikkelde landen
(Europa, de VS, Japan);
• Crisis in Europa ( Griekenland, Ierland, Portugal ?,
Spanje ?);
• Potentieel hogere voedselprijzen;
• Sterke and consistente economische groei in de
“emerging markets” ( Brazilië, China, India…)
6
Bron: Crown Investment Management
februari 2011
7
VS: lange termijn rente “treasury paper”
Bron: Crown Investment Management
februari 2011
8
VS: lange termijn rente “treasury paper”2
Rente curve (op lang papier)
6
5
4
3
2
1
0
4-Jan-10
4-Feb-10
4-Mar-10
4-Apr-10
4-May-10
4-Jun-10
5 yr
4-Jul-10
10 yr
4-Aug-10
20 yr
4-Sep-10
4-Oct-10
4-Nov-10
4-Dec-10
4-Jan-11
30 yr
9
10
11
Olieprijs kan verder stijgen naar 120 dollar’
01 feb 2011
‘
12
13
14
2. Effecten schuldsanering op de
lokale kapitaalmarkt
15
Economische ontwikkeling Curaçao
(Annual % change)
8.0
7.0
6.0
(%)
5.0
4.0
2.7 %
3.0
2.0
0.4%
1.0
0.0
-1.0
2006
2007
2008
Real GDP
2009
2010*
Inflation
16
Development debt-to-GDP ratio
100.0%
90.0%
84.3%
82.6%
80.0%
81.6%
73.6%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
32%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
1980
1985
1990
1995
Debt-to-GDP ratio of the Netherlands Antilles
2000
2005
Projection
2010 *
*=estimate
General government budget balance and interest
payments (in millions NAf.)
1000
899.0
761.8
800
600
400
200
0
-200
-170.4
-172.1
2007
2008
-400
2002
2003
2004
2005
2006
General government budget balance
Interest payments
2009
2010*
*=estimate
Total outstanding government securities
4,000
(in millions NAf.)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Country of Sint Maarten
Country of Curaçao
Taken over by NL on 10-Oct-2010 (stock relief; liabilities on Dutch government balance sheet)
Central government
Island government of Curaçao
Maturity schedule of the country of Curaçao
(in millions NAf.)
1,800
1,667.4
1,649.0
1,600
1,400
1,200
1,000
800
582.4
600
370.0
400
475.0
370.0
200
100.0
82.0
0
474.9
582.4
140.0
139.7
18.4
18.0
0.3
2020
0.1
0
2025
2030
Local ownership
0
2035
NL ownership
2040
Total
Total
Domestic interest rates
(commercial bank lending rates)
12%
8%
4%
0%
Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Mortgages
Time loans
Jan-11
Domestic interest rates
(borrowing rates)
10%
8%
5%
3%
0%
Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11
Passbook savings
Time Deposits (12 months)
3. Uitdagingen voor de
pensioenwereld.
23
– 1. Pensioenfinancieringen (DCS en DBS)
– 2. Eindloonregelingen en risico’s
– 3. AOV financiering via omslagstelsel kan dat nog?
– 4.
Vergrijzing, lage rente en lage
dekkingsgraad,
korten op pensioenen,
indexering kan dat allemaal nog?
24
Soorten pensioenplannen
Defined Benefit
DB-systeem
Defined Contribution
DC-systeem
Pensioen is vast:
Kosten zijn
variabel 60 tot
70 procent van
het salaris
Eindloon
middenloon
regeling
Kosten zijn vast
Pensioen is
variabel
Beschikbare
premie
regeling
25
Pensioenen
Vaste
bedragen
Pensioen
als basis
Middenloon
Gerelateerd
aan salaris
Toezegging
Premie als
basis
Eindloon
Beschikbare
premie
26
70% van salaris
AOV franchise
Aanvullend
pensioen
AOV
2011: NAf.818
/maand
70% *
grondslag
10/7 *
AOV
Pensioen
grondslag
Franchise
27
Werkende bevolking met
pensioenregeling
Nederlandse Antillen
Werkende bevolking
Actieve deelnemers in een
collectieve pensioenregeling
Werkende bevolking met
pensioenregeling
Pensioentrekkenden binnen een
collectieve regeling
Onderzoek: Vida Nova 2008
1997
2005
78,589
76,000
22,339
30,900
28.43% 40.66%
11,500
28
Aandeel DB en DC pensioenen in totale
activa
DB
Australië
18%
Brazilië
82%
34%
66%
Canada
97%
Frankrijk
25%
65%
35%
22%
78%
Ierland
61%
39%
Japan
99%
Nederland
Zuid-Afrika
Zwitserland
Wereld
1%
92%
37%
8%
63%
42%
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
3%
75%
Duitsland
Hong Kong
DC
58%
61%
45%
39%
55%
59%
Bron: Tower Watson: 2010 Global Pension Asset Study, January 2011
41%
29
Aandachtsgebieden
Solvabiliteit
• Significante verslechtering van de solvabiliteit
• Verhoging van de kans op het niet kunnen voldoen aan de
pensioenvoorziening
• Druk voor herziene strategieën
Risicobeheer
• Bredere en meer extensieve weergave van de risico’s
• Identificeren van en het incorporeren van de mogelijke
effecten van extreme gebeurtenissen op de beschikbaarheid
van krediet, liquiditeit en marktprijzen activa
Risico management
• Meer aandacht voor het behalen van de verwachtingen van
de deelnemers. (pleit voor DC systeem)
30
Aanpassen aan veranderende omstandigheden
Overstappen op DC systemen maar rekening houdende
met de belangrijkste kenmerken van pensioenregelingen
• Het verstrekken van (adequate) pensioenvoorziening
(DC plannen voldoen hieraan daar ze gericht zijn op lange
termijn besparingen)
• Herverdeling
• Verzekering
(kapitaal accumulatie wordt bepaald door de bijdragen en
de resultaten van de investeringen; beleggingsrisico’s
worden door de leden van het pensioenplan gedragen)
31
4.Vragen?
32

similar documents