Prezentacija-Podrska samozaposljavanju

Report
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Podrška samozapošljavanju
nezaposlenih osoba
Zagreb, travanj 2013.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sadržaj
Preduvijeti za podršku samozapošljavanju
Hodogram aktivnosti
Sufinanciranje samozapošljavanja
Izazovi pred nama
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Preuvjeti za podršku samozapošljavanju
Savjetnik za samozapošljavanje
Podrška nezaposlenim osobama i samozaposlenim osobama kroz
savjetnike za samozapošljavanje
Održane edukacije za savjetnika za samozapošljavanje
Regionalna pokrivenost - 22 područna ureda – 52 savjetnika za
samozapošljavanje
Kreirana baza – dostupnost relevantnih informacija o institucijama koje
pružaju besplatne seminare, savjetovanja, radionice za poduzetnike
početnike
Kontinuirano informiranje savjetnika o događanjima na tržištu rada
vezanih uz samozapošljavanje, kreditiranje, održavanje radionica i dr.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Preuvjeti za podršku samozapošljavanju
Partnerstva za samozapošljavanje
Potpisani sporazumi na nacionalnoj razini
Hrvatskom gospodarskom komorom
Hrvatskom obrtničkom komorom
Hrvatskom udrugom poslodavaca.
Na lokalnoj razini održani sastanci i dogovorena suradnja
Cilj razvijati partnerstvo u okviru lokalnih partnerstava za zapošljavanje
kako bi se otvorila mogućnost financiranja programa
samozapošljavanja na lokalnoj razini i iz sredstava EU.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Preuvjeti za podršku samozapošljavanju
Timski rad
Podrška samozapošljavanju kroz timski rad savjetnika za
samozapošljavanje, savjetnika za aktivnu politiku zapošljavanja
savjetnika za profesionalno usmjeravanje, savjetnika za pravne
poslove i drugih koje je potrebno angažirati
Kreirano povjerenstvo za samozapošljavanje u područnim
uredima - 22 područna ureda – 22 tima/povjerenstva za
samozapošljavanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hodogram aktivnosti
Osobe sa jasnom poduzetničkom idejom
Skraćena procedura ali jasna podrška savjetnika za
samozapošljavanje
Osobe bez jasne poduzetničke ideje
Mogućnost uključivanja u različite aktivnosti ovisno o potrebi
klijenta (savjetovanje, radionice, profesionalna selekcija…)
U tijeku pripreme za samozapošljavanje – posredujemo i za
druge poslove
Fleksibilnost u pristupu i procedurama jer svako
novostvoreno radno mjesto ima posebnu vrijednost
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hodogram aktivnosti s osobama koje imaju
informiranje o
jasnu poduzetničku ideju
mogućnostima koje se
Individualno savjetovanje
savjetovanje sa
sa savjetnikom
savjetnikom za
za
Individualno
samozapošljavanje
samozapošljavanje
Pomoć
Pomoć pri
pri izradi
izradi poslovnog
poslovnog plana
plana
Zahtjev za
za sufinanciranje
sufinanciranje samozapošljavanja
samozapošljavanja
Zahtjev
i/ili
za
jednokratnu
i/ili za jednokratnu isplatu
isplatu NN
NN
Pozitivna
Pozitivna odluka
odluka ii potpisivanje
potpisivanje ugovora
ugovora
Podrška,
mjeseci
Podrška, praćenje
praćenje –
– 12
12 mjeseci
pružaju na lokalnoj
razni o radionicama,
seminarima,
kreditiranju,
partnerstvu, podršci
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hodogram aktivnosti s osobama koje nemaju
informiranje o
jasnu poduzetničku ideju
mogućnostima koje se
Individualno savjetovanje sa savjetnikom za
samozapošljavanje
Upućivanje na radionice u Zavodu, kao i na
radionice, seminare i dodatna savjetovanja
izvan Zavoda
Pomoć pri izradi poslovnog plana
Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje i/ili
jednokratnu isplatu NN
Podrška, praćenje – 12 mjeseci
pružaju na lokalnoj
razni ,kreditiranju,
poduzetništvu,
partnerstvu, podršci
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Statistički podaci (01.01.2012. – 28.02.2013)
Savjetnici za samozapošljavanje
Individualna savjetovanja
5.212
Grupno informiranje
64
Radionice HZZ-a
76
U suradnji s lokalnim partnerima
Seminari
11
Radionice
17
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Statistički podaci (01.01.2012. – 28.02.2013)
APZ
Ugovori potpisani
1.597
Zahtjevi u pripremi
887
Najčešći pravni oblik subjekta
Obrt
Trgovačko društvo
1.001
532
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Najčešće djelatnosti
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
Održavanje i popravak motornih vozila
Ostali završni građevinski radovi
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
Upravljanje računalnom opremom i sustavom
Računalno programiranje
Cestovni prijevoz robe
Sječa drva
Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sufinanciranje samozapošljavanja
Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja
Jednokratna isplata NN
Drugi izvori – županije, gradovi, poslovne banke, poslovni
anđeli…
Timski rad i suradnja sa ostalim odsjecima u PU
Uspostavljene jasne procedure sa savjetnicima u ispostavama
Brzo rješavanje zahtjeva
One stop shop – savjetnik za samozapošljavanje zadužen za
svu komunikaciju do konačnog rješenja zahtjeva
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sufinanciranje samozapošljavanja
Ostali
Osobe s
invaliditetom
Osnovica za paušalno plaćanje
poreza
Osnovica za dohodak od
samostalne djelatnosti
Iznosi prema
razini obrazovanja
SSS
koji se primjenjuju
u potporama za
VSS
zapošljavanje
Osnovica za paušalno plaćanje
poreza
Osnovica za dohodak od
samostalne djelatnosti
Iznosi prema
razini obrazovanja
koji se primjenjuju
u potporama za
zapošljavanje
SSS
VSS
18.880,80
25.567,80
29.479,60
35.401,50
28.321,20
38.351,60
44.219,40
53.102,25
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Praćenje samozaposlene osobe
Kontinuirana podrška tijekom prve godine poslovanja
Obilasci poduzetnika (samozaposlenih osoba) svaka tri
mjeseca
Po potrebi upućivanje na druge institucije i partnere kako bi
poduzetnik otklonio teškoće
Stvaramo partnerstvo kroz redovne kontakte i posjete
Podrška kod zapošljavanja novih radnika
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Izazovi pred nama
Financiranje samozapošljavanja iz ESF-a
Obrazovanje kandidata za samozapošljavanje za
poduzetničke vještine i uspješno vođenje poduzeća (ESF)
Dodatno umrežavanje na lokalnoj razini i stvaranje
infrastrukture za podzetnike financiranim iz ESF-a
Podrška i financiranje virtualnih inkubatora za početnike
početnike kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje (ESF)
Samozaposlene osobe postaju poduzetnici od kojih će mnogi
uskoro zapošljavati nezaposlene osobe
Stoga je njihov uspjeh i naš uspjeh
HRVATSKI
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Radnička
cesta 1
10000 Zagreb
+385-1-6126-000
+385-1-6126-038
[email protected] ***
www.hzz.hr
HVALA NA POZORNOSTI!

similar documents