ovdje

Report
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Zavod za zapošljavanje i
tržište rada Crne Gore
Vukica Jelić
januar 2013.godine
ORGANIZACIONA ŠEMA
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
UPRAVNI ODBOR
DIREKTOR
Sektor za
Sektor za plan, analizu,
Sektor za
ekonomskostatistiku, razvoj tržišta
zapošljavanje
finansijske
rada i projekte
poslove
Podgorica
Nikšić
Berane
Cetinje
Šavnik
Andrijevica
Danilovgrad
Plužine
Plav
Kolašin
Rožaje
Odjeljenje za
unutrašnju
reviziju
Kabinet
direktora
Sektor za pravne,
Sektor za
kadrovske i
informatiku
opšte poslove
Bijelo Polje
Pljevlja
Herceg Novi Bar
Mojkovac
Žabljak
Kotor
Budva
Tivat
Ulcinj
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Vizija

Zavod za zapošljavanje Crne Goresavremena berza rada

Usklađenost ponude i tražnje

Cilj - puna zaposlenost
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Posredovanje između
tražioca posla i poslodavaca
• nezaposleni
• zaposleni
• đaci i studenti
• stranci
Profesionalno, Stručno,
Jednostavno, Efikasno
* Strategija zapošljavanja 2012- 2015
* Nacionalni akcioni plan 2013
* Godišnji planovi
poslodavci
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Savremeni servis za pružanje usluga
Preduslovi: prostorni, tehnički,
tehnološki, obučen kadar,...
Uporedivost sa evropskim
javnim službama
sredstva, uveznost, monitoring
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Tehnologija rada
Odjeljenje za
nezaposlene i
profesionalnu orjentaciju
Odjeljenje za
poslodavce i aktivne
mjere
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Odjeljenje za rad sa nezaposlenima i
profesionalnu orjentaciju
Šalter sala
informisanje
prijava na evidenciju
izdavanje izvoda iz evidencije
Savjetodavna služba
informativni razgovori
intervjui i planovi zapošljavanja
radionice
Služba za obračun novčane naknade i pravna pomoć
Služba za profesionalnu orjentaciju
informisanje nezaposlenih – JOB CLUB
informisanje i karijerno vođenje mladih CIPS
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Uloga savjetnika u kontekstu ekonomske krize –
važnija nego ikada
-Informisanje
-Savjetovanje
-Motivisanje
Individualni planovi zaposljavanja
put ka zapošljavanju
keys manedzer
korak po korak
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Trijaža nezaposlenih
I
NEPOSREDNO
ZAPOŠLJIVI
26,10
direktno
posredovanje
II
USLOVNO
ZAPOŠLJIVI
38,32
prepreke i
ograničenja
III
TEŽE
ZAPOŠLJIVI
35,58
problemi,
kompleksan
tretman
Osnova za kreiranje APZ-a
Svaka katregorija – posebno kreirane mjere APZ
Nema univerzalih mjera APZ
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
I NEPOSREDNO ZAPOŠLJIVI
karakteristike
-
Deficitarno zanimanje
Dodatna znanja i vještine
Socijalna podrška
Fleksibilna, mobilna
mjere
informativne radionice
job klub
brošure, publikacije,sajt
direktno posredovanje
tehničke usluge na šalteru
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
II USLOVNO ZAPOŠLJIVI
karakteristike
Neodgovarajuće zanimanje
Nedovoljno znanja i vještina
- Nedefinisan izbor zaposlenja
Duže od 6 mj na evidenciji
Manjak motivacije, nedovoljna
informisanost,
Smanjeno samopouzdanje
Manji zdravstveni problemi
-
programi i mjere
produbljeni stručni tretman
duži motivacionio-informativni
seminari
profesionalno savjetovanje
programi obuka i obrazovanja
start up krediti
javni radovi
programi za mlade
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
III TEŽE ZAPOŠLJIVA LICA

Lica koja duže čekaju na posao
Tehno-ekonomski viškovi
Lica sa invaliditeton
I PORED POSREDOVANJA I
Stariji od 50 godina
SUBVENCIJA
TRŽIŠTE IH VRAĆA
Lica bez zanimanja
Osobe sa zdravstvenim problemima
Zavisnici
Pripadnici pojedinih etničkih grupa
I ostali...

(26 grupa po Doktrini)








Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Karakteristike teže zapošljivih









Gubitak samopouzdanja
Nemotivisanost za traženje posla
Opadanje radnih sposobnosti
Zastarela i neadekvatna znanja
Nezainteresovanost za usavršavanje
Slaba prilagodljivost radnoj sredini
Otuđenost od radne i socijalne sredine
Nerealna očekivanja
Neinformisanost
Zašto teško
Dolaze do
posla
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Aktivne mjere za teže zapošljive
•
•
•
•
•
Fond za profesionalnu rehabilitaciju
Centar za radnu integraciju
Subvencije zarada OSI
Opremanje radnog mjesta
Javni radovi - socijalni programi, ekološki
programi itd.
• Programi socijalne uključensti
• Zaštitne radionice....
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Servisne usluge prema poslodavcima
 Posredovanje u obezbjeđivanju kadra
* Proces regrutacije
Oglašavanje ili intervju sa poslodavcima
Opis radnog mjesta i opis položaja; Potrebne stručne, profesionalne i lične
karakteristike budućih zaposlenih
* Proces selekcije
Predselekcija (profilisanje kandidata na osnovu kritrijuma poslodavaca)
Selekcije sa poslodavcima
* grupne
* individualne, testovi...
* Pravna pomoć
procedura oglašavanja i zaključivanja ugovora o radu
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Ostale usluge poslodavcima
 Oglašavanje slobodnih radnih mjesta
 Podrška obezbjeđenju kadra za sezonske poslove
 Podsticanje zapošljavanja mladih
 Podsticanje razvoja preduzetništva
 Izdavanje odobrenja za rad stranaca
 Stimulisanje zapošljavanja lica sa invaliditetom
 Pravni savjeti, konsalting usluge
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Aktivne mjere ???
Strukturna neusklađenost - nedostatak primjenjivih
znanja, vještina i kompetencija
-
uticaj redovnog obrazovanja
- uticaj obrazovanja odraslih
- nedostatak stabilnog izvora finasiranja osposobljavanja
 Evropska praksa – nezaposlenima država finansira obrazovanje
u svrhu zapošljavanja
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Izazovi tržišta rada – sistemska rješenja

Obrazovanje

Socijalna politika

Siva ekonomija i rad na crno

Prisustvo stranaca na našem tržištu rada

Stimulisanje razvoja biznisa
Zavod za zapošljavanje u 2013.
-
Podizanje kvaliteta usluga u posredovanju
Programi obuka i obrazovanja
Sezonsko zapošljavanje
Javni radovi
Pripravnici
Krediti
Subvencije
Profesionalna rehabilitacija .....
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Hvala na pažnji!
www.zzzcg.me

similar documents