Nieuwe Natuurkunde

Report
Nieuwe Natuurkunde
Pilot en syllabus
Syllabus en Pilot Nina
Voorstellen:
Arean Verbrugge
Docent natuurkunde / ANW
Stedelijk Gymnasium Nijmegen
- Pilotschool (sinds 2007)
- Alleen VWO
- Zes examenklassen natuurkunde
- Ongeveer 150 lln in klas 5/6
Syllabus en Pilot Nina
Ervaringen uit de pilot:
- Ook Nieuwe Natuurkunde is gewoon natuurkunde!
- Nieuwe onderwerpen dagen uit
- Meer vrijheid voor keuzes
- Practica
- Ontwerpen
- Keuzemodules
Syllabus en Pilot Nina
Werk in de syllabuscommissie:
- 8 leden: SLO, CvE, Cito, pilotdocenten
- Taak: vertalen van de eindtermen naar specificatie
(doelgroep: Cito, uitgevers, docenten)
- Keuzes die gemaakt zijn:
- Minder nadruk op rekenen, meer op inzicht in concepten
- Studeerbaarheid
- HAVO en VWO loskoppelen
Syllabus en Pilot Nina
Domein
HAVO
CE/SE
B: Beeld- en
geluidtechniek
B1: Informatieoverdracht
B2: Medische beeldvorming
B3: Optica
CE
CE
SE*
C: Beweging
en energie
C1: Kracht en beweging
C2: Energieomzettingen
CE
CE
D: Materialen
D1: Eigenschappen van stoffen en materialen
D2: Functionele materialen
CE
SE
E: Aarde en
heelal
E1: Zonnestelsel en heelal
E2: Aarde en klimaat
CE
SE*
F*: Menselijk
lichaam
G: Meten en
regelen
H: Natuurkunde en
technologie
SE*
G1: Gebruik van elektriciteit
G2: Technische automatisering
CE
SE*
CE
Syllabus en Pilot Nina
Domein
VWO
CE/SE
B: Golven
B1: Informatieoverdracht
B2: Medische beeldvorming
CE
CE
C: B&W
C1: Kracht en beweging
C2: Energie en wisselwerking
C3: Gravitatie
CE
CE
CE
D: Lading en
veld
D1: Elektrische systemen
D2: Elektrische en magnetische velden
CE
CE
E: Straling en
materie
E1: Eigenschappen van stoffen en materialen
E2: Elektromagnetische straling en materie
E3: Kern- en deeltjesprocessen
SE
CE
SE*
F: Quantumwereld en
relativiteit
F1: Quantumwereld
F2: Relativiteit
CE
SE*
G: Leven en
aarde
G1: Biofysica
G2: Geofysica
SE*
SE*
H: Natuurwetten en
modellen
CE
Syllabus en Pilot Nina
Opmerkingen bij de syllabus:
- Naast de domeinen B t/m H bestaat nog steeds domein A
(Vaardigheden) en is nieuw toegevoegd domein I:
Onderzoek en ontwerp
- Domein H is bedoeld voor de wendbaarheid van het
programma, is een goede voorbereiding op CE
- Op domeinniveau zijn er een aantal duidelijk nieuwe
domeinen (HAVO: E1, H, VWO: F1, H)
- Op specificatieniveau zijn er ook veel kleine wijzigingen.
Deze worden opgenomen in bijlage 4 van de syllabus!
- Ook worden er voorbeeldopgaven bij de syllabus gegeven.
Syllabus en Pilot Nina
Waarschuwingen vanuit de pilot:
- Pas op voor specificaties/domeinen die hetzelfde lijken;
niet alles wat “vroeger” moest, moet nog steeds.
- Regel met de SL tijd voor de invoering van het nieuwe
programma; sectiebreed bezoeken van nascholing, extra
vergaderingen, tijd voor het herschrijven van het PTA,
nieuwe toetsen, nieuwe practica, antwoordenboekjes etc.
- Probeer in het eerste examenjaar extra (les)tijd te
reserveren, om uitloop van het programma op te vangen.
Syllabus en pilot Nina
Samenvatting:
De nieuwe syllabus beschrijft op een duidelijke
manier een nieuw examenprogramma dat uitdagend
en spannend is. De invoering op school van Nina zal
tijd en inspanning kosten, maar dit betaald zich terug
in het plezier in de natuurkundelessen.

similar documents