W22_Verschuiving_van_soorten_(examen)opgaven

Report
Inpassing ANW inhoud in
andere vakken
SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Woudschoten chemie conferentie 2014
Emiel de Kleijn
achtergrond
• ANW vanaf cohort 2015 niet verplicht in vwo
– ’14/’15 4V doet nog ANW;
– in 2017 laatste verplicht examen met ANW
• vanaf 2007 niet meer verplicht in havo
• aan scholen zelf om uren (120 slu) en inhoud
te bestemmen
 dat kan ook aan ANW zijn, het vak blijft gewoon
bestaan; vanaf 2018 vrijwillig examen met ANW
inhoud van ANW
• natuurwetenschappelijke domeinen
• analyse van en reflectie op natuurwetenschap
en techniek
natuurwetenschappelijke inhoud
domeinen in anw
aansluiting bij N-vakken
C.
D.
E.
F.
 biologie, scheikunde, natuurkunde
 biologie, scheikunde
 scheikunde, natuurkunde
 natuurkunde
leven
biosfeer
materie
zonnestelsel en
heelal
 veel past ook in nlt
n.b. nauwelijks aansluiting van deze domeinen bij alfaen gammavakken in de bovenbouw
wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en
techniek
1. kennisvorming
2. toepassing van kennis
3. invloed van natuurwetenschap en techniek
kan verbreed worden
wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op wetenschap en haar
toepassingen
1. kennisvorming
2. toepassing van kennis
3. invloed van wetenschap en haar toepassingen
wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en
techniek
1. kennisvorming
2. toepassing van kennis
3. invloed van natuurwetenschap en techniek
sluit ook aan bij A-domein van
natuurwetenschappelijke vakken
wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
1.
2.
3.
kennisvorming
toepassing van kennis
invloed van natuurwetenschap en techniek
Scheikunde
A9 Waarderen en oordelen
... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de
natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen
wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen
en persoonlijke opvattingen.
A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis
... in contexten aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke,
technologische en chemische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.
wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
1.
2.
3.
kennisvorming
toepassing van kennis
invloed van natuurwetenschap en techniek
Natuurkunde
A9: Waarderen en oordelen
... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de
natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen
wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen
en persoonlijke opvattingen.
A10: Kennisontwikkeling en -toepassing
... in contexten analyseren op welke wijze natuurkundige en technologische
kennis wordt ontwikkeld en toegepast.
wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
1.
kennisvorming
2.
toepassing van kennis
3.
invloed van natuurwetenschap en techniek
Biologie
A9 Waarderen en oordelen
... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een
technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke
argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.
A10 Beleven
... in contexten gevoelens en betekenissen expliciteren die worden opgeroepen door het
omgaan met de natuur of in de natuur voorkomende objecten en daarbij aandacht
schenken aan de gevoelens en betekenissen van anderen.
A15 Kennisontwikkeling en –toepassing
... in contexten analyseren op welke wijze natuurwetenschappelijke en technologische
kennis wordt ontwikkeld en toegepast.
3 dimensies van
‘Wetenschapsoriëntatie’
Academische vaardigheden, zoals:
• een onderzoeksvraag formuleren
• informatievaardigheden
• argumentatievaardigheden
• presenteren
• evalueren
• reflecteren
3 dimensies van
‘Wetenschapsoriëntatie’
Wetenschapsfilosofie,
waarbij vijf kernvragen centraal staan:
• Hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand?
• Hoe wordt wetenschappelijke kennis gebruikt?
• Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van
wetenschappelijke kennis?
• Hoe beïnvloeden samenleving en wetenschap
elkaar?
• Mag alles wat kan?
3 dimensies van
‘Wetenschapsoriëntatie’
Overzichtskennis:
• grote verhalen vd wetenschap die iedereen moet
kennen, zoals ecologie, evolutie, inzichten omtrent
gedrag, nature and nurture, beeld v materie,
beïnvloeden v materie en levensvormen, beeld v
zonnestelsel en heelal
• binnen de samenleving actuele wetenschappelijke
thema’s duurzaamheid, globalisering, schaarste en
verdeling, informatietechnologie, gezondheid en
zorg.
voorbeelden
Examenopgaven CE Sk
• Zelfherstellende verf (vwo 2010-II)
• Haarverzorging (vwo 2011-II)
• Biodiesel uit plantaardig afval (vwo 2012-I)
• In gevecht tegen bloedarmoede (vwo 2014-II)
• Voorbeeldopgaven uit ChemieAktueel
• Voorbeeldopgaven ANW

similar documents