975,54 kb - Betasteunpunt

Report
De rol van docenten
in onderzoekende
didactiek
Voorstellen
• Wie ben ik:
– Peter Uijtdewilligen
• Docent Scheikunde en OnO (Technasium) bij CSG Het Streek
• Wie zijn jullie?
– Naam, School, Ervaring met begeleiden PWS
of onderzoekende didactiek?
Groepsvorming
• Van elkaar leren
– Veel ervaring + Veel ervaring = Meer ervaring
– Weinig ervaring + Weinig ervaring = Nog
steeds weinig ervaring
• Groepen van 3-4 mensen
– Minimaal 1 met ervaring
Onderzoekende didactiek
• Definitie onderzoekende didactiek:
– Vele verschillende definities
– Probleem gestuurd onderwijs
• Kern:
– De leerling zelf laten onderzoeken en
ontwerpen
– Docent is begeleider/bewaker van het proces
Onderzoekende didactiek
• Focus op het proces
– Natuurlijk is de inhoud belangrijk
Onderzoekende didactiek
• Waarom onderzoekende didactiek?
– Voorbereiding op PWS
– Voorbereiding op vervolgonderwijs
– Examenprogramma BINASK HAVO/VWO
• Domein A Vaardigheden
• Domein A niet direct getoetst in het CSE
Onderzoekende didactiek
• Hoe leren we deze vaardigheden aan?
– Hoe bereiden we ze voor op het PWS?
• Good practice: Leerlijnen
– Beginpunt
– Eindpunt
– Van A naar B
Onderzoekende didactiek
• Leerlijnen inrichten
– Vakoverstijgend of vakspecifiek
– NLT
– ANW
– OnO Technasium
Onderzoekende didactiek
• Voorbeeld: Practica binnen vak
– Formuleren van een opdracht:
• Bepaal de concentratie fosforzuur in verontreinigd water
doormiddel van een titratie met een sterke base.
(Gestuurd)
• Onderzoek de concentratie fosforzuur. (Minder gestuurd)
Onderzoekende didactiek op uw
school
• Vraag:
– Hoe ziet onderzoekende didactiek er nu uit
binnen uw vak?
• Leerlijnen/lesprogramma’s
Rol van de docent
• Procesbegeleider/Procesbewaker
– Waar stuur je?
– Waar laat je lopen?
– Wat is een rode vlag?
Rol van de docent
• Procesbegeleider/Procesbewaker
– Veel open vragen stellen (indirecte sturing)
•
•
•
•
Waarom…?
Hoe…?
Wat…?
Doorvragen
Rol van de docent
• Procesbegeleider/Procesbewaker
– Logboek of persoonlijk verslag
• Vaste open reflecteer vragen
• Voordeel: Helpt proces volgen
• Nadeel: Nog meer nakijkwerk…
Rol van de docent
• Procesbegeleider/Procesbewaker
– Structureren
• Leerling laten faseren
• Docent begeleidt daarbij
• Reflecteer met leerling per fase
PWS, Proces, Eindproduct
• Het proces:
– Welke fases zijn er te onderscheiden bij een
onderzoek/PWS?
Fases
• Theoriën van:
– Suchman
– Llewellyn
– EDC (Education Development Center)
– De Vaan & Marell
– Van Graft & Kemmers
Fases
•
•
•
•
•
•
•
Confrontatie
Verkennen
Opzetten experiment
Uitvoeren experiment
Concluderen
Presenteren
Verdiepen/verbreden
PWS, Proces, Eindproduct
• Begeleiding:
– Kies een fase (de lastigste) en deel met
elkaar hoe je deze fase begeleidt.
Hoe doe je dat? Niet sturen?

similar documents