Profielkeuze en studiekeuze.

Report
Profielkeuze voorlichting
Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan)
Presentatie van de 4 profielen in het regulier
onderwijs
Profielen op Helder
Aansluiting op het hbo, universiteit
Het profielkeuze traject
cultuur &
maatschappij
economie &
maatschappij
natuur &
gezondheid
natuur &
techniek
gemeenschappelijk deel
Profieldeel
profieldeel
profieldeel
profieldeel
profielkeuzedeel
profielkeuzedeel
profielkeuzedeel
profielkeuzedeel
keuze
examenvak
keuze
examenvak
keuze
examenvak
keuze
examenvak
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO ( Lichamelijke opvoeding )
CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming )
Op het vwo komt daarbij :
ANW ( Algemene Natuurwetenschappen )
Moderne vreemde taal ( Duits, Frans )
Mogelijk wordt CKV vervangen door KCV ( Klassieke
Culturele Vorming )
Cultuur en Maatschappij
Profiel deel verplicht
- Geschiedenis
- Moderne vreemde taal
Profielkeuzevakken( 1 kiezen van elk
Maatschappij vak :
- Aardrijkskunde
- Economie
- Maatschappij wetenschappen
Cultureel vak :
- Filosofie
- Moderne vreemde taal
- Kunstvak
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door elke school
)
Economie en Maatschappij
Profiel deel verplicht
- Wiskunde A soms ook wiskunde B
- Geschiedenis
- Economie
Profielkeuzevakken ( 1 kiezen )
- Aardrijkskunde
- Moderne vreemde taal
- M&O ( Management en Organisatie )
- Maatschappij wetenschappen
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door een school.
Natuur en Gezondheid
Profiel deel verplicht
- Wiskunde A of wiskunde B
- Biologie
- Scheikunde
Profielkeuzevakken (1 kiezen)
- Aardrijkskunde
- Natuurkunde
- NLT ( Natuur leven en Technologie )
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door een school
Natuur en Techniek
Profiel deel verplicht
- Wiskunde B
- Natuurkunde
- Scheikunde
Profielkeuzevakken (1 kiezen)
- Wiskunde D
- Informatica
- Biologie
- NLT
Keuze examenvak
Vrij te bepalen door de school
Profielkeuze Pleinschool Helder
Op Pleinschool Helder kunnen leerlingen
kiezen uit :
Natuur of Economisch profiel
Alle vakken die in de profielen voorkomen
worden op Pleinschool Helder gegeven.
Binnen economisch profiel:
Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi A, Bi, Ec, Gs en
Ak. ( Havo profiel )
op het vwo komt daar Du en ANWbij.
Binnen natuur profiel :
Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi B, Na, Sk, Ec, Bi
( Havo profiel )
op het vwo komt daar Du en ANW bij.
Aansluiting op het hbo/wo
C&M
-
opleidingen waarbij talen belangrijk
zijn; kunstopleidingen, onderwijs,
gedrag en maatschappij.
E&M
-
economische opleidingen, lerarenopleiding.
N&G
-
opleidingen in de gezondheidszorg.
N&T
-
technische opleidingen.
Over gang van havo naar vwo
Onder voorwaarden van de school. ( Bijvoorbeeld minimaal een 7
staan per vak )
Daarnaast komen er in het verplichte deel ANW en een moderne
vreemde taal bij, mocht de leerling al een moderne vreemde taal
op de havo gedaan hebben dan moet er in overleg met de scholen
een andere keuze gemaakt worden.
Op Pleinschool Helder wordt geen Latijn of Grieks aangeboden
dus een doorstroom naar Gymnasium is niet direct voor de hand
liggend.
Loopbaan oriëntatie :
Om te komen tot een gedegen keuze doorlopen wij het volgende traject :
•
Bezoek Onderwijsbeurs. Start begin elk schooljaar.
•
November ouderinformatie avond profielkeuze. Leerlingen zijn inmiddels gestart
met het profielkeuze programma Qompass.
Keuzemomenten
December : Maken portfolio, bespreking uitkomst Qompass
Januari : - Schoolkeuze en bezoeken open dagen eventueel eerste gesprekken
plannen. Voor de leerlingen die uitstromen . Inventarisatie profielen van de
gekozen school.
Voorlopige profielkeuze leerlingen.
Februari: - Beroepenavond op het Joris college of op het van Maerlant college
- 2e en 3e rapport adviezen omtrent uitstroom.
Maart :
- Definitieve profielkeuze en eventueel schoolkeuze ( inschrijving op andere
school.)
Tevens definitieve profielkeuze voor leerlingen op Pleinschool Helder.
Kies een profiel en vul die kolom van boven naar beneden in!
Naam:____________________________ Klas:_________
Datum:_____________
Handtekening ouder/verzorger_______________________________
C&M
↓
verplicht vak
320 gs
Kies een taal
400  fa
400  du
Kies een taal of
een kunstvak
400  fa
400  du
320  da
320  dr
320  mu
320  be
↓
Kies één
profielkeuzevak
320  ak
400  ec
Kies een keuzeexamenvak
400  fa
400  du
320  wa
320  ak
400  ec
320  sp
320  da
320  dr
320  mu
320  be
320  bsm
E&M
↓
verplichte vakken
320 gs
400 ec
 N&G
 N&T
↓
verplichte vakken
400
bi
320
sk
↓
↓
↓
verplichte vakken
400 na
320 sk
360 wb
↓
↓
↓
↓
Kies Wis-a of Wis-b
320  wa
360  wb
Kies één
profielkeuzevak
320  m & o
320  ak
400  fa
400  du
Kies een keuzeexamenvak
400  fa
400  du
320  ak
320  m & o
320  sp
320  da
320  dr
320  mu
320  be
320  bsm
Kies Wis-a of Wis-b
320
 wa
360
 wb
Kies één profielkeuzevak
320
400
 ak
 na ( + wb)
Kies een keuzeexamenvak
400
 fa
400
 du
400
 ec
320
 ak
400
 na (+ wb)
320
m&o
320
 sp
320
 wd (+ wb)
320
 da
320
 dr
320
 mu
320
 be
320
 bsm
↓
Kies één profielkeuzevak
400
320
 bi
 wd
Kies een keuzeexamenvak
400  fa
400  du
400  ec
400  bi
320  wd
320  m & o
320  sp
320  da
320  dr
320  mu
320  be
320  bsm

similar documents