Construeren van licht

Report
Construeren van licht
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
Regel 1
Denk aan:
1. Voorwerpafstand
= beeldafstand
2. Loodrecht op spiegel gestippelde lijn.
3. Geef beeld van p aan met p’
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
O’
P’
q’
Regel 2
Trek een lijn van het oog naar het
beeldpunt.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
O’
P’
q’
Regel 3
De lichtstraal naar je oog komt van het
voorwerp.
Trek een lijn van het voorwerp naar
het raakpunt van de spiegel.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
O’
P’
q’
Regel 4
Licht gaat altijd naar het oog toe.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
O’
P’
q’
Regel 5
Licht vanuit het voorwerp komen
samen in het beeldpunt van het oog.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
O’
P’
q’
Teken de kijklijnen hoe hij
De vlaggenstok ziet
Regel 1
Denk aan:
1. Voorwerpafstand
= beeldafstand
2. Loodrecht op spiegel gestippelde lijn.
3. Geef beeld van p aan met p’
Tip: Verleng altijd de spiegel.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
P
O
O’
P’
Regel 2
Trek een lijn van het oog naar het
beeldpunt.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
P
O
O’
P’
Regel 3
De lichtstraal naar je oog komt van het
voorwerp.
Trek een lijn van het voorwerp naar
het raakpunt van de spiegel.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
P
O
O’
P’
Regel 4
Licht gaat altijd naar het oog toe
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
P
O
O’
P’
Regel 5
Licht vanuit het voorwerp komen
samen in het beeldpunt van het oog.
Teken de kijklijnen hoe hij
punt P en Q ziet
P
O
O’
P’
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 1
Teken het spiegelbeeld van het oog.
Denk aan:
1. Voorwerpafstand = beeldafstand
2. Loodrecht op spiegel gestippelde lijn.
3. Geef beeld van O aan met O’
Tip: Verleng altijd de spiegel.
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 2
Bi j het gezichtsveld zijn de hoekpunten
van de spiegel belangrijk.
De lichtstralen komen samen in het oog
Trek een lijn van het oog naar de
hoekpunten van de spiegel.
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 3
Lichtstralen naar de spiegel toe die
weerkaatst worden komen denkbeeldig
samen in het beeldpunt van het oog.
Trek een lijn van het beeldpunt van het
oog naar de hoekpunten van de spiegel
en trek deze door.
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 4
Licht gaat altijd naar het oog toe
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Teken het de reflectie van de maan
Regel 1
Voorwerp afstand = beeldafstand
Teken de belangrijkste evenwijdige lijnen
Tip: Verleng altijd de spiegel.
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 2
Zet een willekeurig punt op de lijn
Teken het spiegelpunt van de lijn.
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 3
Lichtstralen naar de spiegel toe die
weerkaatst worden komen denkbeeldig
uit het beeldpunt.
Trek een lijn van hetuit beeldpunt naar
de hoek van de spiegel.
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Regel 4
Licht gaat altijd naar het oog toe
Teken het gezichtsveld van de
bestuurder via de spiegel.
Eerste manier: ∠ = ∠
Tweede manier:
1. Voorwerpafstand
= beeldafstand
2.
Loodrecht op spiegel gestippelde lijn.
3.
Geef beeld van p aan met p’
4.
Als terugkaatsende lichtstraal samenkomt in punt P
dan komen invallende lichtstralen samen in P’.
De maan en zon hebben evenwijdige lichtstralen

similar documents