07_-_3xo_groenlo_conf

Report
leerlijn vaardigheden
(3xO)
VOORBEELD VAN EEN INVULLING VOOR ANW-UREN
IVET HOLKENBORG, DOCENT GS MARIANUM, GROENLO
FRANS CARELSEN, DOCENT SK MARIANUM, GROENLO,
SLO, ENCHEDE, EX-UNIVERSITEIT TWENTE, ENSCHEDE
Aanleiding, oorzaak, hoe
neergezet?
Aanleiding: ontevreden met kwaliteit van pws zowel organisatorisch maar zeker
ook qua inhoud.
Oorzaak: er wordt te gefragmenteerd onderwijs in gegeven (onherkenbaar voor
lln.)
Kenmerken Marianum 3xO (onderzoeken, ontwerpen en ondernemen:

Verplicht voor iedereen!

Nu: Klas 1 t/m 5h/6v

Onderbouw: samen gevoegd mens/natuur/ maatschappij

Vanaf 2006/7 start bij NT&G (klas 4) aanleiding:
verdwijnen ANW voor havo/ iedere monovak leverde ook aantal minuten in!

Dit jaar opstart: 4 t/m 5h/6v voor EM&CM

Op rooster 1 lesuur/week

havo totaal: 6 (3 + 3); vwo totaal 8 (3 + 5)
Hoe opgebouwd op Marianum 1

Vaardigheden in kleine stukjes:

Waarnemen

Variabelen

Hypothese/onderzoeksvraag opstellen

Werkplan opzetten

Meten: nauwkeurig/valide

Conclusie en communiceren
Hoe NT&G deel syllabus
opgebouwd op Marianum 2

Woordenboek Leren onderzoeken: theorie over de aparte onderdelen

Daarna met bio,nat en sk opdrachten per onderdeel over:
I.
Maken werkplan
II.
Variabelen
III.
Onderzoeksvraag en hypothese opstellen
IV.
Nauwkeurigheid en validiteit (ook wi-opdracht hierin)

Tenslotte meer algemeen:
V.
Technisch ontwerpen
VI.
Informatievaardigheden
VII.
Omgaan met meetgegevens
Dit schooljaar ontwikkelen 3xO bij
E&CM op Marianum 3
Uit de discussie kwam dat uitgaande van het bestaande materiaal (NT&G) er een
tweetal deelvaardigheden moeten worden herschreven richting EM/CM te weten:

Werkplan maken

Onderzoeksvraag/ hypothese
Daarnaast worden er een tweetal deelvaardigheden specifiek voor EM&CM
geschreven te weten:

Bronnen (zoeken, betrouwbaarheid, formuleren)

Schrijven/ vormgeven
Groepjes gevormd van EM&CM collega’s met 1 NT&G’er (iedereen krijgt omstreeks
30 uur)
TOT ZO VER ZIJN WE NU!
Mogelijkheden gebruiken!?

ANW wordt vanaf 2015/16 ook voor VWO opgeheven

Waar blijven uren: scholen mogen zelf uren (120 slu) en inhoud
bestemmen

Kan je afvragen: Waar zijn uren van ANW havo in 2007 gebleven?

Willen ook vakken zelf een duit in het zakje doen, immers…?
Workshopdeel
Maak een plannetje voor een traject ter
vervanging van ANW in je eigen school
Idee voor een plan/opzet:

Ga met zoveel mogelijk welwillende collega’s praten? Maak lijstje

Vorm 2 kleine groepen met enthousiaste collega’s: voorstel NT&G en E&CM van zoveel
mogelijk verschillende vakken

Bedenk zelf randvoorwaarden (aantal uren, welke klassen beginnen bijv. 1 en 4) .

Ga met een goed plan met directie/ teamleiders praten aanleiding: kwaliteit PWS of…?

2 trekkers en laat iedereen faliciteren met uren!

Trekker maakt tijdschema, plant pilot(s), groeps en plenaire bijeenkomsten (om mee te
denken, eigenaar maken)

Valkuilen bij opstart:
Probeer geen beren te schieten die (nog) niet goed zichtbaar zijn
Laat niet organisatie de boventoon voeren boven onderwijs (weer klein vakje, etc.!!)
Voordelen deze aanpak

Je ontwikkelt je eigen onderwijs dus eigen verantwoordelijkheid!

Laat je collega’s doen waar ze goed in zijn
(schrijvers/ontwerpers/organisatoren)

Leerlingen kan je nu aanspreken op (deel)vaardigheden van pws

Ook organisatie pws komt aan bod: bijv beoordelen pws door team
van 4 docenten van verschillende vakken onder 1 thema

Zeer groot voordeel: je gaat vakoverschrijdend pratenmet elkaar over
je(eigen) onderwijs en je leert dus veel van elkaar

GROTE VALKUIL: NIET IEDER JAAR EVALUEREN EN NIET EEN NIEUWE VERSIE
VAN DE SYLLABUS SCHRIJVEN (gaat wel goed)

Zie ook www.wetenschapsorientatie.slo en zie collega’s te overtuigen

similar documents