06_-_anw_cldelft-b_conf21_nov

Report
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
Even voorstellen: CLD
• Brede scholengemeenschap
• Visie: motivatie stimuleren door:
o Samenhang tussen vakken
o Samenhang binnen/buiten
o Praktisch
Informatieavond
o Positief kritisch bijdrage leveren
CLD
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
Molenhuispad
havo/vwo
Aanbod (havo en vwo)
Bovenbouw keuzevakken
Bewegen Sport Maatschappij (BSM)
Kunst: muziek en beeldend
Informatica, wiskunde D
Natuur Leven Technologie (NLT)
Management en organisatie (M&O)
Latijn en Grieks, Informatieavond
O&O
CLD
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
Beta: gewenste toekomst
•
•
•
•
•
Veel vakken: verbrokkeling vs. samenhang
TOA’s; practicumlokalen; duur
Overlap O&O en NLT: beide aanbieden?
Onderstroom: cultuur!
Gedragen keuze: aansluiten bij en uitwerken
van gedeelde visie
Informatieavond CLD
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
Onderwijskundige Context
•
•
•
•
•
•
Goede secties (Sk, NLT, bio); TOA’s OK
Visie: samenhang en vakoverstijgend
Vorming ook belangrijk
Geef professional vak terug
Integratie: betere resultaten
Geen defensief
gedrag mbt tabel
Informatieavond
CLD
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
Opbrengst
ANW-M
ANW-N
Informatieavond CLD
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
ANW-M
•
•
•
•
•
•
Alleen in 4 vwo
“ANW oude stijl”
Apart vak
2 lesuren
Boek; Solar
PTA;
– 4 toetsen
– PO
ANW-N
•
•
•
•
•
•
4 vwo bio en sk
5 vwo sk
Aparte toetsen
2 lesuren bij bio en sk
Geen boek
PTA;
– 4V; 2 toetsen + PO
– 5V; 1 toets + PO
Informatieavond CLD
CHRISTELIJK LYCEUM DELFT
GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO en BEROEPSGERICHT ONDERWIJS
De uitvoering
• Twee PTA’s
• Magister
• Planning bio en sk met expliciete
ANW component
• Lesmateriaal ANW-N
• Toetsen ANW-N
Informatieavond CLD

similar documents