Kinderzorg - Extranet

Report
Signalering en aanpak van
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
“Een kwestie van zorgvuldigheid en goede
samenwerking”
Coordinator Kinderzorg en Huiselijk geweld
Wie zijn wij?
• Marianne Vonk en Marry Reek
• Bereikbaar:
telefonisch 010-2585000 pieper *8115240 of toestel 5127
• Of via de mail op [email protected]
Kinderzorg en Huiselijk geweld
Onze zorg gaat uit naar?
•
•
•
•
•
Signalering kindermishandeling
Aanpak Huiselijk Geweld
Kwetsbare zwangeren
Alcoholmisbruik bij jongeren
T.S.plegers met minderjarige kinderen
Kinderzorg en Huiselijk geweld
Wij werken samen met:
•
•
•
•
•
•
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
De huisarts(enpost)
Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld
Het AMK (vast contactpersoon)
De gemeente Capelle a/d IJssel en Rotterdam
De Stichting samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen en
de collega ziekenhuizen uit de regio Rijnmond
• De eerste lijns verloskundigen
• De kraamzorg
De meldcode KNMG
Kinderzorg en Huiselijk geweld
Hoe onderzoeken wij vermoedens?
• Met de medewerker(s) spreken over hoe zij tot een
vermoeden gekomen zijn
• Status bestuderen
• Contact opnemen met de huisarts
• Advies vragen aan bijv. AMK,ASHG of Polikliniek
forensische geneeskunde
• Intercollegiaal overleg
• In gesprek gaan met het slachtoffer of de ouders van het
kind
Kinderzorg en Huiselijk geweld
En dan?
• Als blijkt dat wij ons vergist hebben dan sluiten wij de
casus onder vermelding hiervan af.
• Bemiddeling in het opstarten van de juiste hulpverlening
(plus monitoring) of overleggen met al bestaande
hulpverlening.
• Starten (kortdurend)interne hulpverlening op
• Het kind volgen op de polikliniek
• Een melding doen bij het AMK en/of ASHG
• Bij een onveilige situatie het kind opnemen ook als daar
geen medische indicatie voor is.
Kinderzorg en Huiselijk geweld
De coördinator :
•
•
•
•
•
•
Is procesverantwoordelijke.
Verzorgt de casus van af de aanmelding tot aan de
eventuele melding bij het AMK/afronding.
Legt dit schriftelijk vast in een casusverslag welke wordt
toegevoegd aan de status.
Informeert, overlegt met en adviseert de behandelaar.
Stelt de evt. melding op.
Koppelt terug naar betrokkenen
Enkele Cijfers
2010
KM: vermoedens
52
meldingen AMK
17
HG: vermoedens
36
meldingen ASHG
?
meldingen AMK
?
Zwangeren: aanmeldingen
22
Alcoholmisbruik tot 18 jaar: 23
T.S.plegers (met kinderen)
?
meldingen AMK
6
2011
57
11
48
38
24
33
27
20
4
IJsselland Ziekenhuis
Capelle aan den IJssel
tel. (010) 258 5000
www.ysl.nl
Signalering Kindermishandeling
chirurgische aspecten
Piet de Rijcke, chirurg
Inleiding
• Fracturen
– Niet zelden eerste teken van
kindermishandeling
– Hematomen
– Contusies
– Brandwonden
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
11
Kinderen/volwassenen
• Ander skelet
• Groeischijven
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
12
Specifieke fracturen bij kinderen
•
•
•
•
Bowing #
Torus/Buckle #
Greenstick #
Complete #
PERIOST
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
13
Ongeval of mishandeling?
• Alles kan!!
• Ribfracturen < 3 jaar
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
14
Ongeval of mishandeling?
• Combinatie:
– Type #
– Leeftijd/ontwikkelingsniveau kind
– Ontstaanswijze
– Verklaring kind/ouders
Discrepantie?
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
15
Fractuurkarakteristieken
Greenstick
Torus
Bowing
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
16
Fractuurkarakteristieken
Metafysaire
hoekfracturen
(epifysiolysis)
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
17
Fractuurkarakteristieken
Greenstick
Torus
Bowing
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
18
Fractuurkarakteristieken
spiraal
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
19
Kindermishandeling?
• Komt vaker voor dan je denkt
• Herkenning erg lastig
• Fractuurtechnisch:
– Discrepantie!
13-4-2015
Signalering Kindermishandeling, chirurgische aspecten
20
Pediatric condition falsification
Systematisch verstrekken van foutieve
informatie over de klachten van het kind of
veroorzaken van symptomen, met onnodig
medisch ingrijpen als gevolg
Pediatric Condition Falsification
signalering:
• Anamnese klopt niet
• Multipele klachten
• Onverklaard, langdurig, niet op behandeling
reagerend ziektebeeld
• Ziektebeeld komt terug na ontslag
• Ouder wil kind zoveel mogelijk zelf verzorgen
• Symptomen nemen af als ouder afwezig is
• Ouder accepteert gemakkelijk ingrijpende
onderzoeken
Signalering:
• Veelvuldig contact met
ziekenhuispersoneel
• Verering/diskwalificatie zorgverlener
• Geen opluchting bij goed nieuws
• Verzet tegen ontslag
• Zelf uitgebreide, niet altijd consistente
medische VG
• Ouder werkzaam in zorg (14 %)
• Vader als partner weinig betrokken
Pediatric Condition Falsification
Epidemiologie:
• Incidentie? (3:100.000?)
• Mortaliteit: 6-9 %
• Gemiddelde tijd om te komen tot diagnose: 21,8
maanden
• In 30 % is er tevens een somatische diagnose
• 50 % van geinduceerde symptomen in het
ziekenhuis
• Pleger 90-95 % moeder
Werkboek
• Cave broers en zusjes!
kindermishandeling
2e druk, Bosschaart et
al.
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents