B2T1 Fotosynthese - Zwin College Oostburg

Report
Thema 1 Stofwisseling
Basisstof 2
K4
-Vindt plaats in planten.
-In de GROENE delen van planten.
-Er zijn 2 stoffen nodig:
Koolstofdioxide en water.
-Deze worden verbruikt bij de fotosynthese.
-Bij fotosynthese ontstaan:
Glucose en zuurstof.
-Voor fotosynthese is (zonlicht) nodig.
-Licht is een vorm van energie.
-Deze energie wordt in de glucose gestopt:
Daarom noemen we glucose een
energierijke stof.
-Fotosynthese:
Koolstofdiode + water + lichtenergie  glucose + zuurstof
Koolstofdioxide:
-Wordt opgenomen uit de lucht, via de
huidmondjes.
Water:
-Wordt opgenomen uit de bodem, via
wortelharen.
-CO2 en water zijn anorganische stoffen,
ze bevatten vrijwel geen energie.
-Bij fotosynthese ontstaan glucose en
zuurstof.
-Glucose is een organische stof, die veel
energie bevat.
-Van de glucose maakt de plant allerlei
andere stoffen.
-De zuurstof die wordt gemaakt, verlaat de
plant via de huidmondjes.
-Fotosynthese kan alleen plaatsvinden in
cellen met bladgroen.
-Want in bladgroen zitten enzymen die
fotosynthese versnellen.
-Film bladgroenkorrels:
http://www.youtube.com/watch?v=LTglday
5zak
-Fotosynthese kan alleen plaatsvinden in
cellen met bladgroen.
-Want in bladgroen zitten enzymen die
fotosynthese versnellen.
-Bij sommige planten lijkt het alsof
ze geen bladgroen hebben, maar
als je goed kijkt hebben ze het wel!
-In de nerven en opperhuid geen
bladgroenkorrels.
-Het grootste deel van een blad heeft
bladgroenkorrels.
-Ook de temperatuur moet goed zijn voor
fotosynthese.
-filmpje fotosynthese:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2010
0402_fotosynthese01
-Fotosynthese:
Koolstofdiode + water + lichtenergie  glucose + zuurstof
Huiswerk
-Maak opdr. 6, 7, 9 in werkboek.

similar documents