Vare og tjenesteproduksjon utgjør ca 30% av samlet omsetning i APS

Report
APS vs Bransjestandard APS
Muligheter og utfordringer med
ekstern APS
Per Erik Wroldsen
APS i Fønix
•
•
•
•
•
•
APS Sandefjord
APS Ungdom Sandefjord
APS Tønsberg
APS Ungdom Tønsberg
APS Scala Sandefjord
APS Holmestrand
• Totalt
31
18
15
5
5
10
84
APS vare og tjenesteproduksjon i
Fønix
• Utgjør ca 5,9 % av Fønix sin totale
omsetning (VTA kommer i tillegg)
• Vare og tjenesteproduksjon utgjør
ca 30% av samlet omsetning i APS
Interne arbeidsarenaer i Fønix
• Grafiske tjenester
• Grafisk ferdigstilling, kaffe, godteri,
filtermasse m.m
• Lager & Transport
• Egenproduksjon og salg av Candy Boquet,
Fønix Puten, Flexiputen, utebenker og
båtkrybber.
• Vaskeri
• Kafe / Kantine / Catering
– Fagbrev kokk / servitør
• Bruktbutikk, Pakke og Montering,
Listproduksjon, m.m
i samarbeid med VTA
– Fagbrev helsefagarbeider,
barne og ungdomsarbeider
Eksterne APS i Fønix
•
•
•
•
•
•
•
Komplett ASA
BK Grafiske
Nygård Sykehjem
Kafe Hvidt
Holmestrand
Ekstern hospitering ca
Totalt eksternt +/-
6
2
5
4
10 (alle eksternt)
10 til enhver tid
37 av 84 plasser
Krav i Bransjestandard APS
•
•
•
•
•
Mål
Etikk
Rammer
Faglig innhold
Opplæring og
undervisning
• Arbeidstrening
VÅR FAGLIG PLATTFORM
•
•
•
•
NLP Coaching
Samarbeid med behandlingsinst.
Temakalender
Basiskompetanse
– Jobpics, Migranorsk med mer
– Samarbeid med SVO
– Læringsnettverket kommer!
• Rådgiveren, Karriereveiledning,
Arbeidsevnekartlegging m.m
• Arbeidstrening som veiledningsarena
• ”Stigemodellen”
• Kun jobbkonsulenter / coacher
Arbeidstrening APS
• Arbeidsoppgavene skal være
tilstrekkelig varierte og
hensiktsmessige for å gi
utviklingsmuligheter og
mestringsopplevelser for
deltageren
• Ved behov kan det også legges
til rette for arbeidstrening
utenfor egen bedrift!
Utfordringer og muligheter?
Fagkonsept
Bransjestandard
Kravspesifikasjon
Lokale avtaler
Intern eller
ekstern APS?
Diskusjon
• I bransjestandarden står det èn
setning om ekstern APS. Samsvarer
dette med hva den enkelte bedrift
opplever ift en økt forventning fra
NAV om ekstern APS?
• Hvordan kan ”kravet” om økt andel
av ekstern APS kombineres med
kravene i bransjestandarden?

similar documents