D301 Toetsing in de onderbouw - wanneer, wat en

Report
Erwin de Vries
Charlotte Custers
2
3
Inhoud
1 Verantwoording
2 Het aanbod toetsen
3 Uitgelicht: Kennistoetsen
4 Uitgelicht: Vaardigheidstoetsen
4
1 Verantwoording: RTTI (docentplus.nl)
Taxonomie voor duiding cognitieve niveaus
R
Repoductie
T1
Toepassingsgericht niveau 1
Toepassend in bekende setting; training
T2
Toepassingsgericht niveau 2
Toepassend in nieuwe setting; transfer
I
Inzicht
5
Voorbeeld: Lernliste: R of T1?
Übersetze.
1 de schoenen = ….
Wähle das richtige Wort und übersetze.
2 bevallen / graag gedaan Wie hat dir der Film … ?
6
Voorbeeld: Grammatik: T1 of T2?
Ergänze die richtige Form von haben oder sein.
Übsersetze auch das Personalpronomen.
1u
… … hier einen Kaffee getrunken.
Übersetze und ergänze die richtige Form.
2 hebben – spelen
Du … sehr gut … .
7
2 Het aanbod toetsen:
Per hoofdstuk keuze 16 (deel)toetsen!
Meer dan 1000 (deel)toetsen bij Neue Kontakte 6e editie.
Kennistoetsen:
Lernliste – Grammatik – Redemittel
- LGR deel 1A + 1B
- LGR deel 2A + 2B
- LGR compleet hoofdstuk A + B
8
Vaardigheidstoetsen
Leesvaardigheid:
- Leestoets deel 1A + 1B
- Leestoets deel 2A + 2B
NB Elke toets een unieke maar gelijkwaardige bron
en vragen.
Luistervaardigheid:
- Luistertoets deel 1A + 1B
- Luistertoets deel 2A + 2B
NB Per deel gelijk audiofragment met twee sets
vragen.
9
Vaardigheidstoetsen
Schrijfvaardigheid (vanaf de delen 3)
- 1 toets met deelopdrachten per hoofdstuk
Spreekvaardigheid:
- 1 set met verschillende opdrachten per hoofdstuk
10
3 Uitgelicht: kennistoetsen
Verdeling RTTI-percentages in th, kgt en bk – deel 1-2
Lernliste
Grammatik
Redemittel
R
40 %
40 %
50 %
T1
40 %
40 %
50 %
T2
20 %
20 %
I
Verdeling RTTI-percentages in vwo en hv – deel 1-2
Lernliste
Redemittel
R
30 %
T1
40 %
70 %
40 %
T2
30 %
30 %
30 %
I
11
Grammatik
30 %
Opdracht bij:
1-2 vwo - LGR – Kapitel 3 - heeltoets
Geef labels: R, T1, T2 en I.
12
4 Uitgelicht: luistertoetsen
Doorgaans T1 of T2 vragen.
T1: Slechts vertalen voor het juiste antwoord.
T2: Verschillende elementen combineren of
antwoordopties die erg dicht bij elkaar liggen.
Geen vaste percentages in de toetsen vastgesteld.
13
Opdracht bij:
1-2 bk - Luisteren – Kapitel 3 – deel 1
Geef labels: R, T1, T2 en I.
14
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Volg ons op Facebook, Twitter of mail ons bij vragen
of opmerkingen.
Wij komen ook graag bij u langs!
15

similar documents