Урок 7. Тема "Властивості та ознаки паралелограма"

Report
Геометрія
8 клас
РОЗДІЛ 1
ЧОТИРИКУТНИКИ
Тема уроку: Властивості та
ознаки паралелограма
УРОК 7
Бліц-опитування
1) Закінчіть речення:
а) За означенням
протилежні сторони
паралелограма …
б) Діагоналі
паралелограма …
в) Протилежні сторони
паралелограма …
г) Протилежні кути
паралелограма …
д) Сума кутів, прилеглих
до однієї сторони
паралелограма …
2) Назвіть умови за яких
чотирикутник буде
паралелограмом.
Повторювати ознаки,
названі однією із груп,
не можна.
Усно розв'язати задачу
Середній рівень
Задача 1
Дано: ABCD – паралелограм, BM ⊥
AD, DH ⊥BC.
Достатній рівень
Задача2
Дано: ABCD
паралелограм, Довести: ОМ=ОК.
К
H
M
M
Усно розв'язати задачу
Високий рівень
Задача 3.
Дано: ABCD –
паралелограм, DM ⊥ AB,
DK ⊥BC. Довести: ∠1=
∠2.
Задача 4.
Дано: ABCD – паралелограм,
BK ⊥ AC, DE ⊥AC. Довести:
BK=DE.
E
K
K
M
Завдання для роботи в групах
Достатній рівень
Середній рівень
Задача 1.
Знайдіть кути
паралелограма ABCD за
даними на рисунку.
C
B
А
50
K
D
Задача 2.
Дано: ABCD –
паралелограм, ∠1= ∠2, ∠3=
0
∠4, ∠5+ ∠3=150 , ВС=12 см.
Знайти: відрізок ВЕ.
B 4
3
A
C
1
2
5
E
D
Завдання для роботи в групах
Високий рівень
Задача 3.
Дано: паралелограм
ABCD, AE⊥BC, AF ⊥CD,
∠EAF більший за ∠BAD у
8 разів. Знайти кути
паралелограма ABCD
E
B
C
D
А
F
Самостійна робота
Варіант 1
1. У паралелограмі ABCD сторона 1.
АВ дорівнює 3 см, його
діагоналі дорівнюють 7см і 4
см; точка О – точка перетину
діагоналей. Чому дорівнює
периметр трикутника АОВ?
2.
2. У трикутнику АВС ∠А=50
градусів. Із точки, узятої на
стороні ВС, проведено дві прямі,
паралельні сторонам АВ і АС.
Визначте вид утвореного
чотирикутника. Знайдіть його
кути.
Варіант 2
У паралелограмі ABCD
діагоналі дорівнюють8 см і 5
см, сторона ВС – 3 см; точка
О – точка перетину
діагоналей. Чому дорівнює
периметр трикутника AOD?
Із точки, узятої на одній із
сторін трикутника,
проведено дві прямі,
паралельні двом іншим його
сторонам. Визначте вид
утвореного чотирикутника.
Знайдіть його кути.

similar documents