Családi csoport konferencia

Report
Hivatalos programoldal:
http://www.iloveschool.hu/hirek/666-coaching-fezstival-2013.html
Előadó Dr. (habil) Herczog Mária Ph.D.
2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.
Alternatív konfliktuskezelés
 „Klasszikus” mediáció
 Helyreállító igazságszolgáltatás
 Tettes-áldozat mediáció (Szemtől
szembe)
 Családi csoport konferencia
 Kortárs mediáció






Sokféle probléma, sokféle megoldás
Erőforrások, kapacitások
Mindenki kompetens a saját ügyében
Partneri viszony – hatalmi problémák
Értelem és érzelem
Újraértelmezi a konfliktust, nem akarja,
tudja kezelni a kiváltó okokat, csak a
konkrét eseményt





Családi viták, krízis, válás, gyermekelhelyezés esetén
mediáció, családi csoport konferencia
Iskolai konfliktusok, erőszak megelőzése és kezelése
érdekében mediáció,resztoratíve technikák
Gyermek, és fiatalkorú elkövetők ügyeiben resztoratív
technikák, családi csoport konferencia
Szakmai, szakmaközi viták, közösségi konfliktusok,
kisebbségek, őslakosok és többségi társadalom békéltető körök, mediáció, konferencia modellek
Háborús, fegyveres konfliktusok, kritikus politikai
helyzetek - megbékélő körök, resztoratív technikák
Az áldozat szerepének változása:
Tanúból, sértettből egyenrangú szereplő
Áldozat védelem, kompenzáció, jóvátétel:
anyagi, érzelmi, erkölcsi
Aktív részvétel – érzelmi feloldás
Állami áldozatsegítés, elkövetői jóvátétel







Az elkövető vállalja a felelősséget
Az áldozat részt akar venni a folyamatban
A támogatók segítik a folyamatot
A facilitátor előkészít, szervez, facilitál,
jogszerűséget garantál
A megállapodást követően rendszeres
monitorozás
Ha szükséges új megállapodás
A bíróság (ha szükséges) elfogadja a
megállapodást
2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.
„a bűncselekmény következményeinek
jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni
jogkövető magatartás elősegítése”
valamint a „gyanúsított és a sértettek
között – a gyanúsított tevékeny
megbánását megalapozó – megállapodás
jöjjön létre.” (Be.221/A§, 2006)
Büntetőügyekben alkalmazható közvettésről
szóló 2008.évi CXXIII. Törvény az eljárás
fogalmáról, céljáról menetéről
 Végrehajtója az IRM Igazságügyi Hivatal
Pártfogó Felügyelői Szolgálata (Bk.Tv.3§(1))
 1/2007.(I.25.)IRM rendelet a rendelkezések
módosításáról, szükséges változások
előkészítés, előzmény, dokumentáció,
lefolytatás
 2008, január 1. óta ügyvédek is szerződésben a
Hivatallal





Mi történt?
Mit érzett akkor?
Mit érez most?
Mi lenne a megoldás, feloldás?
2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.






Kompetencia – család tudja a legjobban
mire van szüksége
Rejtett erőforrások felhasználása
Szűkös kapacitások jobb hasznosítása
Övék a probléma, övék a megoldás
Minta adás és modellezés felnőttnek,
gyereknek
Családi, közösségi kohézió erősítés
2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.
Előkészítés
FüggetlKompetencia – család tudja a
legjobban mire van szüksége
 Rejtett erőforrások felhasználása
 Szűkös kapacitások jobb hasznosítása
 Övék a probléma, övék a megoldás
 Minta adás és modellezés felnőttnek,
gyereknek
 Családi, közösségi kohézió erősítés
en koordinátor előkészítő munkája
Családtagok, barátok, ismerősök meghívása,
1.

2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.
2. Találkozó
Tájékoztatás – szakemberek, szolgáltatások
Család saját ideje – vita és tervkészítés
3. Terv elfogadása és megvalósítása
4. Történtek értékelése, szükség szerinti
felülvizsgálat
2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.







Gyors
Olcsó
Hatékony, redményes
Kultúra teremtő
Személyiségformáló
Közösségépítő
Szerep és viselkedési modellt ad gyereknek,
felnőttnek, közösségnek
2013.04.30-05.11.
Coaching Fesztivál 2013.



Jelentős vélemény eltérések, tiltás –
alapvetően félreértésen alapul
Kutatási és gyakorlati tapasztalat, hogy egyre
inkább használhatók bizonyos technikák –
resztoratív programok, cscsk, bizonyos
esetekben még klasszikus mediáció is
Alapfeltétel, mint minden esetben a
megfelelő felkészülés, szakmai felkészítés,
szupervízió, értékelés, biztonság biztosítása
Visszavárjuk!
Hivatalos programoldal:
http://www.iloveschool.hu/hirek/666-coaching-fezstival-2013.html

similar documents