Hva er god skriveopplæring?

Report
Hva er god skriveopplæring?
Skjelbred diskuterer tre alternative svar
(Elevens tekst 2009:25-34)
• Vi lærer å skrive:
1) ved å studere og etterligne mønstertekster
2) når vi har et budskap og en mottaker
3) med veiledning mens vi skriver
Etterlikne mønstertekster
• Metode som har lange tradisjoner
• Vekt på at skriving må knyttes mot lesing og til
arbeid med skrivemønster i de
tekstene elevene arbeider med
• En variant av denne metoden er
«sjangerskolen»
• Her kan dere lese om sjangerpedagogikk i Knutbyskolan i Sverige
Vi må ha et budskap og en mottaker
• Reell kommunikasjon med en mottaker
• Elevene skal oppleve skriveglede, de skal ikke
bare «øve» språk, men «bruke» språk
• Kommunikativ/kreativ/ekspressiv skriving
• Reaksjon på den tradisjonelle
stilskrivingstradisjonen
• Slo gjennom i skolen på 1970og 80-tallet
Veiledning mens vi skriver –
prosessorientert skriving
• Skrivingen blir delt opp i
faser:
– Førskrivingsfase
– Omarbeidinger
– Ferdigstilling av teksten
– Publisering
Denne skrivepedagogikken
kom for fullt til Norge på
1980-tallet
Her kan vi lese mer

similar documents