MT2 DVB-T2 Modulator

Report
Телевизийн тоон өргөн нэвтрүүлэг
Агуулга
 Дахин дамжуулах станцын бүтэц схем
 Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон





ажиллагааны зарчим
Кодерийн үзүүлэлт ажиллагааны зарчим
Нягтруулагчийн тохиргоо ажиллагааны зарчим
Модуляторын тохиргоо болон ажиллагааны зарчим
Нэвтрүүлэгчийн ажиллагааны зарчим
Антенн фидерийн байгууламж ажиллагааны зарчим
Дахин дамжуулах станцын бүтэц зохион байгуулалт
•Аймгийн төвүүдэд тавигдсан 100Вт-ийн
нэвтрүүлэгчийн блок схем
Дахин дамжуулах станцын бүтэц зохион байгуулалт
•Сум сууринд тавигдсан DVB-T2 стандартын дахин
дамжуулах станцын блок схем
Дахин дамжуулах станцын бүтэц зохион байгуулалт
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
 Хөдөө орон нутгийн сум сууринд суурилагдсан DVB-T2
дахин дамжуулах станцын сансрын хүлээн авагч нь
(REALMAGIC) брэндийн RM1000 серийн хүлээн авагч
ажиллаж байгаа юм.
Хүлээн авагчийн харагдах байдал
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
 Сансрын
хүлээн авагч дээр өгөгдөл тохиргоог
оруулахын тулд төхөөрмжийн LCD дэлгэц дээр
харагдах функцүүдээр болон веб интерфейсээр хандаж
хийнэ.
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
 Сансрын хүлээн авагч асаад хэвийн ажиллаж байгаа
тохиолдолд дэлгэцэнд дараах байдлаар харагдана.
 “Menu” үндсэн цэс рүү орход дараах дэд цэснүүд гарц ирэх
бөгөөд дэд цэс болгон дээр өгөгдөл параметрүүдийг
тохируулж өгөх болно.
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
•LCD дэлгэц дээрх үндсэн цэсний бүтэц:
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон
ажиллагааны зарчим
 Оролтын тохиргоо “Input setup”
 Input source
 RF Input setup
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
 Output setup
•Output setup дээр гаралтын параметрүүдийг
тохируулж өгнө.
 Program setup
•Телевизийн программын сонгох болон
хайлгах үйлдлийг хийж өгнө
 Program setup->scan program
Program
setup->scan
program
үйлдлийг хийж хиймэл дагуулаас
ирж буй телевизийн сувгуудыг
хайлгана
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
 Program setup->program descrambler
•Program setup-> program descrambler
рүү
орход ийм байдалтай харагдана.
•“Ok” товчлуур дарж “edit” горим руу шилжиж сувгууд
дээр “slot ”сонгож өгнө.
 Ca Modules
•“Ca modules” цэс рүү орж “slot’ идэвхитэй байгаа
эсхийг шалгана.
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон
ажиллагааны зарчим
 System setting
“System setting” цэс дээр системийн
праметрүүд тохируулагдсан байх ёстой
•System setting ->OSD
language
•“System setting -> OSD language” ok товчлуурыг дарж “edit” горимрүү
шилжиж хэл сонгоно
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон
ажиллагааны зарчим
 Network Management
•Сүлжээгээр(веб интерфейсээр)
хандаж тохиргоо хийхийн тулд
энд IP хаягийн тохиргоо хийнэ.
•“Management
Ip”
хаягийн тохиргоог гэх
мэтчилэн хийж өгнө
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон
ажиллагааны зарчим
 Веб интерфейсээр хандах
•Веб интерфейсээр хандахын
тулд
хандах
гэж
буй
компьютрийн “ip” хаяг болон
сансрын хүлээн авагчийн “ip”
хаяг нэг сүлжээний хаягтай
байх ёстой.
•Хандахдаа веб броузерийн
сайтын
нэр
бичих
хэсэг(navigation
bar)
дээр
хүлээн авагчийн “ip” хаягийг
бичин “ok” дарна
Username: admin Pass: admin
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон
ажиллагааны зарчим
 Веб интерфейсээр хандах
•Веб
интерфейсээр
хандаж орсны дараа
ийм байдалтай харагдах
бөгөөд цэсүүд дээр
тохиргооны
параметрүүдыг оруулж
өгнө.
Сансрын хүлээн авагч дээр хийх тохиргоо болон ажиллагааны
зарчим
 Веб интерфейсээр хандах
 Оролтын тохиргоо
Кодер
 RM8600 Кодер
1. Гаралтын интерфайс
 DVB-ASI гаралт
 10/100M TS IP гаралт
2. Оролтын интерфайс
Аналог дүрс
Аналог дуу
ASI
IP
3. Дүрсийн кодлолын формат
· H.264/AVC
4. Дууны кодлолын формат
-MPEG-1 Layer-2
-HE-AAC,LC-AAC
Multiplexer
Realmagic-н Multiplexer нь DVB, DTV, MMDS, Data
зэргийг дэмжиж ажилладаг. Оролтын 8 ASI
порттой. Гаралтандаа хамгийн ихдээ 160 Mbps
хурдыг гаргах боломжтой. Үндсэн мэдээлэл болон
зарим тохиргоог нүүрэн талын дэлгэц дээр хийж
болох ба бүх параметрийн тохиргоог Head-end
Manager программын тусламжтай хийнэ.
Multiplexer
1 – Тэжээлийн индикатор
2 - Keyboard Lock
3 – Ажиллагааны төлөв (Status)
4 – Холболтын төлөв
5 – Дэлгэц
6 – Удирдлагын товчлуур
7 – Гүйцэтгэх товчлуур (OK)
8 – Буцах болон гарах (ESC)
Multiplexer
1 – Газардуулга
2 – Тэжээлийн оролт
3-10 – ASI оролтууд
11-12 – ASI гаралтууд
13 – Сүлжээний оролт (RJ45)
14 – RS232
Multiplexer
 Үзүүлэлтүүд
 Оролтын хүчдэл: 100-240 AC, 47-63 Hz, цахилгаан




чадал <30 W
Оролт: ASI 8 порт
Гаралт: ASI 2 (үндсэн ба нөөц)
Холболт: BNC, 75 Ом
Битийн хурд: Оролт 0-160 Mbps Гаралт 1-160 Mbps
Multiplexer
 Тохиргоо хийх
Тохиргоо хийхийн тулд Head-end manager программ
суусан компьютерыг ашиглана.
MUX-н RJ45 портоос компьютерт сүлжээний кабелиар
холбоно.
Тохиргоо хийх комьютер нь MUX-тай нэг сүлжээнд
байх ёстой.
Multiplexer
 Тохиргоо хийх дараалал
 Эхлээд Head-end manager программыг
ажиллуулна. Дараах байдлаар харагдана.
Multiplexer
• Тохиргоо хийх дараалал
Head- end программд MUX оролт дараах
байдлаар харагдана.
Multiplexer
•Тохиргоо хийх дараалал
Оролтын программыг дээрх байдлаар задална.
Multiplexer
•Тохиргоо хийх дараалал
 Оролтонд задарсан байгаа сувгуудыг
сонгож
товчлуураар MUX-н
гаралтанд үүсгэж өгнө. MUX-н
гаралтаас сувгийг устгахдаа
товчлуурыг ашиглана. Тохиргоог хийж
дууссаны дараа Apply Programm, Start
multiplexing товчлуурыг дарж тохиргоо
дуусна.
Multiplexer
•Тохиргоо хийх дараалал
Тохиргоо болон холболтууд хэвийн бол Multiplexer-н
индикаторууд нь дараах байдлаар харагдана.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Уг модулятор нь “Teamcast” компаниас гаргасан
DVB –T2 стандартад тулгуурласан модулятор юм.
 DVB-Т2 стандарт болон уг стандартад тусгагдсан
бүх модуляцын төрөл болон кодлолын төрлүүдтэй
зохицон ажиллах боломжтой.
 Цагийн тулгуурыг дотоод осциллатор болон гадаад
10 Мгц эсвэл 1PPS сигналаар тохируулдаг. Нэг
давтамжийн сүлжээ ашиглах үед GPS сигналаар
цагийн тулгуураа үүсгэдэг.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Ажиллагааны орчин:
 Цахилгаан тэжээл : 198-242 вольтын , 48-52 Hz ийн
давтамжтай хувьсах хүчдлээр ажиллана
 Ажиллах температур: 0-50℃ т ажиллах боломжтой;
 Агаарын даралт : 86kPa~106kPa
 Харьцангуй чийгшил : 20%~80%;
MT2 DVB-T2 Modulator
 Оролтын бит урсгалаа ASI интерфейс болон LAN
портоор авч болно.
 470-860 MHz ийн давтамжийн зурваст ажиллана.
 0-10 dBm ийн агуургийн утгатай дохио гаргана.
 Тохиргоо болон ашиглалтыг LAN болон сериалаар
портоор удирдаж болдог
MT2 DVB-T2 Modulator
Зураг : MT2 DVB-T2 Modulator
ийн урд хэсгийн харагдах
байдал
 RF monitor интерфейс: ерөнхий RF гаралтын утгаас
20 dB ээр бага түвшний RF гаралт. Ашиглагдах
холбогчийн төрөл: SMA plug (male)
 Хяналтын LED гэрлүүд: Модуляторын урд хэсэгт
харагдах гэрлүүд ажиллагааны байдлыг мэдэх
боломжийг олгодог.
MT2 DVB-T2 Modulator
 POWER : хэвийн үед ногоон гэрэл ассан байна. Энэ
гэрэл нь төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл хэвийн
ажиллаж байгаа эсэхийг илтгэдэг
 ALARM : хэвийн ажиллах үед асахгүй . Анивчиж
байвал оролтонд сонгосон Bitstream буруу эсвэл
цагийн тулгуур алдагдсан байна.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Харин шар гэрэл асах үед температур хэт өндөр
эсвэл бусад төхөөрөмжүүдтэй холбогдохгүй ,
оролтонд бит урсгал өгөгдөөгүй гэх мэт
алдаануудыг заадаг.
 READY : хэвийн ажиллаж байх үед ногоон гэрэл
асна. Хэрэв анивчиж байвал RF гаралт байгаа
боловч тест горимоор үүсгэгдсэн байна. Харин
гэрэл асахгүй байвал гаралтанд RF дохио
гаргахгүй.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Уг модулятор нь оролтондоо 2 ASI урсгал хүлээн авах
боломжтой бөгөөд тэдний хооронд автоматаар шилжих
боломжтой.
 RS232: сериал порт ашиглан тохиргоо болон ажиллагааг
удирдах боломжтой
 Gigabit: gigabit портыг ашиглан оролтонд bit stream хүлээн
авах боломжтойгоос гадна Gigabit 1 портыг ашиглан
модуляторын тохиргоо болон ажиллагааг удирдах
боломжтой.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Цагийн тулгуурыг гаднаас авах боломжтой 10M
болон 1PPS портууд байх бөгөөд дотоод crystal
oscillator ын цагийн тулгуурыг гаралтанд гаргах
боломжтой 10М порттой.
 Нэг давтамжийн сүлжээнд ажиллах үед цагийн
тулгуурыг GPS ээр хүлээн авах боломжтой.
 RF output : гаралтанд -10-0 dBm ийн түвшинтэй
дохио гаргана.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Программ хангамж
 Уг модулятор нь хяналт тохиргоо хийхэд
зориулагдсан өөрийн программ хангамжтай.
 ControlCast TCS-MT2:
модуляторын бүх
хэсгийн ажиллагааны параметрүүдийг тохируулдаг
болон ажиллаж байх үеийн ажиллагааны байдлыг
хянадаг удирдлагын программ хангамж юм.
 TuneCast IP.
Модуляторын шугаман бус
гажуудлыг тохируулдаг программ хангамж юм.
MT2 DVB-T2 Modulator
 Программ хангамж
 Модуляторыг программ хангамжаар удирдахын тулд
танд
 Лан порттой компьютер /ControlCast программ
суулгагдсан/
 Шулуун холболттой UTP кабель хэрэг болно.
Компьютертаа 192.168.0.ххх той IP хаяг олгосноор
модуляторт хандах боломжтой болно.
•MT2 DVB-T2 Modulator
•Программ хангамж
 Controlcast программыг өөрийн компьютерт суулгасны
дараа Start цэснээс Teamcast гэсэн фолдероос
ControlCast TCS-MT2.exe файлыг ажиллуулан
программыг эхлүүлнэ.
MT2 DVB-T2 Modulator
•Программ хангамж
 Модуляторын IP
хаяг нь
192.168.0.209
 Программд
хандсаны дараа
connect товчийг
дарж модуляторт
хандана. Энэ үед
тухайн
модуляторын
үндсэн
параметрууд
болон
ажиллагааны
үзүүлэлтүүд
дэлгэцэнд
харагдана
Зураг : Програм эхлүүлэх үеийн харагдах байдал
MT2 DVB-T2 Modulator
•Программ хангамж
 Хэрэв Fails to Connect to
the module гэсэн алдаа
гарч
ирвэл
компьютерийнхаа IP хаяг
болон
төхөөрөмжинд
холбогдсон
кабелиа
шалгаж үзнэ.
•Холбогдсоны Installation,
Operating,Monitoring болон
Maintenance гэсэн 4 үндсэн цэс
гарч ирнэ.
•Inputs, Process, Output, Clock &
Synchro and Management гэсэн
5хэсэгтэй
MT2 DVB-T2 Modulator
•Программ хангамж
Зураг : Installation цэс рүү хандсан байх үеийн
харагдах байдал
•Input хэсэгт төхөөрөмжийн IP
хаяг харагдах бөгөөд DHCP
ийг сонгосон үед IP хаягийг
гараас өгөх боломжтой.
•Process хэсэгт үндсэн болон
туслах
оролтын
портыг
сонгож мөн ASI гаралтанд
гаргах
үүсгүүрийг
сонгож
өгдөг.
•Output хэсэгт модуляторын
зурвасын өргөн, давтамж,
унтралт
гэх
мэт
RF
параметрүүдийг
өөрчлөх
болон тохируулах боломжтой.
•Clock & Synchro хэсгийг
сонгох үед цагийн тулгуурыг
сонгож
тохиргоо
хийх
боломжтой
•Management
хэсэгт
LAN
портын IP тохиргоог харна.
MT2 DVB-T2 Modulator
Программ хангамж
Зураг : operating цэс рүү хандсан байх үеийн
харагдах байдал
 Input хэсэгт LAN портоор
оролтын bit stream хүлээн
авч байх үеийн LAN port
ын тохиргоо хийгддэг.
 Process хэсгийг сонгож
модуляц болон кодлолтой
холбоотой бүх тохиргоог
хийнэ
 Output хэсгийг сонгож
модуляторыг автоматаар
унтрах алдаануудын
нөхцлийг сонгож ,
урьдчилсан засварыг
идэвхижүүлэх эсэх болон
шугаман болон шугаман
бус горимыг сонгодог
MT2 DVB-T2 Modulator
•Программ хангамж
 Input хэсгийг сонгож ASI болон




Зураг : Monitoring цэс рүү хандсан байх үеийн
харагдах байдал
LAN портоор оролтонд орж
ирж байгаа bit stream ийг
хэмжинэ
Process хэсгийг сонгож
модуляцлагдсан модуляторын
битийн хэмжээг харах
боломжтой.
Output хэсгийг сонгож RF
гаралтын төлөв байдлыг харна.
Clock & Synchro хэсгийг
сонгож тухайн цагийн
тулгуурын төлөв байдлыг
харна.
Management хэсгийг сонгож
төхөөрөмжийн төхөөрөмжийн
үндсэн төлөв байдлыг хянана.
MT2 DVB-T2 Modulator
Программ хангамж
Зураг : Maintenance цэс рүү хандсан байх үеийн
харагдах байдал
хэсгээс тухайн
модулятор тест горимоор
ажиллаж буй эсэхийг
хянах боломжтой.
 Хэрэв
оролтонд
бит
урсгалгүй
нэвтрүүлэгч
гаралт гаргаж байх үед
Test mode нь PRBS болж
гаралтанд
программ
гарахгүй.
 Бит
урсгал
хэвийн
холбогдсон үед Test mode
нь disable болж модулятор
хэвийн ажиллана.
 Process
Нэвтрүүлэгчийн ажиллагаа
 Чадлын өсгүүрийн давтамжийн цараа нь: 470-
620 MHz
 гаралтын чадал нь сонголттой (20 ; 50 ; 100)
шугаман бус болон интермодуляцийн нөлөө
бага
 LED гэрэл ашиглан төхөөрөмжүүдийн бүх чухал
параметрүүдийг харах боломжтой.
 Өсгөлт >55 dB
 Ажиллагааны температур -5-55 С
Нэвтрүүлэгчийн ажиллагаа
1:PA транзистор гүйдэл1;
2:PA транзистор гүйдэл 2;
3:PA транзистор гүйдэл 3;
4:сонгох
5:Reset товчлуур;
6:Чадал шилжүүлэгч;
7:PA Power (ногоон гэрэл асч байвал хэвийн ажиллана);
8:Alarm Indicator(гэрэл асч байвал алдаа зааж байна);
9:LCD параметрүүдийг харах дэлгэц
Нэвтрүүлэгчийн ажиллагаа
1:COMM interface
2:AC220V input
3:RF output;
4:RF input;
5:Air in;
6:Fuse;
7:AC220V output;
8:PA air switch;
9:PA өсгөлтийн тохируулга;
Нэвтрүүлэгчийн ажиллагаа
 Нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн болон оролт гаралтын
кабелиуд хэвийн холбогдсон эсэхийг сайн шалгаж
үзсэний дараа нэвтрүүлэгчийн цахилгаан
тэжээлийг өгнө.
 Модуляторын цахилгаан тэжээлийг өгч
ажиллагааны байдлыг урд хэсгийн нь индикатороос
харна.
 Нэвтрүүлэгчийн чадлыг өгнө.
 Модуляторын Ready гэсэн LED гэрэл асах хүртэл
хүлээнэ. Нэвтрүүлэгчийн нүүрэн талын On/off
товчлуурыг дараад PA POWER гэсэн ногоон ассан үед
нэвтрүүлэгч хэвийн ажиллана.
Антенн фидерийн төхөөрөмж
 Туйлшрал: Хэвтээ
 Давтамжийн цар: 470-610 MHz
 Оролтын чадал: 300 W
 Өсгөлт: >7.5 dBd
 VSWR: <1.15
 Эсэргүүцэл: 50 Ом
 Холбогч: N type
 Ажиллах температурын цар: -55 oC , -60oC
Антенн фидерийн төхөөрөмж
 Туйлшрал: Хэвтээ
 Давтамжийн цар: 470-610 MHz
 Оролтын чадал: 200 W
 Өсгөлт: >11.5 dBd
 VSWR: <1.15
 Эсэргүүцэл: 50 Ом
 Холбогч: N type
 Ажиллах темпратурын цар: -55 oC , -60oC

similar documents