Martin Zielina

Report
Vězňovo dilema ve vědě a praxi
Martin Zielina, Irena Kovačičinová
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
TEORETICKÁ ČÁST
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Teorie her



Aplikovaná disciplína matematiky
Theory of Games and Economic Behavior
(1944)
John von Neumann a Oskar Morgensterne
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Hry s nulovým a nenulovým
součtem
Výhra &Vklady Distribuce
výhry
Hra s nulovým Vždy rovno 0
Vždy jeden hráč
součtem
Hra s nenulovým Může být menší, Může být více
součtem
rovno i větší 0
hráčů
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Dilema vězně
Spolupráce
Zrada
Spolupráce
Zrada
1:1
0:10
10:0
6:6
Autoři: Merrill Flood a Melvin Dresher (leden, 1950)
V 60. a 70. letech bylo napsáno o tomto tématu více než 1000
článků (Donniger, 1986, p. 124).
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Vězňovo dilema
Spolupráce (1)
Tah
protihráče
Zrada (2)
Můj tah
Spolupráce
Zrada (B)
(A)
ODMĚNA
OŠKUBÁNÍ
(celkem
(velmi špatné)
dobré)
POKUŠENÍ
ZRADA
(velmi dobré)
(dost špatné)
Optimalita v Paretově smyslu – A1, A2, B1
Nashovo ekvilibrium – B2
NEJVÝHODNĚJŠÍ STRATEGIE – VŽDY ZRADIT!
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Turnaj ve vězňovu dilematu (VD)



Robert Axelrod
14 naprogramovaných strategií VD + program
„Náhoda“ (náhodná volba zrady a spolupráce),
které se utkaly systémem každý s každým ve
200 kolovém turnaji
Vítěz – TIT FOR TAT („půjčka za oplátku“) =
v 1. kole tato strategie spolupracuje a v dalších
kolech opakuje tah spoluhráče
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Shrnutí teoretických přístupů


Jednokolová varianta vězňova dilematu – vždy
zradit.
Vícekolová varianta vězňova dilematu – TIT
FOR TAT („půjčka za oplátku“).
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
PRAKTICKÁ ČÁST
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Experimenty s vězňovým
dilematem


Demingův cyklus (Plan-Do-Check-Act) –
postupné zlepšování
Další faktory ovlivňující VD: příbuzenství
(Hamilton, 1964a, 1964 b), věk, gender,
příslušnost k sociální třídě, rasa (např.
Sampson, Kardush, 1965), postavení ve
skupině (Brown, 1984), vliv genetiky, IQ,
sociální blízkosti (Segal, Hersberger, 1999)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Vězňovo dilema u jednovaječných
a dvojvaječných dvojčat
Zygotnost
MZ (monozygotní)
Rozmezí
Muži
ženy
DZ (dizygotní)
rozmezí
muži
ženy
Pohlaví celkem
muži
ženy
Počet
59
13
24
Body – průměr/(rozmezí)
339,48
(200-531)
328,62
345,47
304,27
(200-451)
271, 31
322,13
34
62
306,71
336,44
21
38
37
Zdroj: Segal, Hershberger, 1999, p. 39.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Specifický osobnostní typ



Experimentálně potvrzeno, že někteří lidé mají
tendenci vždy spolupracovat (ryzí altruisté).
Liší se však názory na to, kolik takových
altruistů se vyskytuje ve společnosti.
Okolo 12 % - 13 % (Cooper et al., 1996, p. 189)
nebo pouze přibližně 5 % (McKelvey, Palfrey,
1992, p. 820) z celkové populace.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Míra spolupráce dle pohlaví
po jednotlivých kolech
Zdroj: Ortmann, Tichy, 1999, p. 335
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Přehled použité literatury









BROWN, R.J. The Effects of Intergroup Similarity and Cooperative vs. Competitive Orientation on Intergroup
Discrimination. British Journal of Social Psychology, 1984, Vol. 23, No. 1, p. 21-33.
COOPER, R., DEJONG, D. V., FORSYTHE, R., ROSS, T. W. Cooperation without Reputation: Experimental
Evidence from Prisoner´s Dilemma Games. Games and Economic Behavior, 1996, Vol. 12, No. 13, p. 187-218.
DONNINGER, C. Is It Always Efficient to be Nice? In Dickman and Mitter (eds) Paradoxical Effects of Social Behavior.
Heidelberg: Physica Verlag, 1986, p. 123-134.
HAMILTON, W. D. The genetical evolution of social behavior (I). Journal of Theoretical Biology, 1964a, Vol. 7. p. 1-16.
HAMILTON, W. D. The genetical evolution of social behavior (II). Journal of Theoretical Biology, 1964b, Vol. 7. p. 1752.
MCKELVEY, R. D., PALFREY, T. R. An Experimental Study of the Centipede Game. Econometrica, 1992, Vol. 60,
No. 4, p. 803-836.
SAMPSON, E. E., KARDUSH, M. Age, Sex, Class, and Race Differences in Response to a Two-Person Non-ZeroSum Game. Journal of Conflict Resolution, 1965, Vol. 9, No. 2, p. 212-220.
SEGAL, N. L., HERSHBERGER, S. L. Cooperation and Competition Between Twins: Findings from a Prisoner´s
Dilemma Game. Evolution and Human Behavior, 1999, Vol. 20, No. 1, p. 29-51.
ORTMANN, A., TICHY, L. K. Gender differences in the laboratory: evidence from prisoner´s dilemma games. Journal
of Economic Behavior & Organization, 1999, Vol. 39, p. 327-339.
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Děkuji za pozornost
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

similar documents