ویدئو استریمینگ بر روی شبکه

Report
1
‫سید مهدی آوایی‬
‫استاد راهنما ‪ :‬دکتر دادخواه‬
‫‪2‬‬
‫فهرست‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫‪3‬‬
‫استریمنگ چیست؟‬
‫تاریخچه استریمینگ‬
‫پهنای باند استریمینگ‬
‫کدک ‪ ،‬بیت استریم ‪ ،‬انتقال ‪ ،‬کنترل‬
‫مسائل مربوط به پروتکل‬
‫منابع‬
‫مقاله‬
‫پرسش ها‬
‫استریمینگ چیست؟‬
‫• استریم کردن ویدئو به معنای دریافت و نمایش همزمان ویدئو توسط‬
‫کاربر نهایی است ‪ ،‬زمانی که این ویدئو توسط یک فرستنده برای آن‬
‫کامپیوتر ارسال شود‪.‬‬
‫• استریمینگ زنده(‪(live streaming‬‬
‫• نیازهای پروسه استریمینگ زنده(دوربین فیلم برداری‪،‬انکودر‪،‬سرور)‬
‫‪4‬‬
‫تاریخچه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫تالش برای نمایش عکس و فیلم در کامپیوتر ‪1950‬‬
‫در سال های ‪ 1980‬تا ‪ 1990‬نمایش مدیا در کامپیوتر محقق شد‬
‫مشکالت اصلی استریمینگ ‪ cpu :‬و شبکه ای مناسب برای فرستادن‬
‫مدیا‬
‫در بین سال های ‪ 1990‬تا ‪ : 2000‬افزایش پهنای باند اینترنت ‪ ،‬افزایش‬
‫تعداد کاربرهای اینترنت ‪ ،‬استفاده از پروتکل ها و زبان های استاندارد‬
‫مثل ‪ HTTP‬و ‪ TCP/IP‬و ‪ ، HTML‬تجاری شدن اینترنت‬
‫اولین استریمینگ زنده تاریخ در سال ‪ 1995‬انجام شد که گزارش‬
‫رادیویی بازی بیسبال بین دو تیم ‪ yankees‬و ‪seattle mariners‬‬
‫بود‪.‬‬
‫تاریخچه(ادامه)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫اولین ویدئو استریمینگ ‪ 2‬سال بعد در سال ‪ 1997‬انجام شد‪.‬‬
‫در سال های بعد با پیشرفت سریع اینترنت‪،‬استریمینگ بسیار فراگیر شد‬
‫و سایت ها یی مثل ‪ youtube‬به وجود آمدند‪.‬‬
‫پهنای باند استریمینگ‬
‫‪ ‬برای ویدئو استریمینگ ‪ ،‬یک برادبند با سرعت بیش از ‪ 2.5 Mgbps‬پیشنهاد می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬درخواست با پروتکل های ‪ unicast‬یا ‪multicast‬‬
‫‪multicast‬‬
‫‪7‬‬
‫‪unicast connection‬‬
‫‪connection‬‬
‫کدک‪،‬بیت استریم‪،‬انتقال‪،‬کنترل‬
‫‪ ‬رشته صوتی توسط کدک هایی مثل ‪ mp3‬یا ‪ AAC‬فشرده سازی می شود‪.‬‬
‫‪ ‬رشته تصویری توسط کدک هایی مثل ‪ H.264‬فشرده سازی می شود‪.‬‬
‫‪ ‬رشته صوت و تصویر کد شده ‪ ،‬در یک ظرف بیت استریم مثل ‪FLV,‬‬
‫‪ ASF, WebM,‬یا ‪ ISMA‬سرهم می شود‪.‬‬
‫‪ ‬این بیت استریم توسط پروتکل هایی مثل ‪ RTP‬و ‪ MMS‬از سرور برای‬
‫کالینت فرستاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬کالینت می تواند توسط یک پروتکل کنترلی مثل ‪ MMS‬یا ‪ RTSP‬با سرور‬
‫تعامل کند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫مسائل مربوط به پروتکل‬
‫‪ ‬برای استفاده از پروتکل شبکه ای که مدیا استریمینگ را پشتیبانی کند مسائل‬
‫متعددی را می توان بررسی کرد‪:‬‬
‫‪UDP‬‬
‫‪RTP , RTSP , RTCP‬‬
‫‪HTTP adaptive bitrate streaming‬‬
‫‪TCP‬‬
‫‪Uni Cast Protocols‬‬
‫‪Multi Cast Protocols‬‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منابع‬
 Funding Networks - RealNetworks History
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/RealNetworks-IncCompany-History.html
 The History & Future of Real Networks, Internet Video Magazine
http://www.internetvideomag.com/Articles-2004/022324Real.htm
 What is Streaming? A high-level view of streaming media technology, history...
Streaming Media Magazine
http://www.streamingmedia.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=74052
 Josh Lowensohn. (2008). YouTube to Offer Live Streaming This Year.
http://news.cnet.com/8301-17939_109-9883062-2.html?tag=mncol ^
 Grant and Meadows. (2009). Communication Technology Update and
Fundamentals 11th Edition. pp.114
 Ch. Z. Patrikakis, N. Papaoulakis, Ch. Stefanoudaki, M. S. Nunes, “Streaming
content wars: Download and play strikes back” presented at the
Personalization in Media Delivery Platforms Workshop, [218 – 226], Venice,
Italy, 2009.
10
‫مقاله‬
‫‪11‬‬
‫ نقطه‬۶ ‫ برای مشخص کردن چالش های اصلی استریمینگ این مقاله‬
:‫کلیدی در ویدئو استریمینگ را مورد بررسی قرار داده است‬
1.video compression
2.application-layer QOS Control
3.Continuous media distribution services
4.streaming servers
5.media synchronization mechanisms
6.protocols for streaming
12
‫پرسش ها‬
‫‪13‬‬

similar documents