SPECSHEET TWEAKERS

Report
SPECSHEET TWEAKERS
Susanne Kilian
23 juli 2014
ALGEMEEN
Bij Tweakers zijn we gek op advertenties.
Ten minste; als ze binnen onze advertentierichtlijnen vallen en dus iets toevoegen aan de
gebruikerservaring in plaats van daar afbreuk aan te doen. In dit bestand staat voor alle
advertentiemogelijkheden precies beschreven wat die richtlijnen bij Tweakers & Computable zijn.
Verder zijn per advertentietype de specifieke richtlijnen aangegeven.
2013 / 2014
2
INHOUD
Toelichting & Richtlijnen
Aanleveren Advertenties Online
Algemene Richtlijnen Advertising
Display
Algemene Richtlijnen Advertising
In-page ads
Advertentie types
Text
Advertentie types
Video pre-roll
Advertentie types
2013 / 2014
3
Toelichting & Richtlijnen
2013 / 2014
4
Aanleveren Advertenties Online
Het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal kan via [email protected]
U kunt contact met hen opnemen via 020 204 2405
Al het materiaal dient uiterlijk 48 uur voor start van de campagne te worden aangeleverd.
Voor rich media, layers, en homepage take-overs geldt een minimale aanlevertermijn van 1 week.
2013 / 2014
5
Algemene Richtlijnen Advertising
Type
Specification
General
General terms
Uitingen mogen geen materiaal bevatten dat in strijd is met onze Algemene Voorwaarden
Tracking
First party cookies
Het is niet toegestaan om first party cookies te plaatsen op het Tweakers.net domein
Tracking
Flash cookies
Het is niet toegestaan om Flash cookies (LSO’s) of soortgelijke technologieën te
gebruiken
Policy
Retargeting
Het gebruik van cookies of andere technologieën met als doel onze bezoekers te
herkennen buiten Tweakers.net of bezoekers op Tweakers.net te herkennen als bezoeker
van een andere site is niet toegestaan
Policy
User data
Het opslaan en verwerken van verkregen gegevens die uniek zijn voor een gebruiker
zoals bijvoorbeeld IP-adressen of ‘fingerprints’
Ad-servers
Certified adservers
Doubleclick, adrime, eyeblaster, noah-reddion, atlas, eyewonder, flashtalking, mediamind
Behavior
Landing page
Landingspages die achter de click through zitten van een advertentie uiting mogen geen
pop-ups genereren.
Positionering
Positionering
Om te zorgen voor een correcte positionering moeten de visuele elementen van een
banner in de markup altijd voorzien zijn van een width en een height directive – hetzij
d.m.v. width en height attributen hetzij d.m.v. inline style. Dit zorgt ervoor dat de
intrinsieke afmetingen van de banner al door het script zijn op te vragen, voordat de
elementen zelf zijn ingeladen en de advertentiepositie correct te bepalen is.
Tracking
Click tag
Om de clicks van een flash creative te kunnen meten dient een button geplaatst te
worden op de bovenste laag van de creative. Aan deze button action dient vervolgens de
variable getURL gekoppeld te worden met de volgende unrelase functie: on (release_
{getURL (_rootclickTag,”_blank: );}
2013 / 2014
6
Algemene Richtlijnen Advertising
Type
Specification
Behavior
Click through
Alle click through url's dienen te openen in een nieuw browser venster. Clicks op user
controls zoals play/stop buttons mogen nooit functioneren als click-out
Design
Distinction
Uitingen moeten onderscheidend zijn van de content. De uiting moet te herkennen zijn
als advertentie
Design
Faux content
Uitingen mogen niet lijken op een melding van een besturingssysteem of misleidend of
suggestief zijn
Design
Effects
Uitingen mogen niet bestaan uit elementen die doorgaans als storend worden ervaren,
zoals objecten met stroboscopische effecten
Technical
File types statisch
.png, .jpeg, .gif (eventueel animated)
Technical
File types
dynamisch
Flash (.swf), HTML5 (Javascript, CSS, HTML)
2-4-2013
2013
/ 2014
7
Algemene Richtlijnen Advertising
Type
Specification
Compatibility
OS compatability
Advertentieuitingen moeten standaard dezelfde werking hebben op verschillende
operating systems tenzij vooraf anders aangegeven zodat de targetting kan worden
aangepast
Compatibility
Flash version
Flash uitingen dienen te werken met de flash plugin versie 8 of hoger
Compatibility
Flash / HTML 5
fallback
Uitingen dienen te zijn voorzien van een statische fallback in de vorm van een klikbare
afbeelding (jpg, png of gif) indien er geen support aanwezig is op de client voor de
gebruikte technologie (b.v. Flash of html5)
Compatibility
Additional
software
Advertentieuitingen mogen gebruikers niet vragen om additionele software of plugins te
installeren
Compatibility
Backwards
compatability
Advertentieuitingen dienen de gebruikservaring op de website niet negatief te
beinvloeden in browsers of met flash plugin-versies die buiten de compatibiliteitsscope
vallen
Compatibility
Code
compatability
Advertentieuitingen mogen geen conflicten veroorzaken met de Tweakers.net clientside
code. Javascript, html/css code dient valide en 'gesandboxed' te zijn
Compatibility
Browser
compatability
Advertenties moeten ten minste volledig correct functioneren in de 2 meest recente
major releases van Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer en Internet Explorer 7.
(dec-2011: FF 8,9; Chrome: 15,16; Safari 4, 5; IE 7,8,9)
In-page ads
Type
Specification
Design
Background
2013 / 2014
Als een uiting een witte achtergrond heeft dan dient de banner voorzien te zijn van een 1
pixel border in een donkere kleurtint
8
Leaderboard
Max initial file load size
50 KB
Max Subsequent polite file load size
100 KB
Maximum animation length (non-video)
15 sec
Looping
Max percentage of CPU usage
Creative guidelines
Toegestaan
30%
-
Rich media: expendable
Close button position
Rechtsonder
Expansion richtingen
Naar beneden
Maximum expanded demension
2013 / 2014
728x270
9
Billboard
Max initial file load size
Max Subsequent polite file load size
Maximum animation length (non-video)
Looping
Max percentage of CPU usage
Creative guidelines
75 KB
1 MB
15 sec
Toegestaan
40%
IAB Style Guide
Rich media: expendable
Close button position
Zie IAB Style Guide
Expansion richtingen
Zie IAB Style Guide
Maximum expanded demension
Zie IAB Style Guide
2013 / 2014
10
Pushdown
Max initial file load size
Max Subsequent polite file load size
Maximum animation length (non-video)
Looping
Max percentage of CPU usage
Creative guidelines
75 KB
1 MB
15 sec
Toegestaan
40%
IAB Style Guide
Rich media: expendable
Close button position
Zie IAB Style Guide
Expansion richtingen
Zie IAB Style Guide
Maximum expanded demension
Zie IAB Style Guide
2013 / 2014
11
Small rectangle(Tweakers)
Max initial file load size
50KB
Max Subsequent polite file load size
100 KB
Maximum animation length (non-video)
15 sec
Looping
Max percentage of CPU usage
Toegestaan
30%
Creative guidelines
2013 / 2014
12
Medium rectangle
Max initial file load size
50KB
Max Subsequent polite file load size
100 KB
Maximum animation length (non-video)
15 sec
Looping
Max percentage of CPU usage
Toegestaan
30%
Creative guidelines
Rich media: expendable
Close button position
Linksboven
Expansion richtingen
Naar links
Maximum expanded demension
2013 / 2014
360x150
13
Halfpage ad
Max initial file load size
60KB
Max Subsequent polite file load size
100 KB
Maximum animation length (non-video)
15 sec
Looping
Max percentage of CPU usage
Toegestaan
30%
Creative guidelines
Rich media: expendable
Close button position
Linksboven
Expansion richtingen
Naar links
Maximum expanded demension
2013 / 2014
600x250
14
Homepage take-over (Tweakers)
Max initial file load size
Max Subsequent polite file load size
Maximum animation length (non-video)
Looping
Max percentage of CPU usage
Creative guidelines
50KB (header)
150 KB(wallpaper)
15 sec
Toegestaan
40%
Specs
Rich media: expendable
Close button position
Linksboven
Expansion richtingen
Naar links
Maximum expanded demension
2013 / 2014
672x600
15
Full banner
Max initial file load size
Max Subsequent polite file load size
Maximum animation length (non-video)
Looping
Max percentage of CPU usage
50KB
Nvt
15 sec
Toegestaan
40%
Creative guidelines
Rich media: expendable
Close button position
Rechtsonder
Expansion richtingen
Naar beneden
Maximum expanded demension
2013 / 2014
1000x360
16
Layer
Max initial file load size
80 KB
Max Subsequent polite file load size
160 KB
Maximum animation length (non-video)
10 sec
Looping
Max percentage of CPU usage
Toegestaan
30%
Creative guidelines
Rich media: expendable
Close button position
Rechtsonder
Expansion richtingen
Naar beneden
Maximum expanded demension
2013 / 2014
468x180
17
Floor ad/slider
Max initial file load size
Max Subsequent polite file load size
Maximum animation length (non-video)
Looping
Max percentage of CPU usage
80 KB
160 KB (2,2 MB user initiated voor
slider)
15 sec
Toegestaan
40%
Creative guidelines
2013 / 2014
18
Rich media: Expendable
Type
Specification
Behavior
Expansion
methode
Een expandable mag uitklappen middels een mouse-over en via een mouse-click. De
mouse-over geldt alleen indien de interactie plaatsvindt in een hot spot. Zie definitie van
hotspot
Behavior
Contraction
methode
De contraction methode moet altijd gelijk zijn aan de expansion methode
Behavior
Hot Spot
Een expandable die via een mouse-over geactiveerd wordt moet een hotspot hebben die
minimaal 10% verwijderd is van de border. De expandable mag pas geactiveerd worden
als de gebruiker minimaal 0,5 seconde met zijn muis in de hotspot zit
Behavior
Close button
Verplichte sluitknop met 'X' en de tekst 'sluiten', moet goed zichtbaar zijn; altijd in
uiterste hoek van expandable deel
Technical
Subsequent Max
File Load Size
2,2 MB
2013 / 2014
19
Rich media: In-Ad Video
Type
Specification
Technical
Subsequent Max File Load
Size
2,2 MB voor video file load / onbeperkt voor streaming video
Behavior
Video start
Een video in een uiting mag uit zichzelf beginnen, mits deze voldoet aan polite
load.
Technical
Min Video Frame Rate
24 fps
Technical
Resoluties
Geaccepteerde resoluties zijn 1920x1080 @ 12 Mbps, 1280x720 @ 8Mbps,
960x540 @ 6Mbps
Technical
Aspect ratio
Video's moeten altijd een 1:1 pixel ratio hebben. Als het bijvoorbeeld om 16:9
beelden gaat, dan moet de pixelverhouding ook 16:9 zijn etc
Behavior
Audio
Audio mag enkel hoorbaar zijn na interactie van de gebruiker. Als een video uit
zichzelf start, dan staat het geluid standaard uit en is het pas hoorbaar na een
mouse-click
Technical
Audio Code
Minimaal AAC audio stero 128 kpbs. 192 kpbs wordt aanbevolen
Technical
File formats
.flv, mp4, .avi, .mkv, .mov
Behavior
Play controls
Een video dient altijd minimaal een play- en tijdens het spelen minimaal
pauze/stopknop te hebben. De functies dienen bij elkaar te staan en duidelijk
te zijn voor de gebruiker.
Behavior
Audio controls
Een video met audio heeft altijd een control om audio direct uit te schakelen.
Optioneel kan met behulp van een slider kan het volume worden geregeld
Behavior
User controls full screen
Als een video op full screen afgespeeld kan worden, dan moet de full
screenversie af te sluiten zijn door middel van een sluitfunctie rechtsboven in
het beeld en door op de escape-toets te drukken
2013 / 2014
20
(Nieuwsbrief) Advertorial
Type
Specification
Design
Karakters titel
40 incl spaties
Design
Karakters body
270 incl spaties
Technical
Karakters URL
Technical
Image
afmeting
Technical
Image
bestandstype
Technical
Image file size
2013 / 2014
1024
67x67
.jpg, .gif (non-animated), .png
15kb
21
Gesponsorde tekstlink (Tweakers)
Type
Specification
Design
Karakters titel
Design
Karakters body
Technical
Karakters URL
Technical
Image afmeting
Technical
Image
bestandstype
Technical
Image file size
90 incl spaties
nvt
1024
60x50
.jpg, .gif (non-animated), .png
10kb
22
Uitgelichte shop positie
Type
Specification
Design
Karakters titel
Design
Karakters body
Technical
Karakters URL
Technical
Image afmeting
nvt
Technical
Image
bestandstype
nvt
Technical
Image file size
nvt
nvt
60 inclusief spaties
1024
23
RSS
Type
Specification
Design
Karakters titel
40 incl spaties
Design
Karakters body
320 incl spaties
Technical
Karakters URL
Technical
Image afmeting
nvt
Technical
Image
bestandstype
nvt
Technical
Image file size
nvt
2013 / 2014
1024
24
Pre-roll
Type
Specification
Technical
Lengte
Maximaal 15 seconden, waarvan na 10 seconde de advertentie skipbaar is
Technical
File format
.flv of MP4
Technical
Framerate
24 fps
Technical
Resoluties
1920x1080 @ 12 Mbps, 1280x70 @ 8Mbps, 960x540 @ 6Mbps en 640x360 @ 2Mbps
Behavior
Audio
Audio mag direct starten wanneer de pre-roll start
Technical
Audio codec
Minimaal AAC audio stereo 128 kpbs. 192 kpbs wordt aanbevolen
2013 / 2014
(Kbps??)
25

similar documents