tässä

Report
Laitoskokous
8. 4. 2011
Henkilöstö
Haku 2011, tilanne
Neliportainen tutkijauramalli
Savuton kampus
Opetus
Tohtoriohjelmat
Pienryhmäopetus
Opetusnäytteet
Talous
Kokonaiskustannusmalli
Poistot
Alv
Tietohallinto
Admin-oikeudet
Ryhmäadministraattorit
Henkilöstöasiat
• Haku 2010
– Tohtoriopiskelijat valittu
– Tutkijatohtorit valittu (Harri Niemi, Iain Darby, Claudia
Gomes la Rocha)
– Yliopistontutkijoista (5v (tenure) ja 4v) saatu lausunnot.
Johtoryhmä käsittelee asiaa tiistaina.
– Professuureista ei vielä saatu lausuntoja (odotetaan noin
toukokuun puoliväliin mennessä)
Neliportainen uramalli
•
Tohtorikoulutettava
– Yliopistossa tutkijakoulu, jossa tohtoriohjelmia
•
•
•
•
– Rahoitus 4 vuotta
Tutkijatohtori
– Kansainvälinen rekrytointi
– Yht. 6 v maksimi
– Rahoitus pääasiassa täydentävää rahoitusta
Yliopistontutkija (Yliopistonlehtori) (ent. Yliassistentti, erikoistutkija)
– Kansainvälinen haku.
– 4 vuotta pääsääntöisesti
– Toistaiseksi-työsuhteeseen ansioituneet (oma tutkimusryhmä ja rahoitusta)
Asiantuntijamenettely.
– Rahoitus valtionavustuksella tai täydentävällä
Professori
–
–
–
–
Aina asiantuntijamenettely
Toistaiseksi-työsuhde
Pääsääntöisesti avoin kansainvälinen haku
Kutsumenettelyllä ja tenure track -periaatteella erittäin ansioituneita
Projektitutkija, tutkimusavustaja, harjoittelija
Epävirallinen ennakkotieto:
• Savuton kampus mahdollisesti syksystä lähtien
– Tupakointi kielletty kaikkialla kampuksen alueella
merkittyjä tupakointipaikkoja lukuunottamatta .
– Tupakointi sallittu vain virallisilla tauoilla
(ruokatunti ja yksi kahvitauko).
Opetus
• Yliopiston tutkijakoulu, tohtoriohjelmat (Matti
M)
• Opetusta kehitetään pienryhmäopetuksen
suuntaan. Fys2-saliin muutoksia (Jaana).
• Opetusnäytteiden antaminen
– Opetustaito kelpoisuusehto
Talous
• Kokonaiskustannusmalli
– Pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti
käyttöön
– Toimii SAP:ssa, muut mallit aiheuttavat paljon
käsityötä
Hankkeen budjetti
kokonaiskustannusmallissa
Henkilöstökulut
Tehollisen työajan palkat = 0.85 x bruttopalkat
Hankkeeseen palkattava henkilö + laitoksen henkilöt
+ Henkilösivukulu = 0.54 x tehollisen työajan palkat
= Palkkakulu
+ Yleiskustannuskerroin 0.85 x palkkakulu
= Henkilöstökulut ( = 2.42 bruttopalkat)
Muut kulut
Mm. koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut, matkakustannukset, laitteet mikäli rahoittaja rahoittaa, ALV (jos
rahoittaja hyväksyy tukikelpoiseksi)
Henkilöstökulut + muut kulut= Hankkeen kokonaiskustannukset
Esim. SA maksaa kokonaiskustannuksista enintään 80%, loput maksaa laitos (tai muut rahoittajat).
Laitos palauttaa (toistaiseksi) rahoittajan maksamasta yleiskustannusosuudesta 54% tutkimusryhmän
käyttöön.
Henkilösivukulukerroin => 54 %
Lakisääteiset henkilösivukulut (sosiaaliturvamaksu,
eläkemaksu jne)
Poissaoloajan palkat (vuosilomat, sairauspoissaolot)
Lomaraha
Henkilöiden palkkaukseen
liittyvät sivukulut.
Työterveyshuollon kustannukset
=> HSK kerroin lasketaan koko henkilöstön tiedoista
Tutkimuksen yleiskustannuskerroin => 85 %
Tilojen vuokrat
Yksikön tukihenkilöstön palkkakustannukset
Hallintopalveluiden tukihenkilöstön palkkakustannukset
Yksikön muut kustannukset (toimistotarvikkeet,
puhelinkulut yms.)
Hallintopalveluiden muut kustannukset (pl apurahat, pankin
kulut)
Kirjaston kustannukset
Koneet ja laitteet (mm. PC:t, puhelimet, toiminnan
perusedellytyksiin liittyvät)
Käyttöomaisuuden poistot (vähennetty täydentävällä
rahoituksella hankitun KOM poistot)
Henkilöstökoulutus (yleinen)
Erittelemättömät
menot, jotka
tutkimustoiminta
aiheuttaa.
Poistot
• Yli 5000 € laitehankinnat maksaa yliopisto.
Peritään laitokselta poistoina 4 seuraavan vuoden
aikana.
• Projektien ei tule huomioida tätä määrärahojen
käytössään vaan aina on toimittava ikään kuin
laitteet maksettaisiin kokonaan hankintavuonna.
Valitettavasti hankinnat eivät näy sisäisten
tilauksien SAP-raportissa; projektinjohtajan pitää
ynnätä ne sinne käsin.
ALV
• Hankinnoista maksetaan alv. Lisätään menoksi
hankebudjetteihin (joissain EU-hankkeissa ei
hyväksytä kuluksi, pitää maksaa esim.
budjettirahasta).
• 2010 alv kompensoitiin erikseen laitokselle,
jatkossa ei.
Puskurikannustin
• Yksiköille (tiedekunnille) maksetaan 3% korkoa
säästyneistä määrärahoista, ja saman
suuruinen korko peritään määrärahan
ylityksistä (Juha selittää).
Tietohallinto
• Administraatio-oikeuksien
myöntämismenettely muuttuu. Laitoksen
johtaja tekee perustellun esityksen THK:lle.
• Tutkimusryhmille ryhmäadministraattorit, kun
on perusteltu tarve.

similar documents