PowerPoint-presentatie

Report
Ledenraad 18-06-2011
Welkom!
Lopende zaken
• Opleidingen
• Richtlijnen Veilig Duiken / VC
• Verenigingsondersteuning
• Zeeland
• Jeugd
• OWH / VZ
• Organisatieontwikkeling
Opleidingen
• 2011: aanbod van 6 x 1*I (incl. ScubaDoe),
7 x 2*I en 32 x workshop voor instructeurs
• Specialisatie Wrakduiken
gereed; Nitrox Gevorderd
en OW Archeo in eindfase
• Jeugdcommissie werkt aan
jeugdbrevetten
Richtlijnen Veilig Duiken
Vanuit VC: wijziging Richtlijnen
op basis van ervaring
naar aanleiding van ARBO-wet
‘strakkere’ omschrijving
Informatie
 bij licentieverstrekking
 nieuwsbrieven / website
Verenigingsondersteuning
• ARBO voor duikverenigingen: vanaf voorjaar
2011 acht thema-avonden  najaar 2011:
kennis delen!
• Project Verenigingsplatform ‘De duikvereniging in 2020’  najaar 2011: kennis
delen!
Zeeland
Masterplan ‘Onderwatersport in Zeeland’
Duikplaatsen
• Opening Stelhoeve:
faciliteiten voor duikers
• Kattendijke-Wemeldinge:
met gemeenten in overleg
over vervolgstappen,
cofinanciering en opwaardering tot vijfsterrenhotspot
Duikplaatsen
• Verkenning aanvraag Europese
subsidie (Interreg 4A 2 zeeën)
met project ‘Creating Artificial
Reefs For Divers’
• Werken 2012 (Goese Sas): drie
nieuwe dijktrappen
• Verbetering duiktrappen: test
met kunststof roosters
Oosterschelde Ondersteboven
• Onderwaterfotografiewedstrijd 2010 met
expositie door Zeeland
• Gorishoek, Wemeldinge, Duikvaker,
Zierikzee, Burgh Haamstede, Yerseke,
Middelburg, Neeltje Jans, Tholen en Goes
Gemeentehuis Zierikzee
Duikvaker Houten
Bibliotheek Burgh Haamstede
Duikwrak Grevelingen
• Het scheepswrak is
drijvend
• Half mei aangelegd
aan de kade van de
Schelphoek
• Laatste werkzaamheden ter voorbereiding
op het afzinken in het Grevelingenmeer
Dutch Divers’ Delta Congres
• 2009-2010 marktonderzoek
naar duiken in Zeeland
uitgevoerd
• Resultaten gepresenteerd
tijdens congres in april 2011
• Verenigingen hebben themapublicatie ontvangen
Dutch Divers’ Delta Congres
Filmitem (4 min.) toevoegen
Markering duikplaatsen
• Paaltjes met duikvlag
en QR-code
• Nieuwe mobiele NOB-website
en applicatie met info over
Zeeuwse duikplaatsen
www.dutchdiversdelta.nl
Jeugd
Commissie Jeugd zeer actief – ook in het land
veel ScubaDoe-activiteiten
- op 128 locaties ScubaDoe
- sinds invoering ScubaDoe: aantal jeugdleden
neemt jaarlijks met 10% toe!
- commissie werkt aan
Jeugd-duikbrevet
Onderwaterhockey
• Internationaal OWH-toernooi voor jeugd en
masters
• 9 t/m 16 juli 2011 in De Sportboulevard te
Dordrecht
Vinzwemmen
Nieuwe mensen in commissie. Eerste
resultaten:
• Update vinzwemreglement
• Meerjarenbeleidsplan
Vinzwemmen
Organisatieontwikkeling
• Verkennen mogelijkheden samenwerking,
ook op bestuurlijk niveau
• Aansluiting KNDB bij Sportcluster Veenendaal
per 1 juli 2011
• Oriëntatie op beleidsperiode 2012 – 2016:
waar moet de NOB heen?  inbreng
verenigingen via Rondje NL 2011 – 2012
Agendapunt 3
Verslag Ledenraad
13 november 2010
Verslag extra Ledenraad
10 januari 2011
Agendapunt 4
Jaarverslag 2010
Advies Financiële Commissie
Décharge van het bestuur
Agendapunt 5
Contributiebesluit 2012
(nog wijzigen: Utrecht m.z. V’daal)
Jaarplan en begroting 2012
Advies Financiële Commissie
Agendapunt 6
Entreegelden
Lid worden, zijn en blijven
Laatste aanpassing lidmaatschap NOB:
•
•
•
•
Voorjaar 2004
Introductie Servicelidmaatschap
Weinig succesvol: # Serviceleden 2010 = 36
Oorzaken: onduidelijk (via Scuba4U) en
prijs/kwaliteitverhouding (€ 49,-)
Lid worden, zijn en blijven
Bestuur heeft opnieuw nagedacht over
lidmaatschapsstructuur:
• N.a.v. zeven jaar op rij daling ledental
 “(Hoe) kunnen wij dat pareren?”
• N.a.v. discussies entreegelden tijdens ALV
 bestuur heeft beloofd met eigen voorstel
te komen
Voorstel 1: entreegeld weg
Entreegelden schrappen vanuit aanname:
“dan meer leden”
• Verlaging (gevoelsmatige) drempel om lid te
worden
• ‘Getrapte’ lidmaatschappen worden mogelijk
(intro-lidmaatschap; zomerlidmaatschap)
• Betere prijs/kwaliteitverhouding t.o.v.
andere aanbieders
Voorstel 1: entreegeld weg
Uitgangspunten:
• Gat in begroting moet gecompenseerd
• Meer leden is in belang van hele NOBorganisatie (continuïteit dienstenpakket,
sterke organisatie)  compensatie via
iedereen
• Keuze mogelijk: alles compenseren via
contributie of mix van contributieverhoging
+ prijsverhoging boeken
Voorstel 1: entreegeld weg
Dat betekent in getallen:
Wijze van compenseren
I. Volledig via contributie
II. 75% via contributie;
25% via prijsstijging lesboeken
O.b.v. B2012
+ € 3,50
Contr. + € 2,60
Boek + € 3,15
Voorstel 1: entreegeld weg
Voorstel I
 NOB-contributie senior 2012 wordt € 38,10
 NOB-contributie junior 2012 wordt € 16,20
Voorstel II
 NOB contributie senior 2012 wordt € 37,20
 NOB-contributie junior 2012 wordt € 15,30
 Prijs lespakket 1*D-2*D-3*D wordt € 35,10
 Prijs lespakket specialisatie wordt € 25,10
Voorstel 2: tarief Servicelid omlaag
Tarief servicelidmaatschap verlagen vanuit
aanname: “dan meer leden”
• Pakket ‘blad + verzekering’ is aantrekkelijk,
maar € 49,- is te duur
• Doelgroepen: 1. mensen die duiken ‘erbij’
doen; 2. mensen die al een brevet hebben en
op de hoogte willen blijven; 3. mensen die
willen ‘snuffelen’ of duiken iets voor hen is
Voorstel 2: tarief Servicelid omlaag
Uitgangspunten:
• Serviceleden hebben geen stemrecht
• Serviceleden mogen geen opleidingen doen
 opleiden blijft dus voorbehouden aan
verenigingen
• Serviceleden zijn bekend bij NOB en kunnen
dus gericht benaderd worden met duikaanbod
van de verenigingen
• Serviceleden vergroten de ‘massa’ van de NOB
Voorstel 2: tarief Servicelid omlaag
Voorstel:
“Iedere vorm van lidmaatschap bij de NOB kost
hetzelfde, namelijk de jaarcontributie”
NOB-contr.
NOB-contr.
NOB-contr.
NOB-contr.
€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10
Ver.-contr.
Ver.-contr.
Servicelid
ASA
€ ??
€ 10
via ver. € x
Agendapunt 7
Collectieve, doorlopende
reisverzekering
Ja of nee?
Agendapunt 8
Herbenoeming bestuursleden
Hennie Elshof
Ronald Vreijsen
Ledenraad 18-06-2011
Bedankt voor uw komst!

similar documents