Alv_bud - webd.savonia

Report
Arvonlisävero
budjetoinnissa
Arvonlisävero
– välillinen vero, joka sisällytetään tuotteesta
maksettavaan hintaan
– yrityksen näkökulmasta läpikulkuerä, joka
vaikuttaa yrityksen rahavirtoihin
– Ei ole yritykselle tuloa tai menoa
– Jää lopullisen kuluttajan kustannukseksi
Myynnin arvonlisävero
• Arvonlisävero lisätään myytävän tuotteen
verottomaan hintaan
– Myyntituotto yritykselle 100 + 24 % alv =>
myyntihinta asiakkaalle 124 €.
– Laskulle myytäessä yritykselle muodostuu siis 124
euron suuruinen myyntisaaminen asiakkaalta (=>
Taseen myyntisaamisissa alv mukana), mutta
yrityksen tuloa siitä on vain 100 (=> myyntitulo
tulosbudjetissa)
Myynnin arvonlisävero
– Asiakas siis maksaa tuotteesta yritykselle 124
(=>Rahaa kassaan rahoitusbudjetissa),
– Yritys tilittää myynnin arvonlisäveron myyntiä
seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä
(=> vaikuttaa rahoitusbudjetin kassavirtoihin)
– Tilitykseen saakka maksamaton alv on velkana
taseessa.
Hankintojen arvonlisävero
• Yrityksen ostaessa toisilta yrityksiltä
arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja, näiden
hintaan sisältyy arvonlisäveroa, jonka siis yritys
joutuu maksamaan
• Ostohintojen yhteydessä maksamansa
arvonlisäveron yritys saa vähentää myynnistä
aiheutuvista arvonlisäveroista, joten yrityksen
kustannukseksi jää vain arvonlisäveroton hinta
Hankintojen arvonlisävero
• Esimerkki:
– Ostettu tuote, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on
49,60. Tähän sisältyy 24%:n alv-kannan mukaan
arvonlisäveroa 9,60, joka saadaan vähentää
myynnistä suoritettavasta arvonlisäverosta.
– Jos tuote hankittu velaksi, hankinnasta aiheutuva
ostovelka pitää sisällään arvonlisäveron. (=> Taseen
ostoveloissa)
Hankintojen arvonlisävero
– Yritys siis maksaa toimittajalle arvonlisäverollisen
summan 49,60 (=>huomioitava rahoitusbudjetissa
ostojen kassastamaksuissa)
– Hankintameno yritykselle on 40 (=> tulosbudjettiin
alviton summa)
– Vähennettävä alv 9,60 vähentää ko. kuukaudelta
myynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa (huomioitava
taseen alv-velassa ja siten myös alv-maksun
suuruudessa rahoitusbudjetissa)
Hankintojen arvonlisävero
• Huomaa, että koska alv saadaan vähentää myös
pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden
hankinnoista, hankintamenoksi ja siten
poistopohjaksi näissä jää arvonlisäveroton hinta.
• kiinteistökauppa ja pääsääntöisesti kiinteistöjen
vuokraustoiminta ovat arvonlisäverotonta toimintaa.
• Edustuskuluista ja henkilöautoihin kohdistuvista
menoista (yleensä) ei alvia saa vähentää.
Yhteenveto
• Tulosbudjetin erät ovat arvonlisäverottomia
– Poikkeus henkilöauto ja edustus
• Rahoitusbudjetissa arvonlisävero vaikuttaa:
– Myynnin kassaan maksuihin (arvonlisäverollisia)
– Ostojen ja muiden arvonlisäverollisten
hankintojen kassasta maksuihin
(arvonlisäverollisia)
– Arvonlisäverotilityksiin, jotka tapahtuvat
arvonlisäverovelan syntymistä seuraavan toisen
kuukauden aikana. (Esim. tammikuun alv
maksetaan maaliskuussa)
Yhteenveto
• Taseessa
– Aktivoidut menot ovat arvonlisäverottomia
(Rakennukset, koneet ja kalusto ja varasto)
– Myyntisaamiset ja ostovelat ovat
arvonlisäverollisia
– Tase-erään Muut velat sisältyy tilittämätön
arvonlisäverovelka (Yleensä kahdelta
edeltävältä kuukaudelta. (Jos vähennettävä
arvonlisävero > myynnistä suoritettava alv =>
tase erään Muut saamiset syntyy
arvonlisäverosaaminen)

similar documents