Beleidsplan - Rugby Club Tilburg

Report
{
{
Inleiding
•Opmaat: ALV
•Cursus gemeente ism Koerseigen
•Als bestuur kunnen spiegelen aan andere
verenigingen
•Als bestuur een spiegel voorgehouden gekregen
•Diverse rollen bij het bestuur:
•Bestuurder
•Manager
•Uitvoerder
3
Stippen aan de horizon
Waar willen we naar toe?
Rugby Club Tilburg heeft in 2018:
• Voor elke jeugdcategorie minimaal 1 compleet team
• Per team een gediplomeerde trainer, een begeleider met
rugbyervaring en een teammanager
• Damesteam in de ereklasse
• Twee herenteams uitkomend minimaal in de 1e en 3e klasse
• Jaarlijks meerdere buitenlandse studenten als lid
• Beschikking over voldoende vrijwilligers en een
vrijwilligerscoördinator
• Alle reclameborden voorzien van een betalende sponsor
• Baromzet met 20% verhoogd t.o.v. seizoen 12/13
• 4 volledig gerenoveerde kleedkamers
4
Huidige situatie
Jeugd
Senioren
Overig
19 turven
26 dames
40 niet spelende leden
17 benjamins
67 heren
61 Club van 50
27 mini’s
3 recreant dames
26 sponsors
16 cubs
14 recreant heren
17 junioren
7 oude ballen
13 colts
5
Huidige situatie
• H1 speelt 2e klasse, H2 speelt 4e klasse (wel
gepromoveerd, dus volgend jaar 3e klasse)
• Dames spelen ereklasse maar bungelen onderaan
• Jeugdleden tot -15 hebben een eigen team
• Jeugdleden -17 en -19 clusteren, probleem
• Niet alle teams hebben een team van 3 personen
begeleiding, mn jeugd
• Oude ballen / recreanten spelen pm 3x per jaar
• Club van 50 lijdt een zieltogend bestaan
• Kleedkamers in deplorabele staat
• Een buitenlandse student bij de dames
6
Gewenste situatie
Gezonde sportvereniging, financieel onafhankelijk!
 Grote jeugdafdeling zijn leden voor de toekomst
 Minimaal 2 heren en 1 dames team in competitieverband
 Hiervoor gediplomeerde trainers en begeleiders nodig
om het niveau te handhaven
 Rugby Club Tilburg heeft meerdere internationals
opgeleid
 Sportiviteit en gezelligheid: goede accommodatie en
gezellig clubhuis hiervoor nodig
 Aandacht voor vrijwilligers met als motto ‘vrijwillig is niet
vrijblijvend’
7
 Financiën op orde: contributie, bar en sponsoring
Beleidsthema’s
Op de volgende beleidsthema’s zijn veranderingen nodig
om onze doelstellingen te bereiken
organisatie
leden
financiën
trainers
buitenlandse
studenten
inkomsten
vrijwilligers
jeugd
sponsoring
accommodatie
Renovatie
kleedkamers
bestuur
8
Consequenties beleidsthema’s
bestuur
organisatie
trainers
trainersplan
vrijwilligers
vrijwilligersplan
buitenlandse
studenten
studentenplan
jeugd
jeugdplan
inkomsten
bar- en activiteitenplan
sponsoring
sponsorplan
kleedkamers
accommodatieplan
leden
financiën
accommodatie
9
Kampioen vierde klasse:
dit smaakt naar meer!

similar documents