spatium lateropharyngeum

Report
hjernenerver
n. vagus
X

nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske
nerveudløbere



nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde
fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen
apparent udspring på forfladen af medulla oblongata
forlader fossa cranii posterior gennem foramen jugulare til
spatium lateropharyngeum
N. vagus
...innerverer blandt andet motorisk:
• ganemuskler (8)
(undt. m. tensor veli palatini som inn.
af n. mandibularis)
• svælgmuskler (9)
(undt. m. stylopharyngeus som inn. af
n. glossopharyngeus)
...innerverer blandt andet sensorisk:
• smag omkring vallecula epiglottica
hjernenerver
n. accessorius
XI



nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen - og fra
forhorn i øverste del af medulla spinalis
apparent udspring på forfladen af medulla oblongata og på
medulla spinalis
nerveudløbere fra begge udspring løber samlet gennem foramen
jugulare til spatium lateropharyngeum




nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen - og fra
forhorn i øverste del af medulla spinalis
apparent udspring på forfladen af medulla oblongata og på
medulla spinalis
Tråde fra begge udspring løber samlet gennem foramen jugulare
til spatium lateropharyngeum
innerverer m. sternocleidomastoideus og m.trapezius
hjernenerver
n. hypoglossus
XII



nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
går gennem canalis hypoglossi
canalis hypoglossi,
indgang ved kanten af
foramen magnum.
Hjernenerve nr. XII
(n. hypoglossus)
løber fremad og lateralt
gennem hullet og direkte ud i
spatium latero-pharyngeum.




nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen
apparent udspring på forsiden af medulla oblongata
går gennem canalis hypoglossi
nerven løber fremad og nedad i spatium lateropharyngeum
regionen afgrænses perifert af:
B
•
•
•
•
arcus zygomaticus (under 4)
basis mandidulae (under 2)
forkant m. sternocleidomastoideus(3)
forkant m. masseter (1)
regionen afgrænses horisontalt af:
A
•
•
•
•
huden over regionen
forkanten af m. masseter ( 8)
ramus mandubulae
m. sternocleidomastoideus ( 22)
•
•
spatium lateropharyngeum (A)
fossa infratemporalis (B)
HUD: ( CUTIS)
1: EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALIS
(OVERHUD)
• 1a: FORHORNING
• 1b: FLERLAGET PLADEEPITEL
2: DERMIS/CORIUM
(LÆDERHUD =
BINDEVÆV)
3: SUBCUTIS
(UNDERHUD)
• 4: FEDT
• 5: KOLLAGENE FIBRILLER
• 6: SVEDKIRTLER
• 7: KAR OG NERVER
HUD: (HÅR)
EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALIS
(OVERHUD)
DERMIS/CORIUM
(LÆDERHUD)
SUBCUTIS
(UNDERHUD)
•
•
•
•
•
7: HÅRSKAFT
8: HÅRROD
9: HÅRLØG
11: GLAT MUSKEL
12: TALGKIRTEL
HUD: (INNERVATION)
1: EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALI
• 4. FRIE NERVEENDER MED
FORGRENINGER I EPITEL
(smerte)
og MERKELS CELLER I EPITEL
(tryk/berøring)
2: DERMIS/CORIUM
• 5: MEISSNERLEGEME I PAPIL
(TRYK/BERØRING)
• 6+7: ANDRE FØLELEGEMER
( tryk/berøring))
3: SUBCUTIS
• 10: VATER-PACINI-FØLELEGEME
(tryk/berøring)
• 8+9 ANDRE FØLELEGEMER
1
2
3
regionens indhold
3. gl. parotidea
4. v. facialis
5. n. facialis
6. ductus parotideus
7. m. masseter
regionens indhold
(som forrige – men uden
gl. patotidea)
6. a. carotis ext. (16)
3. a. maxillaris
9. a. temporalis sup.
regionens indhold
(som forrige – men uden
gl. patotidea)
10. v. temporalis sup.
5. v.retromandibularis (17)
8. v. facialis
regionens indhold
(som forrige – men uden
gl. patotidea)
2. n. facialis (15)
9. n. auriculotemporalis
(fra fossa
infratemporalis på vej
mod regio temporalis)
N. facialis´ grene
fordeler sig efter efter kirtlen til
ansigtets muskler/mimiske muskler
Regionens afgrænsning
•
Lateralt:
indsiden af ramus mandibulae
•
Forvæg:
facies infratemporalis maxillae
•
Medialt:
• processus pterygoideus
• indgangen til fossa pterygopalatina
•
Loft:
• ala major os pterygoideus
• åbning mod regio temporalis medialt
for arcus zygomaticum
•
Bagvæg:
• pterygoidermusklerne
•
Regionens muskler

m. pterygoideus lat.
(øvre del)

m. pterygoideus lat.
(nedre del)

m. pterygoideus med.

m. buccinator
Regionens muskler

m. temporalis (7)
Regionens afgrænsning:
• ala major ossis
spenoidalis
• facies infratemporalis
corpus maxillae
• medialflade af ramus
mandibulae
• pterygoidermuren
• indgang til fossa
pterygopalatina
• fascien om spatium
lateropharyngeum
Regionens indhold, nerver:
Nervegrene fra n. mandibularis, kommer
fra spatium lateropharyngeum
1.
2.
3.
4.
5.
n. alv. inf
n. lingualis
n. buccalis
nerve til m. masseter
nerver til m. temporalis
Regionens indhold, nerver:
Nervegrene fra n. maxillaris går til
facies infraorbitalis corpus maxillae
1. rami alveolares superiores
posteriores
til overkæbens molarer
rami alveolares sup. post (B)
går til
foramina alveolaria (A)
B
C
Regionens indhold, kar
a.maxillaris (38) (endegren for
a.carotis ext.)
Arteria maxillaris forsyner bla:
• tyggeapparatet, dvs tænder, kæber,
led, muskler, gane, næsehule og
mellemøre.
Regionens indhold, kar:
1: a. maxillaris løber over lateralfladen af
m. pterygoideus lat. og ind i
fossa pterygopalatina
Regionens indhold, kar:
8
10:
:
a. maxillaris fra
fossa infratemporalis til
fossa pterygopalatina
foramen sphenopalatinum (med
arteriegren til næsehulen)
Regionens indhold, kar:
plexus pterygoideus (23) i
fossa pterygopalatina og
fossa infratemporalis
v. maxillaris (21) i gl. parotis
v. retromolaris (20)
v. facialis (18+19)
v. jugularis int.
(fra foramen jugulare i
spatium lateropharyngeum)
Regionens indhold, kar:
1: plexus pterygoideus i
fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar:
1: plexus pterygoideus i
fossa pterygopalatina
regionens indhold, nerver
n. alveolaris inf. (8)
n. lingualis (23)
crista temporalis
injektion til
n. alveolaris inf.
forkant af ramus
mandibulae
plica
pterygomandibularis
regionen afgrænses perifert af:
1.
2.
3.
4.
5.
sulcus buccolabialis
sulcus nasolabialis
linie fra næsefløj til underkant af arcus zygomaticus
forkant af m. masseter
basis mandibulae
• sulcus nasolabialis
- fra næsefløj til commissura labiorum
= hvor over og underlæbe mødes
• sulcus buccolabialis
-fra commissura labiorum til basis mandibulae
regio oralis
regio buccalis
regio masseterica
Regionens indhold (pars cutanea)
11 : cutis
8+10 : subcutis
Regionens indhold (pars cutanea)
11 : cutis
8+10 : subcutis
9: overfladisk muskulatur (mimisk+platysma)
14: grene af n. facialis
15: ductus parotideus
Regionens indhold (pars cutanea)
11 : cutis
8+10 : subcutis
9: overfladisk muskulatur (mimisk+platysma)
14: grene af n. facialis
15: ductus parotideus
12: v. facialis (v. jugularis interna)
7: a. facialis (a. carotis externa)
13: gll. molares
Regionens indhold (pars cutanea)
11 : cutis
8+10 : subcutis
9: overfladisk muskulatur (mimisk+platysma)
14: grene af n. facialis
15: ductus parotideus
12: v. facialis (v. jugularis interna)
7: a. facialis (a. carotis externa)
13: gll. molares
5: m. buccinator
17: corpus adiposum buccae
Regionens indhold (pars mucosae)
2
3
4
: tunica mucosa
: tela submucosa
: gll buccales
Regionens indhold (pars mucosae)
1
: udmunding af ductus parotideus
på papilla parotidea – ud for anden
OK-molar (7+7)
4+13 : gll. molares og gll. buccalis har
egne, små udførselsgange til
slimhinden
SLIMHINDE / MUNDHULE
1:
TUNICA MUCOSA
• 1a: FLERLAGET PLADEEPITEL
• 1b: LAMINA PROPRIA
m. kirteludførselsgange (6)
2:
TELA SUBMUCOSA
m. spytkirtler (5)
HUD / CUTIS (1 + 2)
1:
EPIDERMIS / LAMINA EPITHELIALIS
(OVERHUD)
• 1a: FORHORNING
• 1b: FLERLAGET PLADEEPITHEL
2:
DERMIS / CORIUM
(LÆDERHUD / BINDEVÆV)
m. spytkirtler (5)
3:
SUBCUTIS
(UNDERHUD)
med
4 : fedt
5 : kollagene fibriller
6. svedkirtler
- kar og nerver
Afgrænsning :
•
•
•
•
basis mandibulae
(til angulus mandibulae)
m. digastricus venter ant. og post.
m. stylohyoideus
os hyoideum
Dyb afgrænsning
•
•
•
•
opad - m. mylohyoideus (14)
lateralt – corpus mandibulae
nedad - lamina superficialis fasciae
cervikalis (12)
medialt - m. hyoglossus og svælgvæg
Superficielle afgrænsning
•
•
•
lamina sup. fascia cervikalis (12)
platysma (7)
hud (6+7)
øvrigt indhold superficielt (ses ikke)
•
•
•
nerver til hud fra plexus cervikalis (sensorisk)
n. facialis til platysma
små kar
indhold profundt (i det aktuelle snit)
•
•
gl. submandibularis (12)
m. digastricus venter ant. (10)
snit – som set på næste billede
indhold profundt (midterste del)
•
•
•
•
gl. submandibularis (1)
a. + v. facialis (5 + 6)
lymfekar og – knuder (4)
m. digastricus venter ant. (8)
arteria facialis (rød ring)
•
•
•
•
•
udgår fra a. carotis externa,
gennemløber spatium lateropharyngea
- og trigonum submandibulare.
løber medialt for gl. submandibularis i
trigonum submandibulare
derefter over basis mandibulae
foran m. masseter.
vena facialis (blå ring)
•
•
•
følger arteria facialis over basis
mandibulae
løber lateralt for gl. submandibularis i
trigonum submandibulare
går til v. jugularis interna
indhold profundt (dybeste del)
•
•
•
n. lingualis (8)
ggl submandibulare (9)
n. hypoglossus (7)
Afgrænsning :
•
•
•
•
tungens underside
slimhinden i mundbunden
mandibula
m. mylohyoideua
indhold
m. mylohyoideus (14)
m. geniohyoideus (13)
m. genioglossus (18)
gl. sublingualis (3)
n. lingualis (17)
ductus submandibularis (2)
n. hypoglossus (16)
m. mylohyoideus fjernes
2. gl. sublingualis
3. n. lingualis deler sig i to grene, en på hver side af
gl. sublingualis
4. gl. submandibularis (den del der ligger over
m. mylohyoideus)
6. m. geniohyoideus (fra mandibula til os hyoideum)
7. m. hyoglossus (fra os hyoideum til tungen)
8. n. hypoglossus
bindevævssøjle
fra basis cranii externa
til apertura thoracis superior
Øverste, kranielle afgrænsning af regionen
er basis cranii externa.
Gennem huller i basis cranii løber :
1
1. n. mandibularis (3. gren af V) fra
foramen ovale
2
3
4
2. a. carotis int. fra foramen caroticum ext.
3. v. jugularis int., n. glossopharyngeus
(IX), n. vagus (X) og n. accessorius
(XI) fra foramen jugulare
4. n. hypoglossus (XII) fra canalis
hypoglossi
Afgrænsning
(øverst i søjlen)
bagvæg
• columna vertebralis
• prævertebrale muskler
• lamina prevertebralis
fasciae cervicalis
Afgrænsning
(øverst i søjlen)
medialvæg
• visceralfascien
• viscera
viscera, (lat.), indvolde
.
indvolde:
-- indre organer, organer som fx hjerte, lever, lunger og mave-tarmsystem beliggende i dyrs og menneskers indre hulrum, dvs. brystog bughule; ofte medregnes kirtler i halsen og hovedet samt tungen.
Afgrænsning
(øverst i søjlen)
medialvæg
m. constrictor pharyngis
Afgrænsning
(øverst i søjlen)
forvæg
• pterygoidermuren
(her m. pt. med.)
Afgrænsning
(øverst i søjlen)
lateralvægvæg
• gl. parotidea
med a. carotis externa,
v. retromandibularis og
n. facialis
Indhold
m. stylopharyngeus
m. styloglossus
m. stylohyoideus
venter post. m. digastrici
Indhold
a. carotis interna
v. jugularis interna
Indhold
n. mandibularis
n. vagus
n. accessorius
n. glossopharyngeus
n. hypoglossus
REGIO MASSETERICA
(del af BLÅ – på udsiden af ramus
FOSSA PTERYGOPALATINUM
(HVID)
FOSSA INFRATEMPORALIS
(del af BLÅ - på indsiden af ramus
med m. pt. med.)
REGIO PAROTIDEA
(GUL)
SPATIUM
LATEROPHARYNGEUM
(RØD)
Indhold
• n. mandibularis
(rød ring)
• a. carotis interna
(rød)
• v. jugularis interna
(blå)
• venter post. m. digastricus
(rød nål)
Dyb afgrænsning af en
mere caudal del af regionen
- hvor følgende er fjernet:
• hud
• platysma
• lamina superficialis fascia
cervicalis
1: m. sternocleidomastoideus
(del af lateralvæg)
2: gl. parotidea
3: trigonum caroticum
(åbning i lateralvæg )
3: svælgmuskulatur (del af medialvæg)
4: os hyoideum (del af medialvæg)
6: prævertebral muskulatur (del af bagvæg)
1: m. constrictor pharyngis superior
2: m. stylopharyngeus
3: m. constrictor pharyngis medius
4: m. constrictor pharyngid inferior
indhold i del-regionen:
2: a. carotis interna
3: a. carotis externa
1: v. jugularis interna
1: n. vagus
2: truncus sympaticus
2: n. phrenicus
(fra plexus cervicalis
til diaphragma)
1: n. hypoglossus
2. n. accessorius
(1: m. styloglossus)
(2: m. stylopharyngeus)
1: m. stylohyoideus
2: vent. post. m. digastricus
1: lymfeknuder
Dyb afgrænsning af den
mest caudale del af regionen
- hvor følgende er fjernet:
• hud
• platysma
• lamina superficialis fascia
cervicalis
1: m. sternocleidomastoideus
(del af lateralvæg)
3: trigonum caroticum
(åbning i lateralvæg )
3. svælgmuskulatur (del af medialvæg)
5: gl. thyroidea (del af medialvæg)
6: prævertebral muskulatur (del af bagvæg)
indhold i del-regionen:
1: a. carotis communis
1: v. jugularis interna
1: n. vagus
2: truncus sympaticus
2: n. phrenicus
(fra plexus cervicalis
til diaphragma)
1: lymfeknuder

similar documents