AAVR Bestuur

Report
AAVR
Arts-Assistenten Vereniging St Radboud
AAVR Algemeen
Lidmaatschap
• Ruim 450 leden;
iedere A(N)IOS in het UMC St Radboud is automatisch lid
Doelen
• Belangenbehartiging van de (individuele) A(N)IOS
• Representatie van de groep AIOS in diverse organen
• Bevorderen onderlinge contacten tussen A(N)IOS
AAVR Bestuur
• Erik Theunisse (KNO), voorzitter
• Ellen van der Holst (Neurologie), penningmeester
• Bianca van Ginderen (Gynaecologie), secretaris
Algemene bestuursleden:
Edo Aarts (Heelkunde)
Rutger Bakker (Oogheelkunde)
Anneleen Berende (Algemeen Interne Geneeskunde)
Ties Eikendal (Spoedeisende Hulp)
Daphne Everaerd (Psychiatrie)
Dirk Geurts (Psychiatrie)
Nienke Keeris (Anesthesiologie)
Ellen Schatorjé (Kindergeneeskunde)
Astrid Schultz (Cardiologie)
Frank Toonen (Algemeen Interne Geneeskunde)
Erlangga Yusuf (Radiologie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AAVR Bestuur
AAVR Activiteiten - Vertegenwoordiging
• Opleidingsbesluiten en kwaliteit van opleiding locaal/regionaal
(COC/OOR-ON)
• Organisatorische zaken (COC/UMC-raad/Onderwijsraad)
• Beleidsmatige zaken
• Raad van Bestuur (2x/jaar overleg met prof. Samson)
• Stafconvent
• Afvaardiging t.b.v. belangenbehartiging op landelijk niveau
DJO: www.dejongeorde.nl
LVAG: www.lvag.nl
AAVR Activiteiten - voor AIOS
• Informatie-avonden
•
Belastingaangifte
•
ORT en werktijdenregistratie
•
Arbeidstijdenwetgeving
•
ALV
• Jaarlijkse bowlingtoernooi in Olround
• Borrels (Heeren van St. Anna of St. Anneke of Valdin)
AAVR Activiteiten – uitgewerkte vraagstukken 2012
• Arbeidstijdenwet/ werkdruk
• Financiële regeling zwangerschapsverlof
• 100% vergoeding opleidingskosten
• Verbetering werkomstandigheden
Sucesverhaal
AAVR Activiteiten – actueel / projecten
• Roosterproblematiek
• Enquête werkdruk
• Arbeidsinspectie en arbeidstijdwet
• Inventarisatie vergoeding cursus en congres
AAVR in de Radbode 2010, no. 3
AAVR Contact
• AAVR bestuur en afdelingsvertegenwoordigers
• [email protected]
• http://www.umcn.nl/overumcstradboud/werkenbij/aavr/
(of www.aavr.nl)
• AAVR Nieuwsflits
• ALV 21 november 2012
Sponsor

similar documents