Puhe-esitys

Report
MATKATOIMISTOJEN
MARGINAALIVEROMENETTELY JA
PARI MUUTA MIELENKIINTOISTA
ASIAA PIKAISESTI
Ari Pajukoski
Yhteistyö tekee matkatoimiston
• Kun teette yhteistyötä ja vain yksi laskuttaa
asiakasta
• Kun ostatte palveluja ja myytte sen katteella
asiakkaalle
Matkatoimistopalvelu
• Kun matkanjärjestäjä myy omissa nimissään
palveluja ja tavaroita, jotka on ostettu muilta
elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan
hyväksi, kyse on matkatoimistopalvelun
myynnistä
1. Onko myyjä arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä?
Matkanjärjestäjä, esimerkki 1
• Kalastusmatkailuyrittäjä myy kalastusretkiä ja
elämyspalveluita
• Järjestää itse osan palveluista, osan ostaa
• Tavallisesti ei myy eikä tarjoa kuljetus- tai
majoituspalveluita
•  EI ole arvonlisäverolaissa tarkoitettu
matkanjärjestäjä
1. Onko myyjä arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä?
Matkanjärjestäjä, esimerkki 2
• Kalastusmatkailuyrittäjä myy kalastusretkiä ja
elämyspalveluita
• Järjestää itse osan palveluista, osan ostaa
• Tarjoaa ja järjestää jonkun kerran vuodessa
myös yöpymisen ja/tai kuljetuksen sisältävän
kalastusretken
•  ON arvolisäverolaissa tarkoitettu
matkanjärjestäjä
Vero kalastus-majoituspaketista
• Majoitus ostettu ulkopuolelta 500 € + alv 9%
yhteensä 545 €, myydään hintaan 700 €
 Voittomarginaali 155 €
• Veron peruste majoituksen voittomarginaalista
 23 % 155 €:sta eli veroa maksettavaksi 28,98 €
• Alv-vähennysoikeus
 Vähennys 45,00 €, eli palautusta tulisi 16,02
euroa!!!
• Jos myydään normaalimenettelyllä
 9 % 700 €:sta 57,80 €, vähennys 45,00 €, jolloin
olisi maksettavaa 12,80 €
Laskumerkinnät
• Matkatoimistopalvelujen
marginaaliverotusmenettelyn soveltamisen tulee
käydä ilmi ostajalle annetusta laskusta.
• Samalla laskulla voidaan veloittaa sekä
marginaaliverotusmenettelyn alaisia palveluja että
matkanjärjestäjän itse suorittamia palveluja
• Merkintä matkatoimistopalvelujen
marginaaliverotusmenettelyn soveltamisesta
tehdään laskuun ilmaisulla
”voittomarginaalijärjestelmä - matkatoimistot”
(AVL 209e.1 16 kohta §).
Marginaaliverotus
• +Saattaa olla useassa tapauksessa yritykselle
edullisempi
• - joutuu näyttämään voittomarginaalin (=
”välistä oton”) asiakkaalle
• -hankalampi selitettävä asiakkaalle
• -yritysasiakkaalle, jolla mahdollisesti
vähennysoikeus, vähemmän edullinen
ALV 0%
• Arvonlisäveroa ei makseta lainkaan
vahingonkorvauksista, eli
▫ Laskutettavista välinetappioista
▫ Peruutusmaksuista
• Verottomana laskutetaan myös
▫ Kalastuksenhoitomaksu
▫ Läänikohtainen viehelupa
• (Yksityiset kalastusluvat alv 23% riippumatta
siitä, onko luvassa Alv vai ei)
Ohje
• Ota selvää
• Puhu asiasta kirjanpitäjän kanssa
Muuta ajankohtaista-polttoainevero
• Aluksilla kulutetut polttoaineet ovat verottomia
silloin, kun alukset liikennöivät kaupallisessa
tarkoituksessa merellä Suomen aluevesien
sisäpuolella tai sisävesillä
• Verottomuus toteutetaan yleensä palauttamalla
hakemuksesta alusliikenteen harjoittajalle aluksen
sanottuun tarkoitukseen käyttämästä polttoaineesta
suoritettu vero
• Esimerkiksi bensiini (98 E5) palautettava vero on
0,6265 euroa litralta
• Hakemus Tullille
Muuta - investointituet
• Ohjelmakausi 2007-2013 lähenee loppuaan
• Tuki maaseutualueen mikroyrityksille 20-35 %
vähintään 5 vuotta kestävän koneen tai laitteen
investointiin
▫ Perustelut mm. valtakunnallinen
kalastusmatkailustrategia
• Kehittämisavustus 50 %, yritysryhmille 75%
• Paikallisten Ely-keskusten maaseutuosastot
• Ammattikalastukselle omat paremmat tukensa

similar documents