Stuurstand_Online_2015-01

Report
Nr. 1, jaargang 26
Januari 2015
Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC
Colofon
Redactie
Theo Nagel
Leo Waterman
Peter Smit
Jos Schnitzler
Hans Joosten
In dit nummer o.a.:
• Uit de oude doos
• Kennismaking
nieuwe leden
• Column
Kopij & contact
[email protected]
De Stuurstand
Is het officiële
cluborgaan van de
Twentse
Modelspoorweg
Club (TMC)
De gloednieuwe NS Traxx 186 010 wordt Bentheim binnengebracht
Foto: Bertus Kers
Onze actuele agenda: zie www.tmsc.nl
Like ons op FACEBOOK!
BESTUURSTAFeL
Theo Nagel
Voorzitter
Happy New Year….
Beetje laat zult u denken…, mag tot de 15e zegt men wel eens. Maar ik bedoel het een beetje spottend.
Want het nieuwe jaar is vol narigheid begonnen. Mensen die elkaar naar het leven staan vanwege religie,
ideologie, geldelijk gewin en andere onbegrijpelijke redenen. En dan elkaar de meest gewelddadige dingen
aandoen. Het lijkt wel of het alleen maar erger wordt… Wordt er nog gepraat? Social media hoort toch
sociaal te zijn…? Laten we ervoor waken dat zaken in onze eigen kring niet verharden!
Dat laatste was ook een beetje de strekking van mijn boodschap op onze Nieuwjaarsreceptie. Goedbezocht,
ruim 40 aanwezigen (leden en partners) toonden betrokkenheid bij onze club - foto’s zie onder.
Dit jaar willen we als bestuur Communicatie centraal stellen. In onze bestuursvergadering begin januari
hebben we daarvoor een paar thema’s benoemd: communicatie over werkzaamheden binnen de
werkgroepen, maar ook afstemming tussen werkgroepen onderling en de vertaling naar de leden toe. Meer
daarover op de komende ALV.
Evenzo belangrijk is Communicatie van leden onder elkaar. Want onze club groeit en vaak ken je je eigen
clubgenoten nauwelijks… Tip: kijk eens op onze site onder ‘Wie is Wie’ – oneerbiedig ons ‘smoelenboek’
genoemd! En knoop eens een gesprekje aan met andere leden, vraag eens waar ze mee bezig zijn, pak
samen eens een klus aan – samen is toch veel leuker!
Ledennieuws
Lidmaatschap beëindigd per 05/01/2015
Wijzigingen worden in de nieuwe ledenlijst per 01/04/2015 gepubliceerd.
BESTUURSTAFeL
Ferdinand Korpel
UITNODIGING
Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van de Twentse Modelspoorweg Club nodigt alle leden
en donateurs op tot het bijwonen van de jaarlijkse ALV op
maandag 2 februari 2015.
Aanvang 19:30, locatie: Atelier 3 – Prismare
Agenda en stukken zijn u reeds per mail toegezonden.
Op maandag 9 februari komt het team van Somberg Modelbouw
ons bijpraten over alle nieuwtjes die ze hebben gespot op de
Beurs in Neurenberg. Aanvang 19:30, toegang alleen voor leden
en donateurs – geen normale clubavond!
Nieuwe leden stellen zich
voor
Jos Schnitzler
42 Jaar geleden stond mijn wieg in Maassluis. Ongeveer 2 jaar geleden verkaste ik
naar het oosten om in Enschede een aangename woonplek te aanvaarden. Ik mag
mezelf ondertussen de ontzettend trotse vader van een prachtige 16 maanden
oude zoon noemen. Zover ik mij kan herinneren, boeide techniek mij altijd en wel in al zijn facetten.
Als leidinggevende/machinist heb een druk bezette baan bij NS-Internationaal. Naast testen en toelatingen
van nieuw materieel maken het realiseren van het ERTMS op diverse lijnen en het verzorgen van opleidingen
aan machinisten deel uit van mijn dagelijkse bezigheden. Dit betekent o.a. dat ik door zeer onregelmatige
werktijden helaas niet altijd op een van de standaard clubavonden aanwezig kan zijn.
Op vierjarige leeftijd had ik op mijn kamer al een mooie opklapbare baan met Fleischmann treintjes. De
besmetting met het heerlijke modelbaanvirus dateert uit die tijd. Inmiddels verzamel ik al 30 jaar H0-modellen
van zowel Nederlandse als Duitse voorbeelden. Baanonderhoud, rijden, verbetering van de infrastructuur op
de modelbaan en materieelonderhoud zijn de zaken waarmee ik mij bij TMSC het liefste zou bezighouden.
Van Marcel hebben we helaas nog geen goede foto… snel een keertje langskomen!
Marcel van der
Vaart
28 jaar geleden ademde ik in Roosendaal na een fikse tik op mijn billen voor het eerst
de Brabantse lucht in. Daar groeide ik op, ging er naar school, ontdekte ik het leven.
In 2004 kwam Enschede in beeld. Ik ging er aan de UT elektrotechniek en informatica
studeren. Door veel bestuursfuncties, een druk verenigingsleven en het uitzicht op een
mooie baan ben ik voortijdig met de studie gestopt.
Ik werk nu bij Event Engineers in deze boeiende stad. Wij faciliteren grote
evenementen door heel Nederland met techniek, elektronica en informatica.
Theater en theatertechniek, een actieve rol bij de Batavierenrace maken deel uit van
het ruime scala aan persoonlijke interesses.
Laurens van Eekelen
Nieuwe leden stellen zich
voor
Leo Waterman
Vervolg
Ooit had ik een fraaie Märklinbaan. Het materiaal daarvoor moet nog ergens bij mijn ouders op zolder liggen.
Door de open dagen van TMSC ontwaakte weer het sluimerende plezier, dat ik ooit beleefde met deze
modelbaan. Er ligt hier een kans voor een nieuwe vrijetijdsbesteding. Vooral de optie om binnen de club een
modulegroep te starten, trekt mij enorm!
Carlo van
Leeuwen
Via Peter Postma is Oldenzaler Carlo bij ons terecht gekomen. Vorig jaar bezocht hij al
eens onze Open Dag en is daarna meteen lid geworden. Zijn zoon van 7 vond en vindt het
allemaal fantastisch. Carlo had samen met zijn broer vroeger een kleine Märklin-baan.
Later had hij een eigen baan, maar vervolgens vanwege ruimtegebrek – wat horen wij dat
toch vaak – belandden zijn spullen in een (droge) kelder. Nu wil hij verder met 2-rail Roco,
hij heeft al een startset en daarmee begint hij zijn opbouw.
Van huis uit is hij programmeur, zit nu in de IT met als netwerkspecialist. Carlo heeft het
zich allemaal zelf eigen gemaakt, een echte autodidact! Hij wil ons graag helpen bij het
programmeren.
Wat zijn modelsmaak betreft: alles heeft zijn charme, maar de oude stoomlocs vindt hij
wel heel gaaf, waarschijnlijk komt dat nog van zijn reis naar Griekenland eind jaren 80 met
InterRail; daaraan bewaart hij mooie herinneringen. Het smalspoor bij het Kanaal van
Corinthe vond hij geweldig. Onder politiebewaking met z’n allen slapen in het station van
Milaan was tijdens die reis een ander hoogtepunt. De reis vervolgend eindigden ze bij een
kopstation, dat leek einde verhaal – terug naar Milaan… Gelukkig wees iemand hen op de
Bernina-Express op het stationsplein en zo kon hij genieten van het Zwitserse SpoorParadijs. De InterRail-kaart is nu regio gebonden en daardoor duur, hierdoor is de lol er
wel af volgens Carlo.
Foto’s
Leo Waterman
Onze razende reporter Leo vond onlangs in “Het Grote SPOORboek” enkele foto’s met Twentse historie…
Klik om in te kijken….
Te bestellen bij
uit de oude doos…
Hengelo, juli 1950
Machines van Stork (1908)
uit de oude doos…
Foto’s
Leo Waterman
Enschede station –
circa 1865
uit de oude doos…
Foto’s
Leo Waterman
uit de oude doos…
Foto’s
Leo Waterman
Tekst:
Albert Platvoet
Zuiderspoor Enschede - 1963
Deze foto is gemaakt op 29 juni 1963 vanaf de Wicher Nijkampbrug.
De kolenvakken midden-rechts zijn van ons familiebedrijf, toen van mijn vader. Onze kolenloods staat verder naar rechts en
dus niet op de foto te zien. De loods waar het witte bord "Breteler en Reestman" op hangt is de vroegere douaneloods. Daar
is ook de Spoorloodsweg naar genoemd, die rechts naar de Getfertweg loopt. Breteler en Reestman was een collega van ons.
De kolenopslag naast en achter de spoorloods horen bij hun bedrijf. Geheel links bovenaan, met de vlag in top, de
textielfabriek van Gerh. Jannink en Zn, wel bekend neem ik aan. Daaronder, aan de Industriestraat, ook met schoorsteen de
chemische fabriek van Ockinga, later garage Reinbergen. Weer daaronder, ook aan de Industriestraat, nog net een stukje van
de loods van Van Dam, handel in katoenafval, later de Praxis.
De kolenhandel van De Voorhoede is duidelijk te herkennen aan het opschrift op hun loods, in het midden van deze rij loodsen
zit de "Concurrent", ook een coöperatie, en daarnaast (loods met zadeldak) brandstoffenhandel Jan de Lange.
Op het spoor is de BE-D05 (een V65) net met een kolentrein binnen gelopen en op het zelfde spoor, naast het station
(gebouwd in 1959 ter vervanging van het oude station uit 1903) staat een NS 600 (Hippel) al te wachten om deze over te
nemen om naar station Enschede Noord te brengen.
Tekst:
A.Dwarsligger
Wat is echt belangrijk?
Column
Weken voor kerst puilen de etalages al uit van het ultieme genot, dat met de feestdagen het gezellige
samenzijn tot ongekende hoogte zal doen stijgen: rijke wijnen, verrukkelijk wild, smakelijke pasteien,
exotische groenten, prachtig fruit, feestelijke kleding, fraaie bomen, schitterende ballen, kletterend
Ritselende
filteren
het zonlicht, kabbelende
golvenenrollen
af en aan. Mijn
gedachten
dwalendie
af naar
vuurwerk. palmbladeren
De omzet van
supermarkten,
winkelketens
detailhandel
overtreft
gelukkig
vanwat
de
ooit
was. De fantastische
voorafgaande
jaren. tropische jaren, zo'n wezenlijk deel van mijn inmiddels oude leven, komen als vanzelf
voorbij. Exotische geuren ontwaken in de herinnering. Haast bestaat niet. Nederland is dan nog echt ver weg. Het
leven
kent geen–zorgen.
Warmte,
vriendschap
en licht vullen
de dagen.
Ik dwaal verder
af. Beelden van
jeugd injou
Na nieuwjaar
bijzonder
vermakelijk
– verschijnen
vrijwel
onmiddellijk
de advertenties.
Zij mijn
moedigen
zuidelijk
Nederland
worden
Met vrienden
loop
van school
We kiezen
de weg overmaar
de de
vooral aan
om je van
de geprojecteerd.
schadelijke overtollige
kilo’s
te ik
ontdoen.
Je naar
hebthuis.
heerlijk
geconsumeerd,
spoorbrug. Als we doorlopen en de verleidingen onderweg verstaan, halen we nog net de stoomtrein naar Duitsland.
zomer is weer in aantocht, dan wil je immers toch weer met een strak lijf paraderen langs het strand, op de
De machinist verrast ons altijd met een flinke wolk stoom en rook op het moment dat wij uitbundig naar hem
camping, aan de rand van het zwembad. Bovendien teveel kilo’s kunnen gevaar opleveren voor jouw
zwaaien. Ook nu hebben wij geluk. Wij zijn op tijd. In de verte nadert het zwarte gevaarte met achter zich ettelijke
gezondheid.
Ja, Onze
de commercie
weet
steedsHij
weer
watterug
jij nodig
hebt.
Zijlachend
weet van
wanten.
groene rijtuigen.
handen gaan
omhoog.
zwaait
en baadt
ons
in een
langzaam wegtrekkende
mist. Vol bewondering kijken wij nog lang achterom. Pas op het moment, waarop de sluitlichten helemaal verdwenen
Dan
is plotseling
alles
vergeten.
bij heldere
schieten fanaten,
diewagons
verlangen
zijn, gaan
we verder.
Misschien
staanAls
er donderslag
vandaag beneden
op het hemel
kleine rangeerterrein
nog wat
met naar
carbideen
en
eeuwig
samenzijn
met
1000
maagden,
om
zich
heen.
Er
vallen
onschuldige
doden
te
betreuren.
Alom
heerst
lukt het ons om wat te ritselen voor een geintje onder de les.
er
De samenleving
reageert
verbijsterd,
beweging,
accepteert
dit Traag
niet, verlaat
wil eenikdialoog.
Leuzen
Verrouw.
weg hoor
ik geluid. De realiteit
keert
langzaam komt
terug:in
'Ga
je mee even
zwemmen?'
het
nostalgische
Toch
nog maar
even
de laatste
en het blauwe, zijdezachte
water proeven.
als
vrijheid, paradijs.
samenzijn,
leven
zonder
angst
vullenzonnestraaltjes
dagelijks de krantenpagina’s
en vele nieuwsuitzendingen.
Morgenvroeg brengen de captain en zijn crew ons hopelijk weer veilig naar een winters Nederland. Daar kan ik af en
toe
even
heerlijk
verder
genieten
van wat was,
kijkend
naar een
spoorbrug
nadert waarop
Twee
dagen
later
sterft
er plotseling
zo maar
iemand
diemodeltreintje
je dierbaardat
is. een
Hij zegt
welterusten,
geeft vier
een
jongetjes
uitbundig
staan
te
zwaaien.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/mmbase/images/3609130
nachtzoen. ‘n Goedemorgen zal er nooit meer zijn, een helaas te harde waarheid.
Wat is echt belangrijk? Je laten verleiden door tongstrelende heerlijkheden, ongebreideld consumeren,
louter bezit nastreven, het koesteren van een perfect lijf, het ongegeneerd uitdragen van een ideologie?
Nee, slechts vriendschap, tolerantie, samenzijn, samenleven, het genieten van kleine dingen, ook al is het
maar de gestage cadans van jouw modelstoomlok, doen er toe.
onze sponsoren

similar documents