ALV - webd.savonia

Report
Arvonlisäverotuksen
perusasioita
Arvonlisävero
– Välillinen vero, joka sisältyy tuotteesta
maksettavaan hintaan
– Yrityksen näkökulmasta läpikulkuerä, joka
vaikuttaa yrityksen rahavirtoihin
– Ei ole yritykselle tuloa tai menoa
– Jää lopullisen kuluttajan kustannukseksi ->
kulutusvero
Arvonlisäverovelvollisuus
• Kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa
harjoittavat tavaroiden tai palveluiden
myyntiä (=pääsääntö)
– Yrittäjän riski
• Verotuksen ulkopuolella tiettyjä
lainsäädännössä erikseen mainittuja
toimialoja, kuten kiinteistöjen ja
osakehuoneistojen myynti ja vuokraus,
terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä
sosiaalipalvelut
3
Arvonlisäverovelvollisuus
• Verovelvolliseksi ilmoittaudutaan ns.
perustamisilmoituksella (Y-lomake),
jolloin yritys saa Y-tunnuksen
• Jos yrityksen liikevaihto kalenterivuodessa
on enintään 8 500 €, ei tarvitse
ilmoittautua alv-velvolliseksi (arvio
tehtävä etukäteen)
4
Arvonlisävero
• Verokanta
– Yleinen 24 % verottomasta hinnasta
– 14 %: elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja
eläinten rehut
– 10 %: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut,
henkilökuljetukset, majoituspalvelut, näyttelyiden,
teatteri-, musiikki-, urheilu- yms. tilaisuuksien
pääsyliput
Esim. tuotteen hinnasta
Veroton myyntihinta
Arvonlisävero
Verollinen myyntihinta
100,24,124,-
Arvonlisäveron maksaminen
• Elinkeinonharjoittaja kerää veron asiakkaalta ja
tilittää sen valtiolle (Esim. myyntihinta asiakkaalle 1364 € =>
yrityksen tuloa 1100 €, vero valtiolle 264 €)
• Elinkeinonharjoittaja saa vähentää hankinnoistaan
maksamansa ALV:n valtiolle tilitettävästä myynnin
ALV:sta (Esim. Alvillinen ostohinta yritykselle 992 € => yrityksen
meno 800 €, saa vähentää myynnin alvista 192 €)
• Tuotteen ostohintaan sisältyvä ALV jää lopullisen
kuluttajan kustannukseksi
• Yrityksen näkökulmasta alv on läpikulkuerä, ei kulu
Maksettavan arvonlisäveron
laskeminen
Myyntien arvonlisävero kohdekuukaudelta
- Hankintojen arvonlisävero kohdekuukaudelta
= Kk:n maksettava eli tilitettävä arvonlisävero
• Vero tilitettävä kuukausittain kohdekuukauden
seuraavan toisen kuukauden 12. päivään
mennessä
•
Esim. lokakuun 2014 vero maksetaan joulukuun 12.
päivään mennessä
– Edellisessä esimerkissä Myynnin alv
264
Hankintojen alv 192
Maksettava määrä 72
Veron laskeminen
• VERON PERUSTE
• Tuotteen kokonaishinta rahteineen,
toimitusmaksuineen yms.
• Alennusten ja luottotappioiden osalta voidaan
vähentää
• VÄHENNETTÄVÄ VERO
• Tuote hankittu verollista liiketoimintaa varten,
toiselta verovelvolliselta
• ALV:n rahamäärän tulee näkyä ostolaskussa
• Vähennyskelpoista ei ole: esim. henkilökunnan
vapaa-ajan käyttöön hankitun tilan kustannukset,
merkkipäivä- ja joululahjat, henkilökunnan ruokailu,
edustusmenot, henkilöauton hankinta ja
käyttömenot (yleensä)
Kausiveroilmoitus
• Verovelvollisen on annettava jokaiselta
kuukaudelta ns. kausiveroilmoitus, jossa
ilmoitetaan tilitettävän arvonlisäveron
määrä
• Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan myös
tilitettävät työnantajamaksut
• http://portal.vero.fi/Public/default.aspx?nodeid=7939&
culture=fi-FI&contentlan=1
Arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa
• Eri verokantojen ostot ja myynnit sekä ALV-vähennyskelvottomat
menot omille tileilleen.
• Meno- ja tulotileille kirjataan veroton määrä. Jos ALV:a ei saa
vähentää, kirjataan sekin menotilille
• Kuukauden aikana myynneistä kertyvä arvonlisäverovelka kirjataan
”Suoritettava alv” -tilille
• Hankinnoista kertyvä arvonlisäverosaaminen kirjataan vastaavasti
”Vähennettävä alv” -tilille
• Kuukauden lopussa Suoritettava alv - ja Vähennettävä alv -tilit
päätetään ”Tilitettävä alv” -tilille
• ”Tilitettävä alv” siirretään kausiveroilmoituksella
Verotilitapahtumat-tilille
Esimerkki
• Marraskuussa: Osto 800 + alv 24 %, myynti 1 100 + alv 24
%
Ostot 24 %
Myynnit 24 %
800
Vähennettävä Suoritettava
alv
alv
192
1 100
264
192
Verotilitapahtumat
Tilitettävä alv
192
12.1.
72
72
264
Rahat
(1 500)
992
1 364
264
12.1.
72
Taseessa kohdassa Lyhytaikaiset velat => Muut velat
72
Alv 72 € maksetaan 12. tammikuuta mennessä

similar documents