EasyDIT - prezentacja rozwiązania

Report
EasyDIT
Rozwiązanie dla księgowania dostaw w
drodze
Prezentacja rozwiązania
EasyDIT - Dostawy w drodze
BCC EXTRA
EasyDIT jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA.
BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem
zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to
autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów
SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP.
Produkty EXTRA tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia
wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy.
Przygotowane w technologii SAP produkty EXTRA można po zakupie
dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne
standardowe funkcjonalności SAP.
Więcej produktów BCC EXTRA: www.bcc.com.pl/extra
EasyDIT - Dostawy w drodze
Istota rozwiązania
EasyDIT – „Dostawy w drodze” to produkt dla systemów SAP
ERP pozwalający automatycznie znajdować i wyksięgowywać
z kont kosztu własnego sprzedaży (KWS) wartość dostaw
niezafakturowanych. Dzięki temu uzyskuje się odpowiedniość
przychodów / kosztów sprzedaży w obrębie miesiąca i roku w
rachunkowości finansowej SAP.
EasyDIT - Dostawy w drodze
Jakie potrzeby adresuje produkt
W SAP ERP konta kosztu własnego sprzedaży (KWS) są
obciążane zgodnie z terminem dostawy (przeksięgowanie
KWS/zapas)
Konta przychodów są księgowane w momencie zaksięgowania
faktury sprzedażowej. Wg prawa może nastąpić to w 7 dni po
dacie dostawy.
REZULTAT: Brak odpowiedniości Przychody/ KWS w obrębie
miesiąca obrotowego (problem nie dotyczy modułu analiz
rentowności CO-PA w wersji kalkulacyjnej, ale dotyczy
finansów i CO-PA w wersji księgowej)
EasyDIT - Dostawy w drodze
Propozycja rozwiązania problemu
Wykorzystanie produktu BCC EasyDIT pozwala automatycznie
w procedurze zamknięcia miesiąca wyksięgowywać dostawy w
drodze z KWS na wybrane konta dla dostaw w drodze
(księgowanie A w ostatnim dniu miesiąca N i B w pierwszym dniu N+1)
KWS miesiąc N
Zapas
5000
100
50
100
50
50 (A)
dost. w drodze N
50 (A)
KWS miesiąc N+1
50 (B)
dost. w drodze N+1
50 (B)
EasyDIT - Dostawy w drodze
Funkcje produktu EasyDIT
Funkcja 1. Produkt pozwala szybko znaleźć wszystkie księgowania na
kontach KWS związane z dostawami w SD, dla których w danym
miesiącu nie ma zaksięgowanych faktur sprzedażowych (tzw.
dostawy w drodze) – wyświetla zestawienie takich pozycji dokumentów
wraz z podaniem przyczyny (brak faktury SD, faktura SD nie zaksięgowana
w FI, faktura SD zaksięgowana w kolejnym okresie, inne).
Funkcja 2. Produkt pozwala automatycznie przeksięgować „dostawy
w drodze” na wybrane konto. Przeksięgowanie odbywa się z
dokładnością pozycji dokumentu, z identyczną dekretacją jak księgowanie
pierwotne na koncie KWS i bez dekretacji modułu CO na koncie
przeciwstawnym (dostawy w drodze). Pozwala to na łatwą integrację z
modułem CO-PA w wersji księgowej. Równolegle wykonywane jest
księgowanie stornujące z datą pierwszego dnia kolejnego okresu
obrotowego.
EasyDIT - Dostawy w drodze
Konfiguracja EasyDIT poprzez ekran startowy
EasyDIT nie wymaga konfiguracji. Zamiast niej zapamiętuje się
wariant wywołania transakcji „Dostawy w drodze” (/BCC/CO_DELIV_IT).
EasyDIT - Dostawy w drodze
Wyświetlanie listy dostaw w drodze
EasyDIT potrafi wyświetlić znalezione dostawy w drodze w
przyjaznym interfejsie listy ALV (dwuklik = przejście do dokumentu FI)
EasyDIT - Dostawy w drodze
Księgowanie w trybie testowym rzeczywistym
EasyDIT informuje za pomocą komunikatów o przebiegu operacji
księgowania (dwuklik umożliwia wyświetlenie powstałego dokumentu).
EasyDIT - Dostawy w drodze
Przykładowy dokument FI
EasyDIT - Dostawy w drodze
Zalety produktu EasyDIT
EasyDIT jest gotowym do użycia produktem możliwym do użycia w kilka
minut po przeniesieniu zlecenia transportowego na system klienta
EasyDIT jest rozwiązaniem bezpiecznym – ponieważ w kolejnym okresie
wykonuje księgowanie stornujące do pierwszego księgowania, to nigdy nie
spowoduje niespójności, czy narastania wartości dostaw w drodze.
EasyDIT jest przygotowany całkowicie w zarezerwowanej dla BCC
przestrzeni nazw, dlatego nie naruszy istniejących w systemie
programów, czy konfiguracji
EasyDIT jest przyjazny dla użytkownika – praca z nim w
procedurze zamknięcia okresu to przyjemność.
EasyDIT - Dostawy w drodze
Ograniczenia produktu EasyDIT
EasyDIT jest przygotowany do znajdowania „dostawy w drodze” dla
dokumentów księgowanych na kontach KWS za pomocą dostaw modułu
SD. W przypadku innych księgowań na kontach KWS, np. za pomocą IDOC
(proces intercompany) program nie znajdzie dokumentów w drodze dla
tego typu transakcji (funkcjonalność przewidywana na kolejna wersję
EasyDIT)
EasyDIT - Dostawy w drodze
Zawartość produktu
Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta
Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta
do systemu SAP wraz z instrukcją instalacji
Instrukcja dla użytkownika oprogramowania
EasyDIT - Dostawy w drodze
Informacje techniczne
Rozpoczęcie korzystania z rozwiązania jest możliwe po wgraniu do systemu
SAP plików ze zleceniami transportowymi, które BCC dostarcza na płycie CD
lub drogą mailową.
Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym
w języku ABAP. Dołożyliśmy wszelkich starań, by wgranie naszego produktu
nie powodowało zmian w istniejącej już konfiguracji lub innych
rozszerzeniach SAP. W tym celu elementy produktu są umieszczone w
wydzielonej przestrzeni nazw ABAP zarezerwowanej dla BCC. Wgranie
produktu EasyDIT powoduje następującą zmianę w standardowych
elementach SAP/ konfiguracji SAP (nie dotyczy wersji trial):
Rozszerza menu standardowe SAP ERP o nową transakcję związaną z produktem (jest to rozszerzenie, nie
modyfikacja; gałąź Rachunkowość> Controlling> Rachunek wyników segmentów rynku> Księgowania
rzeczywiste> Zamknięcie okresu> Okresowe dostosowania>
/BCC/CO_DELIV_IT - Rozszerzenie BCC: Naliczanie dostaw w drodze)
Produkt jest przygotowany dla systemu SAP ERP
dla wersji ECC 5.0. i ECC 6.0.
EasyDIT - Dostawy w drodze
Zakup produktu
Klient
Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie www.bcc.com.pl/extra
BCC
Akceptacja licencji próbnej (trial) przez klienta i zamówienie wersji próbnej
produktu i klucza licencyjnego produktu.
Samodzielna instalacja wersji próbnej (trial) w systemie testowym i wprowadzenie
otrzymanego z BCC poprzez e-mail tymczasowego klucza licencyjnego.
Przetestowanie produktu. Ocena przydatności.
BCC przesyła pliki
instalacyjne wersji próbnej i
klucz licencyjny
Decyzja
czy kupić ?
Tak
Zamówienie wersji pełnej (full) poprzez wysłanie zamówienia i karty licencyjnej do
BCC (faksem lub pocztą) lub poprzez stronę WWW
BCC wystawia fakturę proforma
Uregulowanie płatności za wersję pełną produktu
BCC przesyła wersję pełną
produktu i fakturę
Samodzielna instalacja wersji pełnej produktu (full) w systemiach SAP i
rozpoczęcie użytkowania zgodnie z instrukcją
EasyDIT - Dostawy w drodze
www.bcc.com.pl/extra
Darmowa wersja próbna
Zamówienie
Inne produkty BCC EXTRA

similar documents