VvE met Energie

Report
V
VvEs met Energie
Carolien Hoogland en
Mimi Slauerhoff
VvE’s en
duurzaamheid
één of een aantal bewoners wil de
VvE verduurzamen en daarvoor in
actie komen
VvE met Energie
Een VvE waar mensen over 20 jaar
nog steeds graag wonen
Een duurzame VvE
Onderzoeken en begeleiden voor Energiesprong de
obstakels en mogelijkheden van VvEs met Energie
Dit is een Transitie onderzoek:
hoe kunnen we de bestaande beweging naar een nieuwe
energievoorziening ondersteunen en versnellen
VvEs met Energie
Carolien Hoogland en Mimi Slauerhoff
Is er een route voor een VvE met Energie
?
Stappen naar duurzaamheid

Technisch haalbaar

Financieel haalbaar

Juridisch kloppend
Een goed plan














Informatie bijeenkomst wat behelst het plan precies
Moeilijke vragen ontdekt en antwoorden geformuleerd
Offertes aangevraagd en beoordeeld
Uitvraag geformuleerd
Eisenpakket ten aanzien van de uitvraag geformuleerd
Plannen ingepast in het mjop
Vergunningen verleend door de gemeente
Splitsingsakte aangepast
Technische expertise ingehuurd
Financiën geregeld
Markt onderzocht
Kaders geformuleerd
Quick scan: technische snelle analyse heeft bepaald wat gemakkelijk mogelijk is
Eerste analyse gemaakt van gebouw en VvE(intake)
Checklist voor een goed plan
Betrokkenheid genereren
 Leer de patronen in de
groepsdynamiek herkennen

Voldoende stemmen
{
Betrokkenheid






















Ballonnetjes oplaten
Laten horen/weten waarvoor je in de benen wil komen
Samen in de tuin werken
Koffie drinken met de buurman
Samen klusjes doen
Inspiratie bijeenkomst: wat willen de andere bewoners? Wat is er mogelijk
(wat beweegt + wat zou een stip kunnen zijn?)
Andere commissies ontstaan
Nieuwsbrief ( na elke activiteit)
Meedoen met een wedstrijd (klimaatstraat feest,wijkkronen, gemeentelijke of
wijkacties)
Pers laten weten wat je doet/ schrijven in wijkkranten ed
Digitaal netwerk
Koffie met bestuur en andere actieve leden
Enquête (met gerichte vragen en ingebed in andere activiteiten)
Gereedschap en energiemeters uitleen
Borrel met bestuur
Taken verdelen
BBQ na de zomer
Samen naar netwerkbijeenkomsten
Horen wat andere VvE’s doen en gedaan hebben
Excursie
Andere VvE’s uitnodigen
Informatiebijeenkomst
tips voor Voldoende stemmen
Elke VvE heeft een eigen patroon
en dynamiek
 Het patroon kan belemmerend
werken of ondersteunend

Patronen in de
groepsdynamiek
Veel borrels veel koffie!
Stap steeds met 2 voeten
Met linkervoet doe je steeds een stapje en
laat je je verrassen
Raak je de weg kwijt keer dan terug naar
jullie stip, die geeft richting en energie
Hoe vind je de route?

Investeren in (informeel) overleg spaart tijd. Misverstanden kosten
veel tijd. (slagboom) .

Maak steeds een nieuwe afspraak voor de volgende keer. Eventueel
een aantal afspraken. (vooral ook regelmatig met andere actieve
leden binnen de VvE. Bijvoorbeeld het bestuur!!).

Verwacht niet teveel actieve bewoners maar koester degene die wel
actief zijn.

Bewoners reageren op alle inspanningen. Vaak is dat pas zichtbaar op
de ALV.

Hulp van buiten is waardevol en vaak nodig (zowel voor het
plan als voor voldoende stemmen)
Tips
Waar het nadeel het voordeel wordt
Het kost veel energie en doorzettingsvermogen om de VvE in
beweging te krijgen
Als er beweging is, kan er enorme versnelling ontstaan en draait
de beweging zonder veel inspanning verder (nieuwe patroon)
Er is samen veel meer mogelijk dan een enkele eigenaar zou
kunnen bereiken
Bijeffect: een levendigere en energieke VvE
Het vliegwiel
VvEs met Energie
De gemeente Den Haag
VvE balie, Team duurzaam bouwenen VvEs met Energie

Werkt met voorbeeld VvEs

Steunt met onafhankelijke kennis op gebied van techniek ,
subsidies , juridische vragen en procesbegeleiding

Organiseert netwerkbijeenkomsten voor VvEs die willen
verduurzamen.

Houdt spreekuren rondom offertes en subsidies

Ontwikkelt een groen meerjarig onderhoudsplan
VvEs met Energie

similar documents