Stichting vs. Vereniging overeenkomsten en

Report
Stichting vs. Vereniging
overeenkomsten en verschillen
Stichting
Vereniging
niet-commercieel
niet-commercieel
rechtspersoon
rechtspersoon
er is een bestuur
er is een bestuur
 bestuur is hoogste
besluitvormingsorgaan
 bestuur benoemt zichzelf (‘coöptatie’)
 bestuur is NIET hoogste
besluitvormingsorgaan (dat is de ALV)
 bestuur wordt benoemd door de ALV
geen leden
wel leden
Financiering
Inputfinanciering – achteraf
• op basis van declaraties
Outputfinanciering – vooraf
• lumpsum: per prestatie (= aantal)
een vergoeding
• budget: maximum bedrag voor
vooraf vastgesteld aantal prestaties
Effectiviteit en efficiëntie
• Effectiviteit – het bereiken van vooraf
geplande doelen
• Efficiëntie – het bereiken van de
geplande doelen met een minimum
aan middelen
Leasing
Operational lease
• object blijft economisch en juridisch eigendom van
de lessor (verhuurder)
• contract is tussentijds opzegbaar
• risico ligt dus bij de lessor (verhuurder); dit
berekent hij door in de prijs
Financial lease
• object is juridisch eigendom van de lessor
(verhuurder)
• object wordt economisch eigendom van de lessee
(huurder); dit houdt in dat alle risico’s gedragen
worden door de lessee (huurder)
• contract is niet tussentijds opzegbaar
• risico ligt dus bij de lessee (huurder); gevolg is een
lagere prijs

similar documents