Opzet werkgroepen project Kunstgras

Report
BVC Bloemendaal
ALV 27 augustus 2013
Agenda
•
Opening en introductie
•
Werkgroepen Kunstgras
•
De financiering van kunstgras
•
Sponsoring en Acties
•
Vragen
•
Stemming
Opzet werkgroepen project Kunstgras
Trekkers overleg
Stephan Geuzebroek (algehele Coordinatie)
Mark Tromp
Guido Boonstra
Marcel Hoenderdos
Jasper Knol
Lobby
Sponsoring
/evenementen
Communicatie
Financiering
Aanbesteding
Opzet werkgroepen project Kunstgras
 Regelmatige interactie /overleg tussen werkgroepen en reguliere
activiteiten
 Activiteitenkalender per werkgroep en totaal
 Ieder Bestuursoverleg update status voortgang project
 Leden betrekken en enthousiasmeren door intensieve
communicatie
• De financiering van kunstgras
Een start bedrag van minimaal €250k is noodzakelijk om te kunnen
beginnen. Uiteindelijk is leasen veel duurder dan zelf aanschaffen
Vervangings termijn
(jaren)
40
20
10
Item
voorbereiden en opruimen
frezen / uitputten en laden grond
aanleg drainage systeem (stelpost)
offerte A
€ 2.500
€ 3.200
drainage zandlaag (aanwezig zand)
opsluiting veld
sporttechnische laag
geotextiel, kunstgras en invulling
keuringskosten
afronding &herstel
projectleiding en uitvoering
hekwerk
doelen
inlooprooster
zand voor straatwerk
bestrating
€35.000
€5.300
€23.500
€ 141.000
€ 8.200
€ 1.500
€ 1.500
€ 13.750
€2.200
€600
€ 3.200
€ 7.800
totaal
€ 249.250
onderhoud per jaar
toplaag afschrijving
€9.000
€14.100
sporttechnische laag
zand & drainage
overige inrichtingen
totaal
€1.200
€2.500
€1.500
€28.300
25
Offerte B
€
100.000
€
€
25.000
175.000
€
€
150.000
450.000
Opmerkingen
inclusief nieuw zand en
drainage
overige inrichtingen
• Aanschafkosten kunstgras bedragen tussen de €250 en €350k, jaarlijkse afschrijvingen €19k en €9k
aan onderhoudskosten
• kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (250 + 10*9=340k)/120= €2833 excl.
vervangingsinvestering.
• Kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (350 + 10*9= 440k)/120= €3667 exl.
vervangingsinvestering
• Voor lease is dat €4150,- excl vervangingsinvestering
5
Waar moet €250k vandaan komen? Het uitbrengen van een obligatielening
zou in een significant gedeelte van de behoefte kunnen voorzien
Totaal Inzamel target:
• Breng tussen de €250k en €350k voor 1 kunstgras veld bij elkaar
Ad hoc inzamel activiteiten
•Organiseer de komende 12 maanden evenementen om €50k bijeen te brengen
Obligatie lening
•Uitbrengen obligatielening door vereniging (target 100 X €2000) = €200k.
•Bij grotere vraag kan een groter bedrag worden uitgezet.
•De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat vereniging de wettelijke plicht
heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de
schenkingen).
Hoeveel zekerheid willen de obligatienemers dat de verschuldigde rente ook wordt
betaald?
Hoeveel vertrouwen heeft men in terugbetaalvermogen van de club?
6
Hoe werkt de obligatie lening voor de obligatie nemer?
1. Lid / ouder neemt 1 obligatielening van € 2.000 waarbij de aflossing van deze inleg over
10 jaar aan de club wordt geschonken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd en is
daarom aftrekbaar: € 200 per jaar.
2. Vereniging moet speciale fiscale status aanvragen (SBBI, sociaal belang behartigende
instelling) om periodieke schenkingen aan de club fiscaal aftrekbaar te maken.
3. Het netto voordeel voor de obligatiehouder is bij 52% belastingvoet € 104 per jaar. Voor
10 jaar is dat in totaal €1040.
4. De club vergoedt 8,5% rente (hoogte nog te onderhandelen met de fiscus) over de
uitstaande inleg over 10 jaar. In dit voorbeeld is dat € 935.
5. De rente inkomsten vallen bij de schenker in box 3 en zijn belastingvrij. Daarmee heeft
houder na 10 jaar € 1040 terug via de belastingaftrek en € 935 door rente en daarmee
bijna (€ 1975) de inleg terug.
6. Het contract inclusief de periodieke gift dient notarieel vastgelegd te worden. Wij zijn in
gesprek met een notaris om dit kosteloos te verzorgen.
7. De schenkingsakte wordt opgemaakt door de notaris. En is nodig bij de individuele
belastingaangifte.
7
Jaar
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
Som
Lening
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Rente 8,5%
170
153
136
119
102
85
68
51
34
17
Aftrek 52%
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
935
1040
Er zijn verschillende “zekerheids” scenario’s welke kunnen worden gebruikt
om de obligatie op te zetten
“Grote Zekerheid”
•Om de betalingen van de rente zo veilig mogelijk te stellen zal het deel van de opbrengst
van de obligaties dat nodig is voor de betaling van rente direct worden gestort op de
rekening van de speciale stichting die als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te
betalen.
•De stichting zal de gelden op een afzonderlijke rekening parkeren. Vereniging kan dus niet
aan dit deel van de obligatielening komen.
•Indien vereniging failliet gaat kan de rente nog steeds van de stichtingsrekening worden
betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan
vereniging wel bestaan. Fiscaal gezien moet deze constructie (bestaat al veel langer) wel
worden afgestemd met de Belastingdienst
•Dit verkleint het direct beschikbare deel van de opbrengst van de lening en vergroot het
inzamelings target of de inzameltermijn
“Vergroot Vertrouwen “
• Rente aflossingen worden gedaan uit exploitatie overschotten van vereniging of stichting
• Dit vereist dus een grote mate van zekerheid en vertrouwen van een exploitatie
overschot anders neemt niemand een obligatie af!
8
Grote zekerheid resulteert in een veel kleiner bedrag dat direct beschikbaar
komt (115k), versus “vergroot vertrouwen” waarbij gehele bedrag (200k)
beschikbaar komt
“Grote zekerheid” scenario
Jaar
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Lening
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
som
Aflossing
= schenking
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
-
Totale
rentelast
€
17.000
€
15.300
€
13.600
€
11.900
€
10.200
€
8.500
€
6.800
€
5.100
€
3.400
€
1.700
€
-
€
€
200.000
Aflossing Depot
€
93.500
€
78.370
€
64.637
€
52.330
€
41.477
€
32.106
€
24.248
€
17.933
€
13.192
€
10.056
€
8.557
rente
depot (2%)
€
1.870
€
1.567
€
1.293
€
1.047
€
830
€
642
€
485
€
359
€
264
€
201
€
171
93.500
Beschikbaar
voor club
€ 106.500
€
8.557
€
115.057
“Vergroot vertrouwen” scenario
Jaar
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
som
9
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Lening
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
aflossing = schenking
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
20.000
€
€
200.000
Totale rentelast
€
17.000
€
15.300
€
13.600
€
11.900
€
10.200
€
8.500
€
6.800
€
5.100
€
3.400
€
1.700
€
€
93.500
Aflossing uit resultaat
€
17.000
€
15.300
€
13.600
€
11.900
€
10.200
€
8.500
€
6.800
€
5.100
€
3.400
€
1.700
Beschikbaar voor club
€ 200.000
€
200.000
Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen?
Overzicht jaarlijkse vervanging +
onderhoud + financieringskosten
kunstgras “groot vertrouwen” scenario
Jaar
Lening
1e
20000
2e
18000
3e
16000
4e
14000
5e
12000
6e
10000
7e
8000
8e
6000
9e
4000
10e
2000
0
11e
som
10
Totale
rentelast
17000
15300
13600
11900
10200
8500
6800
5100
3400
1700
0
93500
Vereniging
• Vereniging is de begunstigde van de lening
aangezien de stichting niet de benodigde
fiscale status kan krijgen
Veld 2 ?
0
1700
3400
5100
6800
8500
10200
11900
13600
15300
•
De periodieke schenkingen moeten aan de
vereniging plaatsvinden; anders is er geen
recht op giftenaftrek.
•
Vereniging heeft korte piek van hoge
rentelasten die snel afnemen (vergroot
vertrouwen scenario)
•
Dat betekent dat de vereniging ook snel
een toenemende exploitatie overschot zou
moeten kunnen realiseren (C.P.)!
76500
•
Uitgaan van 10 jaar fictief 17k kan de
vereniging in 10 jaar ongeveer 76k sparen
voor een 2e veld.
Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen?
Overzicht jaarlijkse vervanging +
onderhoud + financieringskosten
kunstgras “groot vertrouwen” scenario
Jaar
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
som
Reservering
vervanging veld
0
19300
19300
19300
19300
19300
19300
19300
19300
19300
19300
193000
Jaarlijkse
onderhouds
kosten
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
4. Stichting zal de vervangingsreservering
moeten maken. Daar moet dan wel echte
liquiditeit tegen worden opgebouwd!
11
Stichting
• Vanuit BTW oogpunt kan het veld het beste
door de Stichting worden aangelegd!
1.De Stichting kan dan 21% BTW op de
aanlegkosten terugvragen van de fiscus.
2.Stichting hoeft over de huur termijnen
maar 6% BTW in rekening te brengen,
mits sprake is van het geven van
gelegenheid tot sportbeoefening.
3.Hiermee kun je dus een tariefs- en
liquiditeitsvoordeel behalen dat hoger is,
naarmate de huur lager is; immers in dat
geval hoeft de Stichting minder (bij de
vereniging niet aftrekbare) BTW af te
dragen aan de fiscus.
Het geld moet dus op enigerlei wijze
(zonder schenkbelasting) van de vereniging
naar de Stichting; bijvoorbeeld als lening; de
rente en aflossing kunnen dan verrekend
worden met de huur.
Kunstgras vereist dus een wijziging en ingreep in de financiën van Vereniging
en Stichting
Eenmalige aanschaf kosten kunstgras
•
Totale aanschafkosten voor 1 kunstgrasveld liggen tussen de €250k en €350k afhankelijk
van de behoefte aan vernieuwde drainage of niet
•
Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen
middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting
Jaarlijkse kosten kunstgras
•
Kunstgras heeft onderhoud (€10k per jaar) en vervangingskosten (19k)
•
De onderhoudskosten zullen ongeveer gelijk zijn aan de huidige onderhoudskosten (€7k14k) per veld en zijn dus niet additioneel
•
Reservering veld vervanging bedraagt ongeveer 19k. Daar is tot op heden geen liquiditeit
tegen opgebouwd, hetgeen in de toekomst voor kunstgras wel zal moeten. De totale cash
impact voor de stichting zal dus boven het huidige niveau uitkomen (19k ipv feitelijk 0)
•
Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen
middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting
12
Er is geen “spaargeld” of mogelijkheid om fondsen op te bouwen middels
een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting
Resultaat Vereniging BVC Bloemendaal
Totaal inkomsten
Concept 2012-2013
€201.288
2011-2012
€174.592
2010-2011
€ 171.480
Totaal kosten
€200.137
€ 203.653
€ 202.375
Resultaat
“openstaande
vorderingen”
€1.151
€(29.061)
€(30.895)
Concept 2012-2013
2011-2012
2010-2011
€136.204
€98.208
€37.996
€26.972
€121.643
€ 97.370
€ 24.273
€ 28.201
€136.942
€82.483
€54.459
€ 32.296
€11.024
€ (3.928)
€ 22.163
€ (13.976)
€ (28.929)
€(2.837)
€(20.000)
Resultaat Stichting exploitatie BVC Bloemendaal
Totale inkomsten
incl vrijval subsidie
Operationele kosten
Operationeel resultaat
Som afschrijvingen
Totaal Resultaat
Resultaat excl vrijval
subsidie
13
Voor houdbare exploitatie van Vereniging met een kunstgrasveld is €45-55k
aan resultaat verbetering voor Vereniging noodzakelijk
Kernvoorwaarden Toekomst
Vereniging (scenario A)
+18k
Tekort
+11k
Obligatie
Alle
rente jaar 1 verschuldigde
contributie
wordt geïnd
2. Continueer verbeterde contributie inning
38k
- 20 k
- 20 k
Nader te
bepalen
kosten
reducties
Aanvullende
bijdrages
geïntroduceerd
- 27k
-17k
10*k
- 37 k
Vereniging (scenario B)
+21k
Tekort
Obligatie
rente jaar 1
0.0,-
38k
-17k
- 17 k
14
1. Verbeter (financieel) vertrouwen!
7k
+28k
7k
Nader te
bepalen
kosten
reducties
Aanvullende
bijdrages
geïntroduceerd
3. Introductie aanvullende bijdrages
4. Aantal leden blijft minstens gelijk
5. Kosten discipline handhaven, verdere
kosten mogen niet stijgen
6. Additionele €7k kostenbesparing vinden
en uitvoeren
7. Begroten op een positief resultaat zodat
er weer gereserveerd en geïnvesteerd
kan worden
Zelfs na het invoeren van additionele kostenbesparingen (€5k) moet er
jaarlijks extra geld van de Vereniging naar de Stichting (€3-28k)
1. Stichting heeft tussen de €3k en €28k extra
nodig per jaar
Stichting scenario A
Negatief
resultaat
Extra
onderhoud &
afschrijving
Additionele
kostenbesparing
- 14 k
- 14 k
- 28 k
- 19 k
“additionele
bijdrage”
28k
€5k
- 33 k
Stichting scenario B
Positief
resultaat
11 k
Extra
onderhoud & Additionele
afschrijving
kostenbesparing “additionele
bijdrage”
- 19 k
-8k
15
-3k
€5k
3k
2. De laatste jaren betaalt Vereniging €36k
minder aan huur dan de werkelijke huidige
kosten aan velden en accommodatie.
3. Een additionele bijdrage (op fiscaal gunstige
wijze in te kleden) is dus gewoon
noodzakelijk
Overige voorwaarden:
• Baromzet blijft op peil inclusief marge
• Identificatie van additionele €5k besparing
• Kosten discipline handhaven, verdere
kosten mogen niet stijgen
• Onderhoudskosten minimaliseren / uitgaven
maximeren
• Reserveringen aanpassen op positief
resultaat
Maar kunnen de kosten omlaag en inkomsten voor vereniging en stichting
omhoog?
1. Kunnen de kosten omlaag?
• Wat zijn de grootste uitgave posten en hoe hebben deze zich ontwikkeld?
• Kunnen deze omlaag, wat betekent dat en wat zou hiervan de impact kunnen zijn?
2. Kunnen de inkomsten omhoog?
• Wat zijn de bestaande bronnen van inkomsten en hoe hebben deze zich ontwikkeld?
• Lekken er inkomsten weg?
• Kunnen we bestaande bronnen vergroten?
16
Vereniging BVC Bloemendaal: Verdere besparingsopties zijn wellicht
aanwezig, met name in wedstrijdkosten en vrijwilligerskosten
2011-2012
2010-2011
Bruto salarissen trainers
Wedstrijd onkosten
Materiaal / kleding / medicam
€ 34.999
€11.534
€ 13.204
€ 37.005
€ 8.450
€ 7.423
Vrijwilligers kosten
Onkosten softbal
KNVB kosten
Sub totaal
€ €2.685
€19.842
€ 82.264
€ 8.600
€ 1.479
€ 20.235
€ 83.192
€ 4.326
€ 1.228
€ 2.501
€ 1.287
€ 13.342
€ 1.187
€ 2.762
€ 1.301
Kosten
Kosten selectie
Kosten Jeugd
Bruto salarissen trainers
Kostenvergoedingen
Materiaal / kleding / medicam
Kosten JW toernooi
Kosten vrijwilligers
Sub totaal
Promotiekosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Website / computerkosten
Assuranties
Overige algemene kosten
Sub totaal
€35.614
€44.956
Algemene kosten (= overige lasten)
€ 1.434
€ 3.045
€ 2.866
€ 341
€ 439
€ 740
€ 8.865
€ 22.689
€ 41.281
€ 2.139
€ 3.239
€ 336
€ 476
€
€ 2.266
€ 8.456
Huur accommodatie
Rente lasten
€68.138
€ (570)
€69.901
€ 455)
Totaal kosten
€ 203.653
€ 202.375
Resultaat
€ (29.061)
€ (30.895)
17 Bron: Financieel jaarverslag vereniging BVC Bloemendaal 2010 – 2011 en 2011-2012 & FinancieringsCie analyse.
Stichting Exploitatie: Verdere besparingsopties zijn wellicht (beperkt)
aanwezig, met name in de vrijwilligersvergoeding en veldonderhoud?
exploitatie clubhuis
exploitatie bar
gas
elektra
water
vuilafvoer
onderhoud clubhuis
assurantie
onderhoud inventaris
belastingen en heffingen
vrijwilligersvergoeding accomodatie
overige exploitatiekosten
Inrichting
schoonmaakmiddelen
barbenodigheden
kosten muziek
kosten onderhoud tap
beveiligingskosten
overige kosten
2011-2012
€ 1.070
€ 6.049
€ 497
€ 2.034
€ 7.701
€ 438
€ 1.625
€ 3.175
€ 9.000
€
€ 1.073
€
€ 1.654
€ 1.501
€
24
€
872
€ 1.292
2010-2011
€ 7.331
€ 9.540
€ 735
€ 1.831
€ 2.463
€
216
641
€ 889
€ 9.500
€
149
€
€ 115
€ 441
€ 1.492
€
637
€ 441
€ 375
€ 46.798
€
45
€ 3.250
€ 395
€ 329
€ 444
€ 422
€ 3.087
€ 3.080
€
927
€ 588
€ 97.370
€ 24.273
€ 15.679
€ 4.395
€ 6.985
€ 1.142
€ 39.029
€
218
€ 1.492
€ 2.962
€ 112
€
€
€ 739
€
€
€ 500
€ 635
€ 82.483
€ 54.459
€ 18.650
€ 4.672
€ 8.382
€
592
€
€
exploitatie velden
Overige kosten
som operationele kosten
operationeel resultaat
Afschrijvingen
totaal resultaat
18
onderhoud velden
onderhoud tractor
onderhoud attributen
accountantskosten
internet kosten
incassokosten
onderhoud inventarissen
promotiekosten
assuranties
advieskosten
overige algemene
bankkosten
gebouwen
machines en installaties
inventaris en inrichting
tractor
(3.928)
22.163
Met 75% vormt contributie de grootste verenigingsinkomsten bron
Inkomsten Vereniging 2011-2012 vs 2010-2011
2012-2013
Donaties
Reclame borden
Contributies
Shirtsponsoring
Opbrengst jeugd
Afboekingen oninbaar
Subsidies
Verhuur accomodatie
Opbrengst lotto
Rente baten
overige
totaal inkomsten
19
Note: zie appendices voor financiele details.
€500
€33.107
€152.148
€1.200
€6.800
€1.034
€2.682
€201.288
2011-2012
€
4.076
€
31.842
€
130.183
€
2.500
€
5.316
€
(8.273)
€
7.075
€
852
€
1.021
€
-
2010-2011
€
343
€ 31.309
€129.876
€
€ 171.480
174.592
€ 5.430
€
€
€
€
2.662
895
740
223
Contributie BVC is alleen voor de jeugd hoger dan van DSS, maar lager dan
Alliance, ADO en KHFC. Kleinere clubs hebben een lagere contributie
Leeftijd groepen
Leeftijd groepen
235
325
BVC
215
275
Contributie
KHFC
225
175
ADO 20
inclusief
bijdrages
Alliance
125
75
•
•
•
•
•
20
Contributie
195
BVC
Schoten
Terrasvogels
175
BSM
155
Vogelenzang
135
Geel Wit
115
95
DSS
75
ADO heeft een verplichte vrijwilligers bijdrage van €35,- welke kan worden
“terugverdiend”
Eenmalige entree gelden zijn niet meegenomen in vergelijking
Meeste clubs hebben een toeslag in de contributie voor selectie spelers. Deze zijn buiten
beschouwing gelaten
Alliance heeft recent de contributie verhoogt
Contributie niet spelende leden kan worden ingevoerd
Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .
Verhoging van de leden bijdrages (contributie verhoging tot niveau Alliance
en/of vrijwilligers bijdrage optellend tot niveau ADO en/of selectie en
administratie kosten toeslag) prijst BVC niet uit de markt
Contributie hoogte tov BVC in % per leeftijdsgroep
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
•
•
•
21
81%
KHFC
81%
73%
ADO inclusief
bijdrages exclusief
toeslagen
63%
61%
Alliance
41%
40%
DSS
25%
24%
21%
16%
16%
11%
7%
5%
senioren
8%
3%
2%
A
B
C
-6%
5%
2%
D
E
-13%
F-2%
DSS heeft nog veel meer
jeugd eftallen dan BVC
-13%
-20%
Een contributie verhoging tot het niveau van Alliance lijkt de ondergrens (gemiddeld
7%)
De hogere contributie van ADO is inclusief €35 vrijwilligers bijdrage. Dit brengt de
contributie 15% hoger dan die van BVC.
Meer en betere faciliteiten (oa kunstgras) zou het eenmalige entree geld (nu €25)
kunnen worden verhoogd naar €75 (gemiddelde omliggende clubs)
Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .
Het grote verschil in contributie bij de jeugd (F 20-40% tot en met B 0-20%)
heeft grote groei van de BVC jeugd afdeling niet in de weg gestaan
Contributie hoogte tov BVC in % per leeftijdsgroep
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
•
•
•
•
22
13%
0%
senioren
-7%
Schoten
Verschillen met jeugd veel
groter. BVC jeugd melk koe?
Terrasvogels
0%
A
-3%
BSM
B
C
-6%
D
E
F
Vogelenzang
-6%
-8%
Geel Wit
-9%
-11%
-14%
-13%
-13%
-16%
-16%
-20%
-23%
-20%
-22%
-28%
-28%
-23%
-28%
-31%
-31%
-27%
-30%
-33%
-27%
-30%
-34%
-40%
Kleinere clubs hebben een lagere contributie. Het verschil is het grootsts bij de F
pupillen (30-40%) en neemt langzaam af tot 5-15% bij de senioren
Al deze clubs hebben (veel) beperkte faciliteiten en weinig mogelijkheden tot
verbetering / verhoging van de aantrekkingskracht
Alliance heeft hogere contributies dan BVC en dus nog hoger dan de clubs hier
genoemd. Alliance is hier wel het beste mee vergelijkbaar. Toch hebben zij nog steeds
een wachtlijst voor leden.
Blijkbaar wordt de aantrekkingskracht van een club slechts beperkt bepaalt door
de hoogte van de contributie?
Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .
Geen contributie verhoging maar de introductie van een vrijwilligersbijdrage
welke kan worden “terugverdiend” en twee specifieke bijdrages met een
duidelijke doelbestemming welke een transparante en eerlijke verdeling van
kosten beoogd
Vereniging kosten / Inkomsten
Ratio's
2011-2012 2010-2011
Selectie kosten als totaal van inkomsten
47%
49%
Jeugd kosten als totaal van inkomsten
26%
24%
Algemene kosten als totaal van inkomsten
5%
5%
Exploitatie tekort als % van totaal
inkomsten
-17%
-18%
Huur kosten als % van de inkomsten
39%
41%
Trainers als % van totale inkomsten
19%
25%
Vrijwilligerskosten als % van totale
inkomsten
20%
18%
Administratie bijdrage:
• Afgelopen jaar zijn de administratiekosten met
835% toegenomen. Vereniging en Stichting
geven samen €9k uit aan administratiekosten.
Dat is €10 euro per lid
• Separate administratie bijdrage maakt het
mogelijk deze kosten direct af te dekken en de
administratie te verbeteren
• Een administratie bijdrage van €10 euro
bovenop de huidige contributie levert 881
leden *X10 = €8810,- op.
23
Vrijwilligersbijdrage
• Vrijwilligers kosten vereniging zijn €36k
en €9k voor Stichting!
• Dat is 51 euro per lid.
• Groot deel van leden (en hun ouders) is
niet actief als vrijwilligers bij Vereniging
of Stichting
• Om participatie te vergroten en kosten te
verlagen stellen we een
vrijwilligersbijdrage van €35 voor welke
kan worden terugverdiend door werk te
doen voor Vereniging of Stichting
• Vrijwilligersbijdrage zeer gebruikelijk bij
omliggende (voetbal) clubs
• Aanname: 25% actief dus 75% niet .
75% = 660leden x 35 = €23k
• Exclusief cashflow effect door pas
achteraf terug te betalen.
Door kosten transparanter te maken naar de leden en daarmee anders te
verdelen kunnen aanvullende bijdragen worden gevraagd van totaal €38k
Vereniging kosten / Inkomsten
Ratio's
Selectie kosten als totaal van
inkomsten
Jeugd kosten als totaal van
inkomsten
Algemene kosten als totaal van
inkomsten
Exploitatie tekort als % van totaal
inkomsten
20112012
20102011
Selectie bijdrage:
47%
49%
26%
24%
5%
5%
-17%
-18%
• 25% van de leden is selectie speler en soupeert 47%
van de inkomsten. Dat is €370,- per selectie lid. Dit
wordt dus voor een groot gedeelte gesponsord door de
niet selectie leden
Huur kosten als % van de inkomsten
39%
41%
Trainers als % van totale inkomsten
Vrijwilligerskosten als % van totale
inkomsten
19%
25%
20%
18%
Leden
groep
Contributie
per lid
Leden
20122013
Selectie
2012 2013
Senioren
€ 220,00
305
66
22%
A
€ 180,00
29
15
52%
B
€ 160,00
46
15
33%
C
€ 160,00
87
31
36%
D
€ 160,00
117
41
35%
E
€ 150,00
107
27
25%
F
€ 150,00
112
27
24%
Mini
€ 130,00
78
0
0%
881
222
25%
24
• Een additionele bijdrage aan de selectie kosten lijkt
gerechtvaardigd en is ook zeer gebruikelijk bij andere
clubs in de omgeving.
• Aanname is een selectie bijdrage van € 30,- per lid van
de selectie
• Aanname is dat er 220 selectie leden zijn.
• 220X30= €6.600 selectiebijdrage
• Sponsoring en Acties
Werkgroep sponsoring en Acties
Doel: € 50,000 bij elkaar halen (meer mag altijd)
Maar ook : Leden en ouders actief betrekken.
Samen voor kunstgras
Werkgroep – wat willen we doen
A.
September : Kick off september op woensdagmiddag
B.
November: Lichttraining o.l.v. zondagselectie/ combinatie
event voor ouders (pub-quiz)
C.
December : Loterij, prijs= teamsponsoring – team naar keuze-
D.
Februari : Veiling: ouders brengen items in
E.
April: avondvullend programma bij Caprera
F.
April: Jan Woortman en Grote Clubactie (september)
G.
Een evenement dat nog bedacht wordt door leden
Acties – wat vragen we van de leden
1. Blijf niet langs de lijn staan maar meld je aan bij de organisatie. We
zoeken vrijwilligers voor vele, vele activiteiten.
2. Vrijwilligers - hard nodig bij het realiseren van kunstgras
3. Vrijwilligers - nog harder nodig op vele plekken in de BVCorganisatie
vacatures vrijwilligers BVC
2 vacatures voor de organisatie van de Grote Club actie *URGENT
6 vacatures voor de organisatie van Jan Woortman
2 vacatures voor de organisatie van Sinterklaas 2013
15 vacatures op en rondom sponsoracties kunstgras
1 vacature coördinator jeugdscheidsrechter
15 vacatures woensdagmiddag trainer –ouders (mini, F, E)
5 vacatures - adviseur -speler-volg systeem
Aanvullende informatie en andere actuele vacatures op de website
• Vragen?

similar documents