APM Insight - LIGHTS IN LINE AB

Report
APM
APPLICATION PERFORMANCE
MONITORING
En översikt och några komma igång produkter på marknaden idag.
Christian Gerdes
LIGHTS IN LINE AB
VARFÖR APM?
• Agilitet
• Snabbare releaser
• Kortare releasecykler
• Med andra ord: Mer och oftare förändringar i applikationen
• DevOps
• Agile Development
• Agile Testing
• Agile Operations
VAD GER APM?
• Realtidsmätning
• Volym, vad gör användarna
• Prestanda, vika svarstider får de
• Tillgänglighet, vad funkar inte när
• Användarupplevelsen, hur många är nöjda
• Både i Utveckling och i Drift (helst samma mätmetoder och tekniker)
• Möjlighet att snabbt se konsekvensen av en ändring, snabbare felsökning
• Möjlighet att göra bättre tester
THE CORNER STONES OF APM
Volym
Prestanda
Resurser
Antal användare
Aktiv mätning av tillgänglighet
(testautomatisering) och svarstider
Hur mycket utnyttjas infrastrukur och
resurser
Passiv mätning av svarstider,
transaktionsprofilering
Trendanalyser och
kapacitetsplanering
Transaktionsvolymer
Hur många gör vad hur ofta och på
vilket sätt
APM OCH PRESTANDATEST
• Volymer i realtid
• Hur många användare är aktiva, mät det på samma sätt i prod som i test
• Hjälper oss att välja vad som ska prestandatestas, vilka skript och vilken mix
• Prioritera rätt funktioner / use case / user stories
• Svarstider i realtid
• Hjälper oss att validera mot svarstiderna
• Vad som är bra prestanda är relativt mot vad den är idag
• Lättviktsprofilering
• Validera mot dagens produktion, ge baseline för kommande release, snabbare felsökning
• Resursförbrukning
• Hur mycket drar det i produktionsmiljön idag, enklare att göra översättningar till nerskalade testmiljöer
HUR SER MARKNADEN UT?
• Ledande men dyra
• HP BSM APM (Diagnostics/Transaction Vision)
• Compuware APM (DynaTrace)
• CA APM (Wily Introscope)
• Nya, uppstickare, utmanare
• AppDynamics, Riverbed APM, PreEmptive Analytics, Microsoft SCOM, MEAM, m.fl.
• Molnbaserade (betala per månad, gratis)
• New Relic, AppFirst, AppNeta, (och en ny hemlig pyttemjuk)
• Open Source m.fl.
• Hyperic (Nagios), Zabbix, Zenoss
VERKTYG, SAJTER OCH BLOGGAR
• application-performance-monitoring.org
• apmdigest.com
• lightsinline.se
• LinkedIn: Application Performance Monitoring Group
MANAGE ENGINE APPLICATIONS MANAGER
(MEAM)
• Infrastruktur och OS (HW & SW)
• Applikationsservrar & Databaser
• ERP/SAP
• Services
• Middleware
• Aktiv mätning
• RBM (Real Browser)
• Integrationer (LILSE)
• Enkla Webtester
• Passiv mätning
• APM Insight (Lättviktsprofilering)
• Nätverk
• Anomaly Dashboard
• VMWare/HyperV
• Global mätning (40 siter i världen)
• Azure, Amazon
• Integrationer (REST, JSON, JMX, SNMP)
APM INSIGHT
• .NET, Java, Ruby on railes
• Agenter som rapporterar till servern via
REST (http 80)
• Lättviktsprofilering
• APDEX
• Automatisk Trace av långa svarstider
• Volym och svarstider av transaktioner
och SQL anrop
• Kräver en MEAM lisens
• Minst Proffessional
• 25 Monitorer 795$ (cirka 5000 SEK)
• APM Insight Agents
• 995$ per typ (cirka 6000 SEK)
• Obegränsat antal instanser, servrar,
applikationer (dock räknas dessa som
monitorer)
• Prenumeration (ovan) eller fasta
DEMO
Diskussion

similar documents